Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Zapraszamy do obejrzenia filmu omawiającego strzelectwo sportowe jako sport olimpijski. Jest to jednocześnie zaproszenie do rozpoczęcia uprawiania strzelectwa w jednej z wybranych form. Film znajduje się na kanale WIELKOPOLSKIE STRZELECTWO, to oficjalny kanał Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w serwisie YouTube. Prosimy o subskrypcje i komentarze.

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza wszytskich zainteresowanych do wzięcia udziału w nastepujących zawodach strzeleckich, które są bezpośrednio wspierane przez nasz Związek, organizowanych na terenie Wielkopolski:

Letnia Strzelba IPSC L.l o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka Strzelectwa Sportowego,

które są zaplanowane w dniach 29-30 lipca 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody są zgloszone do kalendana imprez Wielkopolskiego Zawiązkll Strzelectwa Sportowego.

Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Sportera (VII edycja),

które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody te są wprowadzone do centralnego kalendarza imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku.

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:
 - Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 - Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
•         do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
•         do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).
Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:
•         stypendiów – we wrześniu br.;
•         nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także stosowne wnioski, znajdują się na stronie UMWW.

Link do materiału (do pobrania) strona Internetowa UMWW

Departament Sportu i Turystyki - Oddział Sportu
ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
T: +48 61 626 68 45  |   F: +48 61 626 68 41

 

 

Już po raz trzeci mieliśmy okazję promować naszą pasję podczas Targów KNIEJE. Na stoisku prezentowaliśmy dorobek w postaci medali i pucharów naszych zawodników. Odpowiadaliśmy też na pytania wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody ze strzelectwem. Na strzelnicy elektronicznej mieliśmy przyjemność zapoznawać z podstawami techniki strzelania, ale i dawać trochę adrenaliny w postaci prowadzenia zawodów.

Ogromne podziękowania należą się Wolontariuszom za cierpliwość w instruktażu, ale i wszystkim zaangażowanym w tę formę promocji strzelectwa.

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z Targów, okiem naszej kamery.

Działając na mocy § 39 pkt 14 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku, podjął Uchwałę nr 20 / 2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na dzień:

15 maja 2017 roku – poniedziałek
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Działając na mocy § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku, dokonał nowego wyliczenia delegatów na Walne Zebranie członków zwyczajnych Związku, na okres kadencji jego władz w latach 2017 / 2020, w oparciu o § 29 ust 1 i 2 Statutu Związku. Nowy podział delegatów został zawarty w:

 1. Uchwale nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020,
 2. Załączniku do Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu Związku przyjęto również wstępną datę zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą określona na dzień:

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana planowanego terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WZSS. Zebranie zostanie zwołane na dzień 15 maja 2017 roku (poniedziałek) - w Tarnowie Podgórnym

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III.

Kurs odbędzie się w siedzibie Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA", 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 7. Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 1 kwietnia 2017 roku (sobota) do 2 kwietnia 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie przyjmowana będzie przez Związek w wysokości: 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Wskazana opłata obejmuje wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
29 1240 6625 1111 0010 5032 7538
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Kierownikiem kursu jest Prezes KSS LOK "GILZA" w Pleszewie - Pan Zygmunt Urbaniak tel. 513 184 259, który udziela wszelkich informacji na jego temat. Kurs obejmuje zagadnienia we wszystkich trzech dyscyplinach sportu strzeleckiego: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Uchwała nr 18 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III.

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów na Patent Strzelecki, które odbędą się w następujących terminach:

data: 17 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 5 – siedziba klubu UKS „LESNA” Leszno
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

data: 24 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

 

W trakcie odbywających się w dniu 11 marca 2017 roku Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych, odbędzie się SZKOLENIE SĘDZIÓW. Jak już informowaliśmy poprzednio w artykule: "WAŻNE - Komunikat Kolegium Sędziów WZSS w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich", jednym z warunków do przedłużenia licencji sędziowskich na nowy cykl olimpijski, jest wzięcie udziału w szkoleniu, organizowanym przez Kolegium Sędziów WZSS. Cykl takich szkoleń został już przeprowadzony na przełomie 2016 i 2017 roku. Ponieważ nie wszyscy sędziowie, którzy uzyskali stosowna ilość punktów i złożyli wnioski, mogli wziąć udział w tych szkoleniach, Kolegium Sędziów zorganizuje jeszcze jedno, ostatnie takie szkolenie, właśnie w czasie Mistrzostw Wielkopolski.

