Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim strzelcom i przyjaciołom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. W nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych. Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń. A gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych, bo tylko one nadają życiu sens.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:

 • Egzaminów na patent strzelecki.
 • Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
 • Zawodów i treningów z wyjątkiem sportu zawodowego lub dla członków Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zapoznaj się z całym tekstem przepisu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

źródło Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel, Maurycy Dopierała. Wielki propagator strzelectwa sportowego, zarówno tego wyczynowego, jak i amatorskiego. W szczególny sposób zafascynowany strzelaniem do rzutek. Sędzia i instruktor strzelectwa, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, gdzie czynnie uczestniczył w jego pracach, wspierając decyzje Zarządu swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów. Chcąc realizować swoje zainteresowanie strzelectwem śrutowym, niedawno założył Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Poznaniu. Wszyscy jego bliscy wiedzą, jak wielkie nadzieje Maurycy wiązał z tym klubem. 

Rodzinie Maurycego składamy szczere wyrazy kondolencji, po tej wielkiej stracie. Szczególne wyrazy współczucia kierujemy w stronę jego syna Kacpra, naszego czołowego zawodnika dyscypliny strzelba gładkolufowa. 

Cześć Jego pamięci!!! 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemii COVID-19, a także w związku z ogłoszeniem nowych zaostrzonych kryteriów sanitarnych i objęcia „czerwoną strefą” pandemiczną całego kraju, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął decyzję o odwołaniu Egzaminu Patentowego, który miał się odbyć w miejscowości Studzieniec, koło Chodzieży, na strzelnicy "HUBERTUS", w dniu 7 listopada 2020 roku.

Mając na uwadze obecne zagrożenia, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzenie wskazanego powyżej egzaminu, mogłoby wiązać się ze zbyt dużym zagrożeniem zarażeniem się chorobą COVID-19, przez uczestników egzaminu, jak i członków komisji egzaminacyjnej.

Tomasz Pawlak
Prezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W niedzielę, 6 września, na Strzelnica myśliwska "Lizawka", odbył się Rodzinny Piknik Strzelecki, który został zorganizowany przez MKS "DIANA" w Poznaniu i Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu, przy współudziale WZSS. Celem imprezy była przede wszystkim integracja myśliwych i strzelców sportowych wokół konkurencji strzeleckich uprawianych ze strzelby gładkolufowej i karabinu, wspólnych dla obu środowisk. Piknik zorganizowano przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, których poprzez zapoznanie się z warunkami konkurencji strzeleckich, organizatorzy chcieli zapoznać z prawdziwym obliczem zarówno sportu strzeleckiego, jak i łowiectwa. Impreza została zorganizowana przy dużym wsparciu Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu. Wspaniała pogoda, otwarte stanowiska strzeleckie i instruktorami, elektroniczne trenażery i ciepły posiłek, to recepta na udany piknik. Zamiarem wszystkich organizatorów jest cykliczna organizacja takich imprez. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie, a działaczom Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu i klubu Diana - MKS, za organizację i zaangażowanie w tworzenie tego projektu.

Zgodnie z podjętą w dniu 1 września 2020 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

23 września 2020 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego  z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową i mailową.

PROJEKT REGULAMINU Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 23 wrzesnia 2020 r (.pdf)

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 23 września 2020 roku (.pdf)

Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostaną także opublikowane na powyższej stronie do dnia 16 września 2020 roku.

 1. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA
 2. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU
 3. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU
 4. BILANS - SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO UL. STAROŁĘCKA 36; 61-361 POZNAŃ NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061

Przypominamy, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji, która rozpoczęła się w roku 2017 (§ 30 ust. 6 Statutu). W związku z powyższym, ewentualna zmiana delegata musi nastąpić na zasadach określonych w § 30 ust. 3 Statutu Związku.

Przypominamy również, że w związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii choroby COVID-19 Walne Zebranie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Przypominamy, że podczas obrad Walnego Zebrania delegaci będą mieli obowiązek zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, przed wejściem na salę obrad. Środki do dezynfekcji zostaną zapewnione przez Zarząd Związku.

Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" Poznań, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza rodziny myśliwych i sportowców na RODZINNY PIKNIK STRZELECKI.

Spotkanie integracyjne odbędzie się 6 września 2020 w godzinach 10:00-15:00 na Strzelnicy Myśliwskiej "LIZAWKA", ul Bałtycka, Poznań (Antoninek).

DO ZOBACZENIA !!!

27 lipca br. delegacja Zarządu Stowarzyszania Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) rozpoczęła 3 dniową wizytę w Polsce. Celem wizyty delegacji jest omówienie przygotowań do organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Wizyta delegacji EOC rozpoczęła od spotkania w Warszawie z Jackiem Sasinem – Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych, Jadwigą Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju i Danutą Dmowską-Andrzejuk – Minister Sportu.

"Czekamy z niecierpliwością na wizytę w Krakowie, w miejscu gdzie będą rozgrywały się III Igrzyska Europejskie" - powiedział p.o. Prezydenta Niels Nygaard. "Wiemy, że nasi polscy przyjaciele robią duże postępy w przygotowaniach do tej imprezy, które są bardzo ważnym wydarzeniem dla europejskich sportowców, podczas których będą mogli zdobywać kwalifikacje olimpijskie do igrzysk w Paryżu w 2024 r."

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 lipca 2020 roku zmarł Eugeniusz Mikołajczak.

Nasz nieodżałowany kolega, sędzia strzelectwa sportowego, wybitny karabiniarz, który zdobył tytuł Mistrza Europy Kolejarzy w tej dyscyplinie sportu strzeleckiego. Założyciel i trener Klubu Strzeleckiego LESNA Leszno, wychowawca młodzieży, członek Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 20 lipca, o godz 10.30 na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. Część jego pamięci.

Po wnikliwych konsultacjach z krajowymi federacjami oraz organizatorami zawodów, mając na uwadze obecną sytuację związaną z panującą pandemią, prezydium Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej pojęło decyzję o anulowaniu Mistrzostw Europy Juniorów w konkurencjach na 25/50 m.

Mistrzostwa Europy w konkurencjach strzelań do rzutków, planowane na przełom września/października w Larnace również nie odbędą się. Jednak w przypadku tych Mistrzostw nadaj trwają konsultacje, by zostały zorganizowane przez austriacką federację. Na ostateczną decyzję prezydium ESC będziemy musieli poczekać do 17 lipca, a wszytko będzie zależało od opinii dostarczonych przez austriackie Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu.

Zarząd PZSS wprowadził zmiany w Regulamin egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) oraz Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych.

PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie. Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.

Niestawienie się na egzaminie lub stawienie się z niekompletnymi dokumentami skutkować będzie otrzymaniem wyniku negatywnego z całego egzaminu i dawać zdającemu prawo do skorzystania z opłaty ulgowej przewidzianej za egzamin poprawkowy na kolejnych egzaminach.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 i będą dotyczyć wszystkich egzaminów po tej dacie.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)

Odstąpienie od przygotowań i organizacji XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”. O takiej decyzji zostało poinformowane Ministerstwo Sportu.

Decyzja ta została podjęta przez Zarządu Województwa Łódzkiego i Zarząd Łódzkiej Federacji Sportu, przedmiotem których była ocena możliwości zabezpieczenia medycznego, sanitarnego i organizacyjnego (w tym m.in. transportu uczestników, zakwaterowania i wyżywienia, przygotowania, zabezpieczenia obiektów i sprzętu w czasie zawodów). Strony wspólnie wypracowały w formie Porozumienia stanowisko o odstępują od podpisania umowy na przygotowanie i organizację XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”.

Jednocześnie Łódzka Federacja Sportu wyraziła nadzieję, że odpowiedzialne, przemyślane i poparte wnikliwą analizą zagrożeń, stanowisko Władz Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Federacji Sportu, nie wpłynie na System Sportu Młodzieżowego i utrzymane zostanie w przyszłości impreza sportowa tego rodzaju.

Źródło: Łódzka Federacja Sportu

5 lipca 2020 roku Minister Sport Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała w województwie wielkopolskim. Razem z Marleną Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła Rawicz oraz Kalisz. W Rawiczu Minister Sportu odwiedziła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, gdzie zostało otwarte nowe boisko. Danuta Dmowska-Andrzejuk podsumowała tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB” w województwie wielkopolskim. Tylko w edycji 2020 wsparcie z Ministerstwa Sportu otrzymało 455 małych i średnich klubów sportowych. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 5 mln złotych. W latach 2016-2020 na wsparcie lokalnych środowisk sportowych w regionie przeznaczyliśmy blisko 19,5 mln zł. W Kaliszu zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej. Minister Sportu wręczyła puchar zwyciężczyniom tegorocznego turnieju - reprezentantkom Energa MKS SMS Kalisz. Na drugim stopniu podium stanęły zawodniczki z GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Trzecie miejsce zajęły zawodniczki Enea Energetyk Poznań.5 lipca 2020 roku Minister Sport Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała w województwie wielkopolskim. Razem z Marleną Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła Rawicz oraz Kalisz.

W Rawiczu Minister Sportu odwiedziła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, gdzie zostało otwarte nowe boisko. Danuta Dmowska-Andrzejuk podsumowała tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB” w województwie wielkopolskim. Tylko w edycji 2020 wsparcie z Ministerstwa Sportu otrzymało 455 małych i średnich klubów sportowych. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 5 mln złotych. W latach 2016-2020 na wsparcie lokalnych środowisk sportowych w regionie przeznaczyliśmy blisko 19,5 mln zł.

W Kaliszu zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej. Minister Sportu wręczyła puchar zwyciężczyniom tegorocznego turnieju - reprezentantkom Energa MKS SMS Kalisz. Na drugim stopniu podium stanęły zawodniczki z GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Trzecie miejsce zajęły zawodniczki Enea Energetyk Poznań.

"W ostatnim tygodniu lutego wrocławską halą stulecia zawładnęli strzelcy. Do mistrzostw europy w strzelaniu z broni pneumatycznej (pistolet, karabin, ruchoma tarcza) przystąpiło tam blisko 600 zawodniczek i zawodników z 45 państw, w tym oczywiście reprezentacja polski 🇵🇱. Stawką imprezy, dla której potrzeb w zaledwie kilka dni na arenę strzelecką zaadaptowano obiekt zwykle służący zupełnie innym sportom, były nie tylko medale kontynentalnego czempionatu, ale i możliwość wywalczenia kwalifikacji olimpijskich."

Uprawiany przez nas sport rzadko gości na łamach prasy. W jednym z Magazynów Olimpijskich opublikowano obszerny artykuł o Mistrzostwach Europy w strzelaniu z broni pneumatyczne, które odbywały się w Polsce, we Wrocławskiej Hali Stulecia. Zachęcamy do lektury całego artykułu opublikowanego w Magazynie Olimpijskim, a także całego Magazynu, w którym znajdziemy również wiele ciekawych artykułów o innych sportach i przesuniętej na kolejny rok Olimpiadzie.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Sportu - link do pełnego artykułu

Poniżej publikujemy najważniejsze odpowiedzi, dotyczące sportu strzeleckiego.

Wszystkie informacje dotyczące zasad obowiązujących w ramach IV etapu "odmrażania" sportu zjadą Państwo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 6 ust. 10. pkt 2. dopuszczalne jest, pod warunkiem zapewnienia, aby:

„w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;”

Prosimy o zapoznanie się z przepisami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Wprowadzono sporo obostrzeń, których należy przestrzegać w trakcie obozów (także strzeleckich i sportowych).

O terminach egzaminów na terenie Wielkopolski będziemy informować niezwłocznie, po ustaleniu wszystkich szczegółów z organizatorami bezpośrednimi. Postaramy się zapewnić odpowiednią liczbę egzaminów dla oczekujących, oczywiście z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych oraz bezpieczeństwa uczestników i członków komisji egzaminacyjnych.

W związku z wdrożeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu odmrażania gospodarki informujemy, że przewrócona została możliwość przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.

Egzaminy będzie można przeprowadzać od 13 czerwca br. po spełnieniu następujących warunków:

 1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób, 
 2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi, 
 3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),
 4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,
 5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

Jednocześnie do dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminy przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem. 

W związku z obecną sytuacją w roku bieżącym egzaminy będą odbywały się bez przerwy wakacyjnej.

Zarząd Akademickiego Związku Sportowego postanawia stopniowo odwieszać Akademickie Mistrzostwa Polski w bieżącej edycji. Dotyczy się to również Akademickich Mistrzostw Polski w Strzelectwie Sportowym.

„Poznaliśmy nowy termin Akademickich Mistrzostw Polski w Strzelectwie Sportowym! Spotykamy się już we wrześniu na obiektach przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze. Rezerwujcie sobie termin - 03-06.09.2020r. Drobnym korektom uległ Regulamin Ogólny AMP, z którym możecie zapoznać się poniżej. Więcej szczegółów niebawem!”

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONIE AZS

Zgodnie z propozycją Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) kwalifikacje olimpijskie, które miały być przydzielone podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych zaplanowane we francuskim Châteauroux oraz Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie, które miały odbyć się w Pilznie, w Czechach zostały przydzielone na Mistrzostwa Europy w Lohii oraz na Mistrzostwa Europy w konkurencjach na 25m, 50m, 300m oraz w konkurencjach śrutowych w 2021 r.

Przydział 12 miejsc (po jednym dla każdej indywidualnej konkurencji) zostanie dokonany na podstawie światowego rankingu z dnia 31 marca 2020 r. oraz na podstawie punktów zdobytych na jednym Pucharze Świata w konkurencjach karabinowych i pistoletowych oraz jednym w konkurencjach strzelań do rzutków.

Termin kwalifikacji do Tokio w sporcie strzeleckim upływa 6 czerwca 2021 r.

Pozostałe kwalifikacje olimpijskie podczas Mistrzostw Europy lub z listy rankingowej ESC.

Ostatnie kwalifikacje olimpijskie miały zostać rozdane podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych w Châteauroux 🇫🇷 oraz Europejskich Kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie w Pilźnie 🇨🇿. Z uwagi jednak na zaistniałą sytuację spowodowaną wystąpieniem światowej pandemii musiały zostać odwołane. Tym samym musiał zostać zmieniony system Kwalifikacji Olimpijskich, który w dniu wczorajszym przestawiła Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF).

O pozostałe miejsca na Igrzyska Olimpijskie w Tokio zawodnicy będą walczyli podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy w strzelaniach pneumatycznych w Lohji oraz podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach na 25m, 50m, 300m oraz w konkurencjach śrutowych w Osijeku.

W przypadku nie rozegrania jednych lub obu mistrzostw kwalifikacje zostaną przydzielone zawodnikom zgodnie z rankingiem Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) z 31 maja 2020 r.

LINKI DO ORYGINALNYCH ARTYKUŁÓW:

CWZS Zawisza Klub Strzelecki dołączył również do międzynarodowego wyzwania zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego. Kto następny? Oznacz @issf_official w swoim filmie oraz wyślij ten film na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., aby został opublikowany na koncie ISSF.

W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z rządem Japonii podjął decyzję o przesunięciu Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które miały się odbyć w lipcu 2020 r. w związku z wystąpieniem światowej pandemii choroby COVID-19, spowodowanej wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2. Premier Japonii Shinzo Abe oznajmił jednak, że impreza obejmująca tak wiele dyscyplin nie będzie mogła się odbyć w 2021 r. dopóki wirus nie zostanie powstrzymany.

„Szczerze mówiąc, rozumiem to i nie można przez cały czas zatrudniać 3000-5000 osób w Komitecie Organizacyjnym.”, powiedział Thomas Bach dla BBC."

"Nie można zmieniać co roku całego harmonogramu sportowego na całym świecie, wszystkich krajowych federacji i nie można trzymać sportowców w ciągłej niepewności.”

Bach powiedział, że MKOl zobowiązał się do organizacji Igrzysk w przyszłym roku, choć musiał być przygotowany na różne scenariusze, w tym kwarantannę dla sportowców.

„Rozważane są wszystkie te różne scenariusze i dlatego mówię, że jest to gigantyczne zadanie, ponieważ istnieje tak wiele różnych opcji i nie jest łatwo rozwiązać je teraz.”

„Kiedy będziemy mieć jasny pogląd na to, jak będzie wyglądał świat 23 lipca 2021 r., Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje.”

Źródło informacji: reuters.com - link do oryginalnego artykułu

Znamy już nowe przepisy, dotyczące III etapu odmrażania sportu. W dniu 16 maja 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej interesujący nas przepis zawarty został w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 8, który brzmi następująco:

„- na otwartych i zamkniętych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu, z wyłączeniem jego obsługi,”

Zapraszamy do lektury całego rozporządzenia, w którym zawarte zostały ogólne normy korzystania z obiektów sportowych. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap odmrażania sportu, który pozwoli na jeszcze szerszy powrót na nasze obiekty.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne maturzyści i kandydaci nie mogli w tym roku brać udziału w drzwiach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe. Osoby zainteresowane studiami w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu mogą wziąć jednak udział w wydarzeniu online „Startuj z AWF Poznań! Drzwi Otwarte online”, którego celem jest umożliwienie kontaktu ze studentami AWF oraz przedstawicielami Biura Rekrutacji. Najbliższa sobota, 9 maja br., od godz. 12.00, wydarzenie na portalu Facebook. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wydarzenie rozpoczną filmy przedstawiające teren kampusu AWF Poznań oraz pasje studentów. Następnie o poszczególnych kierunkach opowiedzą sami studenci. Kandydaci obejrzą także ujęcia z letnich obozów sportowych w Chycinie. Na zakończenie specjalista ds. rekrutacji opowie o procesie naboru na studia. Od początku wydarzenia, tj. od godz. 12.00, możliwe będzie zadawanie pytań pod postami z filmami. Odpowiedzi udzielać będą studenci, pracownicy Biura Rekrutacji oraz Działu Marketingu i Karier.

Harmonogram wydarzenia:

 1. Oni już wybrali! – studenci o AWF Poznań:
 2. 12.00 Film „AWF Poznań – uczelnia z pasją”
 3. 12.05 Film „Bądź w centrum”
 4. 12.10 Kierunek Turystyka i Rekreacja – Q&A z Pauliną
 5. 12.15 Kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej – Q&A z Alicją
 6. 12.20 Kierunek Sport – Q&A z Michaliną i Bartkiem
 7. 12.25 Kierunek Wychowanie Fizyczne – Q&A z Dominiką
 8. 12.30 Kierunek Dietetyka – Q&A z Dominiką
 9. 12.40 Kierunek Animacja Osób 50+ – Q&A z Gosią
 10. 12.45 Kierunek Fizjoterapia – Q&A z Piotrkiem
 11. 12.50 Film „Obóz sportowy w Chycinie”  
 12. 13.00 Wszystko o rekrutacji – Q&A ze specjalistą ds. rekrutacji 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Źródło - pzss.org.pl

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU.