W szkoleniu mogą wziąć udział sędziowie, którzy zgromadzili stosowną ilość punktów, złożyli poprawne wnioski, dokonali wpłaty 50,00 zł na konto WZSS i przesłali swoje zdjęcie.

Czas i miejsce szkolenia: 11 marca 2017 roku, od godz. 10.00 w Hali sportowej - Gimnazjum w Sierakowie – Rawicz ul. Przemyskiego 35.

Szczegółowych informacji udzielają:

Przewodniczący Kolegium Sędziów WZSS - Pan Stanisław Kopaniarz - tel. 608 384 578
Członek Kolegium Sędziów WZSS - Pan Ryszard Kapłon - tel. 605 583 119

Miło nam poinformować, że również w tym roku, będziemy promować strzelectwo naszego regionu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podczas odbywających się w najbliższy weekend (17.-19.02.) Targów Myślistwa i Strzelectwa "KNIEJE", można spotkać nasze stoisko w hali 8A. Jesteśmy gotowi opowiedzieć o wszystkim co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem przygody ze strzelaniem. Będzie też można spróbować swoich sił w strzelaniu z wykorzystaniem profesjonalnych trenażerów. Planowane jest również rozegranie zawodów dla wystawców i zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji: - strona internetowa Targów "KNIEJE"

Przewodniczący Kapituły ds. przyjmowania i opiniowania wniosków o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, zwrócił się pismem L.dz. WSS/OP/43/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku z prośbą o składanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku w sekretariacie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na piśmie, wniosków ze szczegółowym i konkretnym opisem działalności osoby na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi kryteriami, godność „Członka Honorowego" może otrzymać:

 1. Członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego  (Zarząd, Komisja Rewizyjna), pełniący funkcję minimum przez dwie kadencje.
 2. Działacz Klubu lub Związku Sportowego, którego wieloletnia praca przyczyniła się do sukcesów sportowych i organizacyjnych wielkopolskiego sportu.
 3. Działacz samorządowy za wybitne zasługi i pomoc w realizacji zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Po analizie i ocenie działalności osób na rzecz wielkopolskiego sportu, którym ma być nadana Godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Kapituła zaopiniuje i przedstawi do akceptacji Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wnioski wraz z uzasadnieniem.

Poniżej publikujemy Regulamin.

W dniu 28 stycznia 2017 roku, w Bydgoszczy odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W trakcie jego obrad wybrano nowe władze naszego Związku.

W dniu 16 listopada 2016 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął uchwały, zmieniające zasady licencjonowania klubów sportowych, na następny cykl olimpijski, w latach 2017 – 2020. Podstawowa i najdalej idąca zmianą Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, jest wprowadzenie licencji rocznych, a nie jak miało to miejsce dotychczas, czteroletnich. Cytowany powyżej przepis nakłada na kluby obowiązek corocznego odnawiania licencji, do dnia 31 października, roku poprzedzającego wydanie licencji (§ 5 ust. 2). Jednocześnie nowy regulamin przedłużył okres składania wniosków licencyjnych w roku 2016, do dnia 15 grudnia 2016 roku (§ 8 ust. 1).

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno - szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych Klubów w kat. Młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2017. Informacja dotyczy następujących podmiotów zrzeszonych w naszym Związku:

 1. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu;
 2. Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu;
 3. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie;
 4. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu;
 5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu;
 6. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;
 7. Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile;
 8. Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu;
 9. Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku;
 11. Klub Strzelectwa Sportowego LOK "VIS" w Gostyniu.