Na stronie internetowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego opublikowano zasady bezpiecznego korzystania ze strzelnic otwartych, które obowiązują od dnia 4 maja 2020 roku, w ramach łagodzenia obostrzeń, związanych z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii choroby COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z oryginalnym artykułem PZSS.

Poniżej przestawiamy zalecenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczące funkcjonowania strzelnic po 4 maja:

📌 W tym samym czasie grupa szkoleniowa nie może być większa niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

📌 Co drugie stanowisko wolne;

📌 Bez względu na liczę stanowisk na jednej osi (karabin, pistolet) maksymalnie może być 6 zawodników, jednak nie więcej niż połowa liczby stanowisk (jeżeli 12 stanowisk lub więcej = do 6; jeżeli np. 8 stanowisk = do 4 itp.);

📌 Na jednym polu strzelań do rzutków może przebywać maksymalnie 6 zawodników, przy czym należy zachować dystans 2 m.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej dwie infografiki dotyczące bezpiecznego korzystania ze strzelnic.

Światowy kryzys i walka z epidemią - te informacje zdominowały w ostatnich tygodniach wszystkie serwisy informacyjne. Skutki globalnej pandemii dotknęły każdego z nas. Każdy sektor życia społecznego, od biznesu przez edukację, po sport i kulturę został sparaliżowany bądź zmuszony do przystosowania się do nowych warunków. Na szczęście pojawiały się (i pojawiają nadal) także takie, które z optymizmem pozwalają patrzeć w przyszłość.

Nie od dziś wiadomo, że łącząc siły i pomagając sobie wzajemnie możemy więcej. Czas odwołanych zawodów, konsultacji szkoleniowych, treningów oraz wszelkiego rodzaju zajęć sportowych nie był czasem straconym. Sytuacja zagrożenia, z którą ciągle się zmagamy, spowodowała mobilizację środowiska strzeleckiego i zorganizowania pomocy dla tych, którzy szczególnie jej w tym czasie potrzebują.

W związku z informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej w dniu 25 kwietnia 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego oraz Minister Sportu, Panią Danutę Dmowską-Andrzejuk w ramach drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z wirusem SARS-CoV-2, wraz z dniem, 4 maja 2020 r. zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym, w tym również strzelnice. Z obiektów tego rodzaju będzie mogło korzystać jednocześnie maksymalnie sześć osób. Podkreślić jednak należy, iż warunkiem koniecznym będzie przestrzeganie stosownych zasad bezpieczeństwa, które zostały przedstawione m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu:

 • zachowanie dystansu społecznego, 
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), 
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie, 
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori przyznał, że jeżeli nie będzie można przeprowadzić olimpijskich zmagań w 2021 roku, to zostaną całkowicie odwołane. Jego zdaniem, niemożliwe jest przełożenie imprezy po raz kolejny.

Igrzyska nie zależą od wynalezienia szczepionki. "To zalecenia WHO". Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates, szef Komisji Koordynacji igrzysk w Tokio, nie uzależnia organizacji imprezy od wynalezienia szczepionki na COVID-19. Powołuje się przy tym na instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na łamach portalu polsatsport.pl:  

Sebastian Parfjanowicz w rozmowie z Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk na łamach TVP Sport.

Imprezy z kibicami raczej nie wrócą, dopóki nie będzie szczepionki. Dobrze że jest telewizja. Będziemy kibicować z domów – mówi Minister Sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk. Będzie reżim, izolacja, zamknięcie. To będzie trudne. Ale to jedyna droga.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Minister Sportu Pani Danuty Dmowska-Andrzejuk, dotyczącej planów odmrożenia sportu w Polsce, w warunkach stanu epidemicznego, związanego z pandemią choroby COVID-19.

Od 4 maja będzie można korzystać ze strzelnic otwartych. Znamy szczegóły dotyczące „odmrażania” sportu.

Rządowe etapy „odmrażania” sportu. Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 6 osób. Wejdzie on w życie 4 maja. Szczegóły planu przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Etap II mówi o "infrastrukturze o charakterze otwartym". Dotyczy on m.in. otwartych strzelnic, stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orlików), pól golfowych, torów łuczniczych i gokartowych, a także stadnin koni. Rząd ma wprowadzić ten etap od 4 maja.

Więcej informacji na stronach:

Źródło: POLSAT SPORT

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Rząd przedstawi w sobotę etapy "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do pięciu osób. Dalsze etapy dotyczyć mają szkolnych sal sportowych, a ostatni - imprez masowych. Wiemy także, co z rozgrywkami profesjonalnymi, w tym PKO Ekstraklasą.

Polska gospodarzem wielkiego turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów?

Resort sportu opracował pięć etapów wznawiania działań w obszarze sportu. Łagodzą one obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Jak dowiedział się polsatnews.pl, premier Mateusz Morawiecki przedstawi w sobotę poszczególne etapy "odmrażania" polskiego sportu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem polsatsport.pl.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport

"Jako pierwsze, w formie pilotażu, uruchomione zostaną ośrodki w Spale i w Wałczu. W następnej kolejności w Cetniewie i Zakopanem. Nad samym procesem szkoleniowym, jaki jego kształtem oraz dostosowaniem do wytycznych Ministerstw Zdrowia oraz szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa czuwał będzie Zespół Metodyczny IS PIB. (...)"

Treningi odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym. Przed wyjazdem do COS-OPO, zawodnicy, którzy znajdą się na listach, będą musieli odbyć obowiązkową 14-dniową izolację domową. Następnie przejdą testy na koronawirusa, które opłacone zostaną przez właściwy związek sportowy."

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu.

Źródło: sport.tvp.pl 

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Dla pewnego rozluźnienia atmosfery w czasie szerzącej się pandemii COVID-19, proponujemy trochę historii, dotyczącej strzelectwa.

Pierwsze edycje igrzysk olimpijskich w wielu aspektach nie przypominały tych, które znamy dziś. Rywalizacja często była rozciągnięta i zawierała dyscypliny, które z perspektywy czasu wydają się bardzo dziwne. W 1900 roku w Paryżu strzelano do gołębi, a Pedro Jose Pidal wywalczył – jak sądzono jeszcze do niedawna – pierwszy medal olimpijski w historii Hiszpanii.

Igrzyska II Olimpiady rozegrano w 1900 roku w Paryżu. W przeciwieństwie do inauguracyjnych zawodów w Atenach trwały jednak nie dziewięć dni, a… niemal pół roku (od 14 maja do 28 października). W ówczesnych czasach była to bardziej zasada niż wyjątek, a kolejne edycje również rozciągały się na kilka miesięcy.

Kwestia długiego trwania zawodów jest jednak istotna. W tamtym czasie w stolicy Francji odbywało się wiele wydarzeń sportowych, przez co przez lata historycy nie byli w pełni zgodni co do tego, które były rzeczywiście olimpijskie.

Czytaj całość artykułu na stronach TVP SPORT

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną decyzją Rady Wykonawczej IPSC został zmieniony kalendarz IPSC na lata 2020-2022. Zmiany zostały zatwierdzone po konsultacjach z regionalnymi dyrektorami podczas konferencji większością głosów.

Handgun World Shoot XIX oraz Zgromadzenie Ogólne mające odbyć się w 2020 roku w Pattaya na Tajlandii zostały przełożone na listopad/grudzień 2021. Ten sam los podzieliły zawody Shotgun World Shoot IV zaplanowane na rok 2021 również w Pattaya w Tajlandii, które zostały przełożone na listopad/grudzień 2022 roku.

Zawody Action Air World Shoot II oraz PCC World Shoot 2021 również przełożone na 2022 rok, natomiast informacje o dokładniejszym terminie rozgrywania tych zawodów zostaną przedstawione w późniejszym czasie.

Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego (IPSC - International Practical Shooting Confederation) zapewnia, że cały czas monitoruje sytuację na świecie i postępuje zodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Globalnego Stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF) i innymi autorytetami z dziedziny zdrowia i sportu na całym świecie, jak również ograniczeniami związnymi związanymi z podróżowaniem nałożonymi przez linie lotnicze oraz rządy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na strony internetowej IPSC oraz IPSC Region Polska.

Koronawirus: informacje i zalecenia

Zgodnie z nowymi przepisami możemy wyjść na spacer, pobiegać lub jeździć rowerem. Musimy jednak pamiętać, że podczas tych aktywności musimy nosić maseczki ochronne lub zasłaniać twarz częścią odzieży. Wyjątek od tej reguły stanowią spacery w lasach, gdzie nie ma nakazu noszenia maseczki.

Podczas wyjścia w celach rekreacyjnych musimy pamiętać również o zachowaniu odstępu. Dystans społeczny ma wynosić minimum metr. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz twierdzi, że przy sprzyjających warunkach już w przyszłym tygodniu może zostać ogłoszony drugi etap odmrażania gospodarki.

Jednak najważniejsze informacje dla sportu są zawarte w etapie III, który zawiera podpunkt: „Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)”. Problem w tym, że żaden z punktów przedstawionych przez premiera Morawieckiego – poza pierwszym – nie ma żadnej daty. A to oznacza, że nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. Oznacza to, że trzeci etap mógłby wejść w życie zarówno na początku maja, jak i początku czerwca.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

21 kwietnia minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyła w wideokonferencji ministrów sportu Unii Europejskiej, poświęconej wpływowi pandemii koronawirusa na sektor sportu. Dyskusji przewodniczył Tomislav Družak, sekretarz stanu w chorwackim resorcie sportu.

Podczas rozmowy, której inicjatorką była polska minister sportu, poruszone zostały tematy zaproponowane przez prezydencję chorwacką, związane między innymi ze:

 • wsparciem dedykowanym sektorowi sportu na poziomie krajowym i unijnym, mającym na celu pomoc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19,
 • zapewnieniem ciągłości treningu i przygotowań sportowców,
 • zwiększaniem aktywności fizycznej obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa,
 • strategią wyjścia z obostrzeń i wznowieniem działalności sektora sportu po pandemii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Europejska Konfederacja Strzelecka (ESC) wraz z komitetem organizacyjnym przesuwa kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Mistrzostwa Europy Juniorów w konkurencjach karabinowych i pistoletowych na 25/50m, które miały się odbyć w dniach 25 czerwca do 2 lipca w Osijeku w Chorwacji zostały przełożone. Zawody planowane są na 7 do 14 września br. jednak na ostateczną decyzję przyjdzie nam poczekać do 1 lipca. Będzie ona uzależniona od panującej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz możliwościami związanymi z podróżowaniem po Europie.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

"W związku z wystąpieniem światowej pandemii koronawirusa i globalnymi konsekwencjami z tym związanymi – w tym przełożeniem Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich na 2021 rok, będzie możliwe przedłużenie kadencji władz polskich związków sportowych i odpowiednio związków sportowych. Nowe przepisy dają również możliwość uproszczonego głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla stowarzyszeń i fundacji" – mówi Minister Sportu Danuta Dmowska - Andrzejuk.

W dotychczasowym art. 15zzzc wprowadzono możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych nie dłużej niż do 30 września 2021r. To odpowiedź na sygnały części środowiska sportowego, dotyczących trudności związanych z organizacją elektronicznych wyborów, szczególnie na szczeblu okręgowych związków sportowych.

Przepis będzie miał zastosowanie do organów władz polskich związków sportowych i organów związków sportowych, których kadencja wygasa od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2021r. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania władz polskich związków sportowych, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia członków lub delegatów polskiego związku sportowego w czasie zmagań związanych z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak również w czasie przełożonych w związku z tym Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Czytaj dalej na stronie Ministerstwa Sportu: LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU - źródło WSS w Poznaniu

Zainteresowanym klubom z Wielkopolski przekazujemy informację dotyczącą realizacji zadań, finansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach preliminarzy wydatków na rok 2020. Informacja ta dotyczy prowadzenia przez trenerów, którzy są objęci tym finansowaniem, zajęć w formie on-line i rozliczania ich w formie cotygodniowych raportów - sprawozdań, przekazywanych do WSS. Proszę o zapoznanie się z treścią tej wiadomości, gdyż brak wskazanej dokumentacji, a także nierealizowanie zajęć zdalnych może skutkować wstrzymaniem dotacji.

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, wyraził zgodę na dopuszczenie, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line.

Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Dokumentacja rozliczeniowa, składana w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, będzie musiała być poszerzona o tygodniowe raporty-sprawozdania Trenerów z prowadzonych zajęć on-line wraz z rozpisanymi konspektami zaproponowanych treningów oraz z opisem grupy docelowej.

Prosimy, pomimo trudnych i niesprzyjających dla sportu obecnych okoliczności, o bardzo rzetelne i obowiązkowe podejście do zmienionego trybu pracy, co jest niezbędne do zachowania dalszej realizacji zadania, powierzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w roku bieżącym, jak również w latach kolejnych.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego składa wszystkim swoim zawodnikom, trenerom, sędziom, działaczom oraz sympatykom strzelectwa, najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech każdy z nas wykorzysta ten okres czasu jak najlepiej.

Poprzez szerząca się pandemię choroby COVID-19, wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji. Miejmy jednak nadzieję, że szybko powrócimy na strzelnice, na zawody i treningi. Na naszej stronie internetowej oraz Facebook'u @WielkopolskieStrzelectwo, próbujemy na bieżąco przekazywać wszystkim zainteresowanym strzelectwem, wszelkie informacje związane zarówno z zawodami krajowymi jak i międzynarodowymi, a także wiadomości dotyczące rozwiązań, jakie są przyjmowane przez nasze władze, w walce z rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2, które bezpośrednio wpływają na uprawianie naszych dyscyplin sportowych. Niestety obecnie większość z tych informacji niesie ze sobą wiadomości o kolejnych ograniczeniach, czy też o odwołaniu kolejnych imprez strzeleckich. Zgodnie z wprowadzonymi na terenie naszego kraju ograniczeniami, wynikającymi z uchwalanych ustaw i wprowadzanych przez organy administracji państwowej przepisów porządkowych, w chwili obecnej trudno przewidzieć kiedy wznowimy swoją normalna działalność. O braku możliwości uprawiania sportu we wszystkich jego formach, mówią także wytyczne Ministerstwa Sportu.

W związku z powyższym informujemy, że odwołany został Egzamin na Patent Strzelecki, który miał sie odbyć 26 kwietnia, w miejscowości Studzieniec koło Chodzieży, na strzelnicy "HUBERTUS". Pod dużym znakiem zapytania stoi także możliwość zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego naszego Związku, w terminie do 15 maja 2020 roku. W tej kwestii Zarząd naszego Związku wypowie się po Świętach Wielkanocnych.

Jeszcze raz życzymy wszystkim zdrowych i spokojnych świąt oraz zachęcamy do obserwowania naszych serwisów internetowych, gdzie będziemy nadal zamieszczać wszystkie najciekawsze informacje dotyczące strzelectwa.

Jak poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), kwalifikacje do przełożonych na przyszły rok Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 zostały przedłużone i muszą zakończyć się do 29 czerwca 2021 r., a ostateczny termin zgłoszenia zawodników przez Narodowe Komitety Olimpijskie to 5 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Poniżej przestawiamy informację otrzymaną od organizatora Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych, które miały rozegrać się we francuskim Châteauroux.

"Drodzy Przyjaciele

Pragnę poinformować, że Francuzka Federacja Strzelecka została zobligowana do anulowania Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Próbowaliśmy przełożyć te zawody na wrzesień, jednak francuskie Ministerstwo Sportu wyjaśniło, że podjęte środki dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się będą bardzo restrykcyjne (nie wszyscy będą mogli wyjść z domu), a granice w dalszym ciągu będą zamknięte nawet dla obywateli europejskich. Dlatego też nie pozostało nam nic innego jak odwołać zawody.

Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować i miejmy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w Châteauroux.

Pozdrawiam
Patrick Lamarque
Francuzka Federacja Sportu Event Manager"

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z otwrtym listem Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk kierowanym do sportowców, trenerów, polskich związków sportowych oraz wszystkich sympatyków sportu.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetem organizacyjnym przesuwa kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Kolejnymi zawodami, które zostały przesunięte z powodu pandemii są Mistrzostwa Świata w Ruchomej Tarczy, zaplanowane od 6 do 19 czerwca br. we francuskim Châteauroux. Zawody zostaną najprawdopodobniej rozegrane w 2021 roku, jednak na chwilę obecną organizator zawodów czeka na decyzję Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF).

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

W nowej wersji tarczy antykryzysowej Ministerstwo Sportu zaproponowało zapis dotyczący sposobu wyboru nowych władz polskich związków sportowych. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 roku kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r. Zapis nie zakłada przymusu wydłużenia kadencji jeśli związki posiadają technologiczne możliwości i posiadają odpowiednie zapisy w statutach mogą takie wybory przeprowadzić wcześniej.

Europejska Konfederacja Strzelecka (ESC) wraz z Komitetem Organizacyjnym odwołuje wszystkie zawody Europejskich Pucharów w konkurencjach na 300m.

"Niemożliwym stało się zorganizowanie w tym roku wszystkich Europejskich Pucharów Lapua w konkurencjach karabinowych na dystansie na 300m z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa. Tym samym Komitet Organizacyjny w konsultacji z Europejską Konfederacją Strzelecką (ESC) postanowił odwołać wszystkie zawody (puchary i finał) w roku 2020."

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Polska Fundacja Narodowa w porozumieniu z Ministerstwem Sportu podjęła decyzję o utrzymaniu wsparcia beneficjentów programu #team100 niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich oraz wydłużeniu okresu rozliczeniowego.

Team💯to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Jego celem jest wsparcie młodych perspektywicznych sportowców, członków kadry narodowej w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, którym oprócz szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa ścieżka finansowania. Program skierowany jest do zawodników w wieku 18-23 lata. Kryterium wiekowe nie dotyczy sportowców z niepełnosprawnościami. Wsparcie w ramach team100 pozwala członkom programu łączyć karierę sportową oraz godne reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej na świecie z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetami organizacyjnymi odwołuje kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Przeniesiony z marca Puchar Świata w New Delhi, który został podzielony na dwa terminy, mające się odbyć w dniach od 5 do 13 maja w karabinie i pistolecie oraz od 20 do 29 maja w konkurencjach śrutowych został oficjalnie anulowany. Puchar Świata we wszystkich konkurencjach w Baku mający odbyć się w dniach 22 czerwca do 3 lipca również podzielił ten sam los i został anulowany. Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

Wszystkie imprezy ujęte w kalendarzu PZSS zaplanowane do końca maja zostały odwołane. Na ten moment przewiduje się, że pierwszą imprezą dla konkurencji pistoletowych i karabinowych, jaka odbędzie się w Polsce, będzie I Runda Pucharu Polski (26-28 czerwca, Wrocław).