Najbliższy Egzamin Patentowy, organizowany przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, odbędzie się:

data:    10 grudnia 2016 roku godz.: 11:00 (sobota)
adres:   63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu

Egzamin obejmie dyscypliny: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Pobierz dokumenty:

Link do strony PZSS - terminy egzaminów 
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego 
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

Szczegółowe informacje poniżej.

Zgodnie z podjętą w dniu 2 listopada 2016 roku Uchwałą nr 19 / 2016, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku na dzień:

30 listopada 2016 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Celem Zebrania jest:

1) wybór jedenastu delegatów Związku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji na lata 2017 – 2020;
2) ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923).

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pisma drogą pocztową.

Pobierz dokumenty:

Uchwała nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Podział mandatów na Walne Zebranie Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji władz 2013 / 2016

W dniu 22 października odbyły się w Rawiczu obchody 10 - lecia Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu. W uroczystościach uczestniczył Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pan Tomasz Kwiecień, Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pani Jolanta Tołczyk. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Gminy Rawicz, Panem Grzegorzem Kubikiem, jego zastępcą Panem Pawłem Szybajem i Starostom Rawickim, Panem Adamem Sperzyńskim. W czasie uroczystej akademii wręczono szereg wyróżnień i podziękowań. Prezes RKS "BOCK" w Rawiczu został uhonorowany, za swoją dotychczasową działalność, tytułem "Zasłużonego dla Powiatu Rawickiego". Natomiast Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Pan Maciej Szymkowiak, otrzymał z rąk Prezesa PZSS "Honorową Odznakę Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego". Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych zawodników rawickiego klubu była obecność na uroczystości, czterokrotnej olimpijki i srebrnej medalistki z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Pani Sylwii Bogackiej, która wręczyła zawodnikom klubu medale i wyróżnienia klubowe, za wyniki osiągane w roku 2016. Poniżej publikujemy sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności klubu. 
 
 

Poniżej publikujemy pisma dotyczące uprawnień kierowników i wychowawców, które zgodnie ze znowelizowanymi przepisami muszą posiadać trenerzy uczestniczący w szkoleniu KWM i KWJM oraz kadry narodowej.

Kluby uczestniczące w szkoleniu i współzawodnictwie dzieci i młodzieży winny dokonać analizy potrzeb w zakresie przeszkolenia swoich kadr trenerskich, w celu uzupełnienia ich kwalifikacji o te, które są wymagane obecnie obowiązującymi przepisamik prawa.

Najbliższy Egzamin Patentowy na terenie naszego województwa odbędzie się:

data:    5 listopada 2016 roku godz.: 11:00 (sobota)
adres:    60 - 780 Poznań, ul. Grunwaldzka 3, – siedziba klubu SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu

Egzamin obejmie dyscyplin: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Pobierz dokumenty:

Link do strony PZSS - terminy egzaminów 
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego 
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

Szczegółowe informacje poniżej.

Pragniemy przekazać Państwu informację o rozpoczęciu rekrutacji do VIII edycji Sportowej Akademii Veolii- programu  wspierającego młode talenty sportowe.  Jego celem jest pomoc w rozwoju kariery  sportowej . Projekt adresowany jest do młodzieży  w wieku 14-18 lat- zawodniczek i zawodników, którzy reprezentują niezespołową  dyscyplinę olimpijską oraz osiągnęli określone w regulaminie wyniki sportowe.  Beneficjenci objęci programem otrzymają wsparcie finansowe oraz merytoryczne- profesjonalne warsztaty w zakresie marketingu sportowego.

Obecnie program funkcjonuje w 5 regionach: woj. mazowieckim, woj. wielkopolskim, woj. łódzkim, powiecie chrzanowskim i powiecie tarnogórskim

Termin składania wniosków upływa  9 października 2016 roku.

Szczegółowe warunki przyjmowania do programu oraz uczestnictwa w nim określa regulamin. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Pobierz dokumenty