Kalendarz PZSS (link)

Kampania informacyjna Ministerstwa Sportu. Poniżej publikujemy film: "Poznaj zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem", będący częścią kampanii Ministerstwa Sportu dotyczącej walki z zachorowaniami na COVID-19, wywoływanymi wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: YouTube

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH POLADA

Źródło: strona internetowa PALADA https://www.antydoping.pl/

Publikujemy informacje dla zawodników przygotowane przez Światową Agencję Antydopingową

Drodzy Zawodnicy,

Jak wiecie, pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) stała się poważnym zagrożeniem zdrowotnym i społecznym, wymagającym od nas wszystkich skutecznego, natychmiastowego działania w skali całego świata, aby zminimalizować prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się tej pandemii oraz jej skutki dla społeczeństwa. Sytuacja zdecydowanie wykracza poza obszar walki z dopingiem w sporcie, ponieważ większość krajów wprowadziła surowe obostrzenia takie jak zamknięcie granic, kwarantannę/samoizolację, odwoływanie lotów, ograniczenia w przemieszczeniu się obywateli itp.

Poniżej publikujemy aktualne rankingi Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) i Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF), polskich zawodniczek i zawodników. W nawiasie miejsce z poprzedniego rankingu).

Polscy zawodnicy w rankingu najlepszych zawodników Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) [aktualizacja: 01.04.2020]

PISTOLET PNEUMATYCZNY 10M MĘŻCZYZN

 • 24 (24) DANILUK, Piotr FLOTA Gdynia
 • 39 (43) WOJTYNA. Szymon ŚLĄSK Wrocław
 • 58 (59) DŁUGOSZ, Grzegorz GWARDIA Zielona Góra
 • 61 (64) KNAPIK, Wojciech KOBUDO Chrzelice
 • 89 (94) WAGNER, Filip GRUNWALD Poznań
 • 106 (118) JURASZ, Kacper KALIBER Białystok
 • 124 (130) PIWOWARSKI, Tomasz OSiR Koluszki
 • 124 (130) SAKOWSKI, Patryk GWARDIA Zielona Góra
 • 124 (130) MILIWEK, Oskar ZAWISZA Bydgoszcz

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Mając na uwadze skutki związane z pandemią koronawirusa oraz działając w celu poprawy sytuacji, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaproponowała uwzględnienie w specustawie regulacji dotyczących obszaru związanego z kulturą fizyczną. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przedstawiamy następujące regulacje dotyczące obszaru związanego ze sportem i rekreacją. 

Źródło: strony Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia, w Tokio, a zaraz po nich rozegrane zostaną XVI Igrzyska Paraolimpijskie. Przesunięcie igrzysk to również kolejne zmiany w kalendarzach poszczególnych federacji sportowych.

Zmiany czekają również w planach Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC), gdzie pozostało jeszcze do rozdania 16 kwalifikacji olimpijskich. 6 kwalifikacji w konkurencjach śrutowych (2 w konkurencji Trap, 4 w konkurencji Skeet), które miały być przydzielone podczas Mistrzostwa Europy w strzelaniach śrutowych w Châteauroux (FRA) i 10 kwalifikacji (4 w konkurencji Karabin pneumatyczny 10m, 2 w konkurencji Pistolet pneumatyczny 10m, 2 w konkurencji Karabin 50m – 3 postawy, 1 w konkurencji Pistolet szybkostrzelny 25m mężczyzn, 1 w konkurencji Pistolet sportowy 25m kobiet), które były zaplanowane na Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie. Z uwagi na małe prawdopodobieństwo rozegrania w tym roku zawodów, podczas których można było zdobyć kwalifikacje olimpijskie, zostaną one przeprowadzone w 2021 r., jednak szczegóły zostaną przedstawione po konsultacjach pomiędzy Międzynarodową Federacją Sportu Strzeleckiego (ISSF) z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl). Wszystkie dotychczas rozdane kwalifikacje począwszy od Mistrzostw Świata 2018 w Changwon (KOR) pozostają ważne.

Nie wiadomo również jakie zostaną podjęte decyzje odnośnie zaplanowanych Mistrzostwa Świata w 2021 roku, które przypadają na rok olimpijski oraz według zaleceń ISSF rozgrywane powinny być pomiędzy 15 czerwca, a 15 września 2021 r.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetami organizacyjnymi odwołała kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego. Zaplanowane na od 2 do 9 czerwca br. Puchar Świata w dyscyplinach karabin i pistolet w Monachium zostały anulowane. Ta sama decyzja została podjęta do Mistrzostw Świata Juniorów we wszystkich dyscyplinach, które miały zostać rozegrane w niemieckim Suhl w dniach od 11 do 19 lipca br.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONIE PZSS

WAŻNE - Informacja ze strony PZSS

W związku ze zmianą wytycznych władz państwowych w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii koranowirusa, informujemy, że biuro związku zawiesza swoją działalność do 11.04.br. Prosimy o kontakt wyłącznie poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONIE PKOL

Źródło: strony Polskiego Komitetu Olimpijskiego https://www.olimpijski.pl/

Przyjaciele Sportu,
Rodzino Olimpijska,

Igrzyska XXXII Olimpiady Tokio 2020 odbędą się w przyszłym roku – decyzją MKOl pod tą samą nazwą. Zmiana terminu to ważna, słuszna i odpowiedzialna decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i Komitetu Organizacyjnego Tokio 2020 – podjęta w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zawodników, wszystkich uczestników Igrzysk i Mieszkańców Japonii.

Thomas Bach – Prezydent MKOl w rozmowach z Narodowymi Komitetami Olimpijskimi – także z Polskim Komitetem Olimpijskim  zawsze podkreślał, że będzie kierował się odpowiedzialnością i tak się stało. Wirus zmienił kalendarz wydarzeń sportowych na całym świecie – także terminarz kwalifikacji olimpijskich. Wielu sportowców ma utrudnioną możliwość treningów i pełnego przygotowania się do Igrzysk. Obowiązują nas wszystkich coraz większe ograniczenia komunikacyjne. W tych warunkach praktycznie nie ma możliwości organizacji Igrzysk.

LINK DO ORYGINALNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE MINISTERSTWA SPORTU

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.) Ministerstwo Sportu informuje, że w dalszym ciągu w niezmienionym kształcie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty, działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętą w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegający m.in. na zakazie:

1)   prowadzenia obiektów sportowych na otwartym powietrzu lub obiektów sportowych halowych (w tym stadionów, torów wyścigowych, basenów, pól golfowych, torów do gry w kręgle, siłowni, i pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych),
2)    działalności drużyn i klubów sportowych, 
3)    działalności w zakresie organizowania, promowania, sponsorowania  i zarządzana imprezami sportowymi,
4)    działalności centrów i klubów fitness oraz innych obiektów służących poprawie kondycji fizycznej i kulturystyce,
5)    działalności związanej z organizacją lig sportowych,
6)    działalności indywidualnych sportowców i sędziów, 
7)    działalności rekreacyjnej na obiektach lub świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb rekreacyjnych ( m.in. organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak: zjazdy wodne, gry, pokazy, wystawy tematyczne i imprezy plenerowe, włączając festyny, działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,  obsługa stoków narciarskich, wypożyczanie sprzętu rekreacyjnego, dyskoteki, sale taneczne, i inne imprezy rekreacyjne). 

Kolejne zmiany w europejskim kalendarzu strzeleckim. Po anulowaniu Europejskiej Ligii Młodzieżowej, kolejne komitety organizacyjne wspólnie z Europejską Konfederacją Strzelecką zdecydowały się na ich przesunięcie, bądź anulowanie. Mistrzostwa Europy w konkurencjach śrutowych zaplanowane na 6-20 maja br. we francuskim Châteauroux zostały przeniesione, natomiast Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie, które miały odbyć się w dniach 18-25 maja br. w Pilźnie w Czechach zostały anulowane. Mając na uwadze, że powyższe mistrzostwa były ostatnimi zawodami podczas których zawodnicy mogli zdobyć kwalifikacje olimpijską oraz z przesunięciem XXXII Letnich Igrzysk Olimpijskich – Tokio 2020, zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego oraz Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Mając na uwadze dobro wszystkich zawodników, trenerów, sędziów, a także działaczy sportu strzeleckiego, w obliczu rozprzestrzeniającego się zagrożenia wywołanego koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, działając w oparciu o decyzje i zalecenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pod przewodnictwem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, Pani Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego rekomenduje wszystkim swoim członkom odwołanie wszystkich zaplanowanych w najbliższym czasie zawodów i imprez strzeleckich, w szczególności tych objętych kalendarzem imprez na rok 2020.

Zgodnie z zaleceniami płynącymi ze wszystkich instytucji państwowych, odpowiedzialnych za ochronę zdrowia obywateli rekomendujemy również, by odwołać wszystkie treningi z młodzieżą, a w szczególności niewysyłanie zawodników na zawody i zgrupowania. Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, opublikowanym na stronie internetowej, które cytujemy poniżej.

Odwołane zawody oraz akcje szkoleniowe (źródło pzss.org.pl)

Zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Sportu, w związku z zagrożeniem koronawirusem, wszystkie zaplanowane akcje szkoleniowe KN zostają odwołane. PZSS zaleca również przeniesienie na inny termin zaplanowanych zawodów strzeleckich.

Informujemy, że odwołane akcje szkoleniowe, w miarę możliwości zostaną przeprowadzone w najbliższym możliwym terminie. O zmianach będziemy informować na bieżąco na stronie PZSS i Facebooku. Prosimy o śledzenie kalendarza zawodów PZSS.

W związku z powyższym odwołany zostaje także Egzamin na Patent Strzelecki, który był zaplanowany na sobotę 21 marca 2020 roku w Gostyniu.

Powyższe rekomendacje obowiązują do odwołania. O zmianie stanowiska Zarządu WZSS będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej i Facebook'a.

Informacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Informujemy, że pracownicy biura PZSS zostali oddelegowani do pracy w biurze zawodów Mistrzostw Europy we Wrocławiu. W związku z powyższym biuro PZSS w dniach 19.02-02.03 nie będzie obsługiwać spraw związanych z wydawaniem licencji, patentów, udzielać informacji na temat statusu wniosków i licencji oraz świadczyć pomocy technicznej w obsłudze Portalu Informatycznego. Prosimy o kontakt mailowy z właściwymi merytorycznie działami, na wszystkie wiadomości odpowiemy po 2 marca 2020.

 

W dniu 28 listopada 2019 (czwartek) w Sali Wykładowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego (ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań) odbędzie się VII edycja Konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników Akademii Wychowania Fizycznego AWF – dr Tomasza Garsztkę oraz dr Tomasza Podgórskiego. Wystąpienie dr Garsztki poświęcone będzie zagadnieniom rozciągania statycznego i dynamicznego, natomiast wystąpienie dr Podgórskiego – suplementowaniu diety w sporcie młodzieżowym.

Zachęcamy do uczestnictwa. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat udziału.

W załączeniu:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. DOSSIER KONFERENCJI
 3. PLAKAT

Informujemy, że zmianie uległ numer konta bankowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nowy numer jest następujący:

Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu 
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Nr konta: 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat do Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na nowy, podany powyżej, numer konta.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

 •  w dniu 21 marca 2020 roku - godz. 11.00 (sobota)

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu. 
Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów).
W czasie Egzaminu będzie można wykonać badania lekarskie.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Początek rejestracji w Portalu PZSS w dniu 7 marca 2020 roku.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014r. Poz. 1224) Minister Spraw Wewnętrznych określił warunki przechowywania broni i amunicji m.in. przez osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby wskazane wyżej przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450 (w urządzeniach do przechowywania broni posiadających deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji).

Rozporządzenie to stanowi również, że osoby, które uzyskały pozwolenia na broń po dniu jego wejścia w życie (tj po dniu 30.09.2014 r.), obowiązane są przechowywać broń i amunicję zgodnie z przepisami Rozporządzenia, z dniem uzyskania pozwolenia na broń, natomiast pozostałe osoby (które pozwolenie na broń uzyskały przed tym dniem) mogą - jednakże przez okres nie dłuższy niż do dnia 29 września 2019 r. - przechowywać broń i amunicje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27 poz. 343) tj. w kasecie metalowej na trwale przymocowanej do elementu konstrukcyjnego budynku, posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany lub w sejfie albo szafie metalowej posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany.

Tak więc od dnia 30 września 2019 r. wszystkie osoby legitymujące się uprawnieniami do posiadania broni palnej obowiązane są do przechowywania broni i amunicji w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450.

Informujemy także, że urządzenia służące do przechowywania broni i amunicji posiadane przez posiadaczy broni i amunicji mogą zostać poddane recertyfikacji w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej; (kontakt: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3; tel. 22 560-26-10 lub 22 560-26-15), który to Instytut zweryfikuje czy urządzenie spełnia wymogi wskazanej wyżej normy PN-EN 14450.

Dodatkowo należny nadmienić, że cytowana powyżej Ustawa o broni i amunicji, w dyspozycji art. 18 ust. 5 pkt 4 stanowi, że właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2019 roku

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. stypendiów sportowych) i VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. (dot. nagród sportowych) oraz późniejszymi uchwałami zmieniającymi, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

 1. stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec (uczącej się), sportowców z niepełnosprawnościami (do 27 roku życia), zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
 2. nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 3. nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.

Kolegium Sędziów PZSS organizuje bezpłatne szkolenie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i wyższej oraz kandydatów na klasę pierwszą, które odbędzie się 6-8 września 2019 roku w Łebie. Dla osób, które chcą zarezerwować nocleg, zapewnione jest zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem w cenie 110 zł za dobę w hotelu WODNIK - Łeba, ul. Nadmorska 10. Rezerwacja w hotelu na hasło “sędzia PZSS” pod numerem telefonu 602 445 595 (kierownik recepcji Anna Siuchnińska)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mailem na załączonym formularzu w Excelu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 25 sierpnia 2019 r.

UWAGA ! Formularz należy wypełnić komputerowo, nie konwertować do PDF !

Zajęcia odbędą się 7 września od godz. 9:00 do 17:00 w sali konferencyjnej hotelu.

Link do artykułu na stronie PZSS
Formularz zgłoszeniowy
Program kursu

Zgodnie z projektem porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zwołanym na dzień 15 maja 2019 roku, Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 roku, przyjął projekt Uchwały Walnego Zebrania z propozycjami zmian w Statucie Związku. Zarząd Związku jeszcze raz zwraca się z prośbą o odpowiednią frekwencję Delegatów na zwołanym Walnym Zebraniu, z uwagi na planowane wprowadzenie pod jego obrady powyższego projektu. Zgodnie z § 56 Statutu Związku, uchwałę o zmianie Statutu Związku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Delegatów Członków Zwyczajnych Związku. Poniżej publikujemy wskazany projekt.

W załączeniu:

Załącznik do Uchwały nr 18 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dotyczącej nowelizacji Statutu - Projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

15 maja 2019 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Nasz nowy adres siedziby Związku jest następujący: 
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36. 
Adres ten został już wpisany do KRS.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

 • w dniu 22 czerwca 2019 roku - godz. 11.00 (sobota)

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu. 
Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów).
W czasie Egzaminu nie będzie można wykonać badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin.

Linki: Terminy Egzaminów (źródło pzss.org.pl)

Portal Informatyczny PZSS

W niedzielę 3 lutego, zakończyła się następna edycja Targów Knieje i ShootingPro, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, w których uczestniczył nasz Związek. Nasze stanowisko cieszyło się dużą popularnością, pewnie dlatego, że można było na nim sprawdzić się na trenażerach strzeleckich. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Firmy Strzelnice laserowe „laser range” traf10.eu – która jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów szwedzkiej firmy SIMWAY, za zorganizowanie turnieju strzeleckiego i pokaz nowoczesnej wirtualnej strzelnicy, na naszym stoisku.

W piątek i sobotę, właśnie na tej strzelnicy, rozegrano mini turniej dla wystawców i zwiedzających, w którym uczestniczy walczyli o Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich i Prezesa WZSS. Wręczenie pucharów odbyło sie w sobotę, na głównej scenie imprezy. Nie zawiedli też nasi reprezentanci kraju, którzy w strojach kadry narodowej czynnie uczestniczyli w promocji naszego sportu, na naszym stosiku. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli w organizacji stanowiska Związku: SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu, GKS "GRYF" Grodzisk Wielkopolski, MKS "DIANA" w Poznaniu, WKS "GRUNWALD" w Poznaniu, Klub Strzelecki Defendu, a także naszym zawodnikom ruchomej tarczy z MKS "DIANA" - Erymanthius RT Poznań. Już dziś zapraszamy na następna edycję targów w przyszłym roku.

Szanowni Państwo, wkroczyliśmy w rok obchodów 100-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przez lata Uczelnię ukończyło wielu sportowców, fizjoterapeutów i trenerów, którzy mogą być członkami Państwa Związku. Zjazd oraz Bal odbędą się 21 września br. 

- Zjazd – godz. 11.00 na terenie AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, 
- Bal – godz. 20.00 w hotelu Novotel, Plac Andersa 1 (naprzeciw Starego Browaru), Poznań.

Szczegółowe informacje i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie www.awf.poznan.pl/100lat w zakładkach „Bal” oraz „Zjazd”. Koszt udziału w Balu to: 

- do 15 lutego – 190 zł/os.
- od 16 lutego do 15 maja – 210 zł/os.
- od 16 maja do 30 czerwca – 230 zł/os.

Udział w Zjeździe Absolwentów jest darmowy. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie 100-lecia AWF Poznań. Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do udziału oraz przekazywania informacji znajomym Absolwentom AWF Poznań – w gronie przyjaciół świętuje się najlepiej!

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

W sobotę 5 stycznia 2019 roku, w Bydgoszczy odbył się Finał Ligi strzeleckiej PZSS, w dyscyplinach pistolet i karabin. Nasze województwo w rywalizacji pistoleciarzy reprezentowała drużyna SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu, w składzie: Julita BOREK, Dominika BORSUK i Przemysław SZEMRAJ. W zasadniczej części sezonu, drużyna SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu zajęła wysokie, trzecie miejsce w klasyfikacji ligi, co dało jej możliwość wystąpienia w Finale. Niestety rywalizacji grupowej Finału SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu wygrał jedynie z drużyną WKS "ŚLĄSK" Wrocław, przegrywając z "FLOTĄ" Gdynia i "ZAWISZĄ" Bydgoszcz. Tak więc w rozgrywanym podczas wieczornej gali finale, nie zobaczyliśmy już drużyny żadnego wielkopolskiego klubu. Jednak zawodniczkom i zawodnikom SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu należą się wielkie gratulacje za wyniki osiągnięte w minionym sezonie i życzenia, by rok 2019 był dla nich jeszcze lepszy.

W godzinach wieczornych odbyła się Gala PZSS, podczas której rozegrano Finał pistoletu i karabinu Ligi strzeleckiej PZSS. W czasie gali wręczono również wyróżnienia i nagrody za miejsca zajęte w rywalizacji klubów, w ramach ligi strzeleckiej, jak i indywidualne dla zawodników, za zwycięstwo w poszczególnych rankingach. Z naszego województwa najlepszym klubem okazał się Rawicki Klub Sportowy "BOCK", który wygrał Ligę Strzelecką PZSS w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Nagrody indywidualne odebrali także: Piotr KOWALCZYK - MKS "DIANA" w Poznaniu, który w obecnym sezonie będzie reprezentował barwy klubowe Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" - za zwycięstwo w rankingu konkurencji TRAP seniorów, Natalia SZAMREJ - MKS "DIANA" w Poznaniu - za zwycięstwo w rankingu konkurencji SKEET seniorek. Nagrodę indywidualną odebrał także Kacper BAKSALARY - Rawicki Klub Sportowy "BOCK" - za pierwsze miejsce w rankingu konkurencji SKEET - juniorzy młodsi. Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy jeszcze lepszych w nowym sezonie.

Mając na uwadze ochronę interesów członków zwyczajnych naszego Związku, a także odnosząc się do narastającego problemu, związanego z odmowami przedłużenia licencji klubowych na rok 2019, przez Komisję Licencyjną PZSS, klubom działającym w formie spółek kapitałowych, poniżej przedstawiamy opinię Mecenasa Jakuba Kruczka, KRUCZEK & GRZEŚKOWIAK KANCELARIE ADWOKACKIE - JAKUB KRUCZEK KANCELARIA ADWOKACKA dotyczącą podstaw prawnych działalności klubów sportowych, zorganizowanych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Opinię można także pobrać w formie pliku .pdf. Opinia może być wykorzystywana przez zainteresowane kluby. 

Pobierz wersję .pdf

JAKUB KRUCZEK KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Wieniawskiego 5/9, p. 206,61-712 Poznań /tel +48 608 760 424/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NIP: 7842434240 / REGON: 368184006 / Nr rachunku bankowego: 711140 2004 0000 3702 7708 1667

Poznań, dnia 3 stycznia 2019 r.

OPINIA

w sprawie uwarunkowań udzielania przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego licencji klubowej klubom sportowym zorganizowanym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W związku z toczącymi się przed Komisją Licencyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (dalej „KL PZSS") postępowaniami o przedłużenie licencji klubowej klubom strzelectwa sportowego ujawniło się doniosłe zagadnienie prawne. Jego istota sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie,

czy podmiotami uprawnionymi do uzyskania licencji klubowych mogą być kluby działające w formie spółek kapitałowych - a w konkretnych przypadkach -spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zawodnicy zrzeszeni w tych klubach nie są z nimi związani stosunkiem udziału w kapitale bądź stosunkiem pracy.

Odpowiedź na powyższe pytanie, choć z pozoru być może nieoczywista, winna być jednoznacznie twierdząca z uwagi następujące okoliczności prawne:

RKS "BOCK" Rawicz informuje, że w dniach od 2 do 3 lutego 2019 roku, podczas Kursu Sędziowskiego, przeprowadzony zostanie dodatkowo Kurs w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu (czytaj) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i wydanie legitymacji. Odpłatność wynosi: - 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu, 63-900 Rawicz ul. Spokojna 1a
26 1500 2110 1221 1001 2394 0000
z dopiskiem "za kurs prowadzącego strzelanie", do dnia 20 stycznia 2019 r.

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia na kurs (kliknij tutaj), należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie do 20 stycznia 2019 r.

Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" informuje, że w dniach 26 - 27 stycznia 2018 roku na strzelnicy Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbędzie się kurs pozwalający uzyskać uprawnienia prowadzącego strzelanie. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie (zobacz) uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie, wniesienie opłaty (ilość miejsc ograniczona) oraz wypełnienie formularza (kliknij tutaj). Odpłatność za kurs wynosi 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Grodziski Klub Strzelecki GRYF ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski
konto: 93 9063 0008 0000 0024 9643 0001
z dopiskiem opłata za kurs prowadzącego strzelanie.

Szczegóły na stronie GKS "GRYF" Grodzisk Wlkp

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego wspólnie z Rawickim Klubem Sportowym "BOCK" w Rawiczu, informuje, że w dniach  2 i 3 lutego 2019 roku odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II i klasę I oraz sędziów strzelectwa dynamicznego IDPA klasy III i podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

 • 350,00 zł. za kurs na sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA kl. III,
 • 150,00 zł. za kurs sędziowski na podwyższenie klasy strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA.

Organizator zapewnia przepisy, regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydanie licencji sędziowskiej.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano ważną informację dotyczącą płatności za licencje zawodnicze na rok 2019, o następującej treści:

Informujemy Kluby oraz zawodników, że WSZYSTKIE płatności za przedłużenie oraz wydanie nowych licencji zawodniczych MUSZĄ być dokonywane do Klubów.

Wszystkie osoby, które dokonały płatności przelewem zwykłym na konto PZSS muszą dostarczyć do Klubów potwierdzenie przelewu. Kluby mają obowiązek załączyć potwierdzenie przelewu do wniosku i wówczas zostanie on oznaczony jako opłacony. Kluby zostały o takiej możliwości poinformowane na szkoleniu a szczegółowa instrukcja została przesłana do Klubów pocztą elektroniczną.

W związku z powyższym księgowość PZSS od dnia 17.12.2018 nie przeprowadza zwrotów opłat licencyjnych.

Link do oryginalnej wiadomości.

Prezentacja dotycząca obsługi Portalu PZSS w wersji .pdf

Podczas odbywającego sie w Monachium Zgromadzenia Ogólnego ISSF wybrano nowego Prezydenta tej organizacji, którym został Władimir LISIN (RUS). Dotychczasowy szef strzelectwa europejskiego (ESC) o fotel prezydenta ISSF rywalizował z wiceprezydentem Luciano ROSSIM. Po 38 latach zakończyła się epoka Olegario Vàzqueza Rañy w roli prezydenta ISSF. Sekretarzem generalnym został Aleksander RATNER (RUS). Na Vice-prezydentów wybrano: Kevin KILTY (IRL), Raninder SIGH (IND), Robert MITCHELL (USA) oraz Wang YIFU (CHN).

Delegaci z ponad 130 krajów Wybrali również 15 członków Rady Administracyjnej ISSF spośród 39 kandydatów. Zostali nimi:

 • Christina AHLSTEDT (SWE)
 • Ali DADGAR (IRI)
 • Yair DAVIDOVICH (ISR)
 • Alexandros DIMAKAKOS (GRE)
 • Catherine FETTELL (AUS)
 • Rafael GUERRA MOLLINEDO (CUB)
 • Egbert IJZERMAN (NED)
 • Pekka KUUSISTO (FIN)
 • LEE Dal-gon (KOR)
 • LIANG Chun (CHN)
 • György NAGY (HUN)
 • Hugues SENGER (FRA)
 • Gerardo TROTTA (VEN)
 • Michael VAZ (SGP)
 • Hans-Heinrich VON SCHÖNFELS (GER)

Ponadto w drodze jednomyślnej decyzji, Jöerg BROKAMP (GER) został ponownie wybrany na przewodniczącego Komitetu Technicznego ISSF.

Po wysłuchaniu prezentacji Włoch, Cypru i Hiszpanii, delegaci wybrali gospodarza Mistrzostw Świata w strzelectwie sportowym 2019. Najwięcej głosów uzyskała oferta Lonato (Włochy). Mistrzostwa odbędą się w znanym klubie strzeleckim "Trap Concaverde" nad brzegiem jeziora Garda, w północnych Włoszech. Termin Mistrzostw zostanie ustalowny w późniejszym czasie.

Maciej Kandulski, Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, członek GKS "GRYF" Grodzisk Wielkopolski, został nominowany w plebiscycie Sportowiec Roku 2018 organizowanego przez Polska Press. Nasz kolega, na przełomie sierpnia i września tego roku zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski OPEN w Strzelectwie Sportowym, uzyskując wynik 290 na 300 punktów, o czym informowaliśmy w artykule na naszej stronie. Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu rozpoczyna się w poniedziałek, 26 listopada 2018 roku o godz.12.00 i zakończy się 21 grudnia o godzinie 21.00.

Zwycięzcy w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału. Głosowanie w drugim etapie rozpocznie w czwartek, 27 grudnia o godz. 12.00, a zakończy w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku o godz. 21.00.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zagłosować na Macieja Kandulskiego, należy wysłać sms o treści PSM.48 na numer 72355. Koszt: 2,46 zł za 1 głos.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

w dniu 9 grudnia 2018 roku - godz. 10.00 (niedziela)

63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Linki: Terminy Egzaminów (źródło pzss.org.pl)

Portal Informatyczny PZSS

Informujemy, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie PZSS, w terminie 18-20 stycznia 2019 r. we Wrocławiu na strzelnicy WKS Śląsk Wrocław ul Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Osoby, które przygotują artykuł w tematyce szkoleniowej (nie mniej niż 8 stron) i prześlą go do kierownika kursu do 9 grudnia br., uczestniczą w kursie na koszt PZSS. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy bezpośrednio przesyłać do kierownika kursu Andrzeja Kijowskiego, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kontaktowy 603 999 357.

Artykuł źródłowy - strona PZSS

Poniżej mapa z lokalizacją miejsca szkolenia.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w VI konferencji metodyczno-szkoleniowej organizowanej w dniu 15 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 14:00 w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia w poniższych załącznikach:

Dossier Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę odesłać do 13.XI.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań
tel. 61 869 04 64 | www.wss.poznan.pl

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

 • w dniu 17 listopada 2018 roku - godz. 11.00 (sobota)

63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google 

 • w dniu 18 listopada 2018 roku - godz. 12.00 (niedziela)

64-920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 182 – CSS „TARCZA”,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (rzutki).
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 604 240 613; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google  

 • w dniu 25 listopada 2018 roku - godz. 10.00 (niedziela)

60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 3 – siedziba klubu SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 601 708 040; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Terminy Egzaminów - źródło pzss.org.pl

W związku z uruchomieniem Portalu informatycznego oraz zmianami w obiegu dokumentów w postępowaniu nadawania i przedłużania licencji zawodniczych Polski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje szkolenie dla przedstawicieli Klubów z województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na dużą ilość osób wprowadzono limit 1 przedstawiciela z Klubu oraz 1 przedstawiciela WZSS. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 października 2018 roku (środa) o g. 11:00 na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, ul. Zachodnia 3, 62-080 Tarnowo Podgórne. Szkolenie potrwa ok. 3 godzin zegarowych. Prosimy o potwierdzenie przybycia przez rejestrację w formularzu:  

LINK DO FORMULARZA

Ponadto prosimy o w miarę możliwości poinformowanie zawodników, by nie wpłacali opłat za licencje na konto PZSS. Wszystkie wpłaty będą realizowane za pośrednictwem Portalu. Podczas szkolenia zostanie przekazane rozwiązanie dla osób, które już dokonały opłaty za licencję zawodniczą przelewem tradycyjnym na konto PZSS.

Licencje zawodnicze na rok 2018 są wydawane na dotychczasowych zasadach (wniosek w wersji papierowej, opłata zwykłym przelewem na konto PZSS).

Na stronie Internetowej PZSS opublikowano nowy Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. Zmieniony został również druk Wniosku o przedłużenie licencji klubowej. Ponadto opublikowano również artykuł o tytule:

"Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019" - dotyczący wskazania cech umowy zawartej pomiędzy klubem, podmiotem wynajmującym strzelnicę dla danego klubu. 

Zapoznaj się z treścią artykułu (link) - Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019

W związku z powyższym proszę wszystkich kierowników klubów naszego Związku o zapoznanie się z nowelizacją przed złożeniem wniosków o przedłużenie licencji klubowej PZSS na rok 2019. Złożenie wniosku o przedłużenie licencji klubowej i uzyskanie jej na rok 2019 jest warunkiem niezbędnym do tego, by zawodnicy klubu otrzymali licencje zawodnicze na następny rok.

POBIERZ w wersji .pdf

Informujemy, że na stronie PZSS opublikowana została informacja, dotycząca sposobu wystawiania licencji zawodniczych na rok 2019, o następującej treści:

Informujemy, że wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji zawodniczych wydawane na 2019 r. będą wydawane w wersji elektronicznej jako dokument PDF, który będzie dostępny do pobrania z Portalu Informatycznego PZSS. Karty plastikowe licencji będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Wnioski o nadanie oraz przedłożenie licencję na 2019 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS.

Licencje wydawane na 2018 r. będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Źródło: http://pzss.org.pl

Ponadto na stronie Internetowej PZSS wprowadzono w menu bocznym zakładki dotyczące Portalu Informatycznego PZSS. Oprócz logowania i informacji dotyczących portalu, znalazła się tam zakładka do "POMOCY TECHNICZNEJ" pod linkiem: http://pomoc.pzss.org.pl/

Zobacz zrzuty ekranu rozwijając wiadomość!!!

UWAGA !!! NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU PORTALU PZSS. PRAWIDŁOWY LINK DO BAZY:
https://portal.pzss.org.pl/
POPRZEDNI LINK NIE DZIAŁA !!!

Artykuł źródłowy na stronie pzss.org.pl - link

WAŻNE !!!
W związku z wprowadzaniem nowego systemu informatycznego PZSS informujemy, że nie należy dokonywać żadnych wpłat za przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki bezpośrednio na konto bankowe PZSS. Wpłaty należy dokonać w momencie rejestracji on-line na egzamin poprzez system Dot-pay (użytkownik zostanie automatycznie przekierowany podczas rejestracji). Bez takiego dokonania wpłaty rejestracja na egzamin nie będzie możliwa.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano artykuł dotyczący Portalu elektronicznej wymiany informacji z PZSS, o następującej treści:
(źródło pzss.org.pl - artykuł źródłowy link)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy etap wdrożenia zapowiadanego Portalu Informatycznego PZSS (https://portal.pzss.org.pl/). Nowy system usprawni obieg dokumentów oraz skróci czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji. Wszyscy zawodnicy otrzymają indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać - w wersji elektronicznej - dokumenty wydane przez PZSS. Niezależnie od wersji elektronicznej wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach. Obecnie są  uruchomione następujące funkcje: podgląd i zarządzanie danymi zawodników, podgląd danych trenerów, danych sędziów, skreślenie zawodnika (zgoda na zmianę barw klubowych), możliwość zapisywania się na egzamin na patent wraz z wniesieniem płatności online, przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki, nadawanie patentu strzeleckiego, pobieranie patentu w wersji elektronicznej. Trwa również wychwytywanie błędów i nanoszenie poprawek i wkrótce zostanie uruchomione  składanie wniosku o nadanie licencji oraz licencja zawodnicza w wersji elektronicznej.

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego organizuje szkolenie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i wyższej w strzelaniu z pistoletu, karabinu i do rzutków. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 roku, w Poznaniu. Organizator zapewnia zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem dla jednej osoby w cenie 110 zł za dobę w Hotelu NARAMOWICE - Poznań, ul. Naramowicka 150. Szkolenie sędziów (pistolet i karabin): sala wykładowa Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu, siedziba Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” - 61-707 Poznań, ul. Libelta 37. Szkolenie sędziów (strzelanie do rzutków): strzelnica myśliwsko-sportowa „Lizawka” Poznań-Antoninek, ul. Bałtyckiej 61 (odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a Gnieźnieńską). Sędziowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, powinni w terminie do 8 października 2018 r potwierdzić swój udział, wysyłając zgłoszenie na załączonym formularzu, pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rezerwacja w hotelu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - hasło “sędzia PZSS”. Szczegółowych informacji dotyczącej organizacji szkolenia udziela Ryszard Kapłon członek KS PZSS - tel. 605 583 119.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Poniżej lokalizacje adresów związanych ze szkoleniem.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano informację dotyczącą zgłoszeń do kalendarza sportowego PZSS na rok 2019. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym wniosku, który wraz z regulaminem zawodów należy przesyłać e-mailem pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 30 września 2018 r. Szczegółowe zasady wstawienia zawodów do kalendarza PZSS zawarte są w regulaminie zgłoszenia zawodów do kalendarza sportowego PZSS.

Poniżej prezentujemy opublikowane na stronie internetowej, stanowisko Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie projektu "Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym" - w którym zawarte zostały przepisy zmieniające ustawę o broni i amunicji.

STANOWISKO PZSS (.pdf) 

Zgodnie z Uchwałą nr 29 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wynikających z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG, Zarząd Związku po podjęciu swojego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji, rozpoczął działania mające na celu upowszechnienie przedmiotowego stanowiska. W tym celu jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach środowiska strzeleckiego z poznańskimi parlamentarzystami. Spotkania takie odbyły się w Biurze Poselskim PiS w dniach 20 i 21 sierpnia 2018 roku. Gospodarzem spotkania w dniu 20 sierpnia był Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Wróblewski, zaś w dniu 21 sierpnia Poseł na Sejm Pan Tadeusz Dziuba. Relacje z tych spotkań znajdziecie na stronie:

BezPrzesady.com

Pierwszym odzewem na nasze stanowisko, jak również stanowisko pozostałych środowisk strzeleckich naszego województwa, jest pismo Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego. Dzięki uprzejmości Pana Posła, który wyraził zgodę na jego publikację, jego treść publikujemy pod poniższym linkiem w wersji .pdf.

Pismo w sprawie nowelizacji ustawy przekazał także Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, Pan Senator Robert Gaweł, do którego również skierowaliśmy nasze stanowisko. Poniżej publikujemy jego treść w wersji .pdf.

Relacja ze spotkania z Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim znalazła się na jego oficjalnym FB i została udostępniona na FB Związku.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na swoim posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2018 roku, postanowił wyrazić sprzeciw oraz podjąć dozwolone prawem działania wobec zmian prawnych Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 poz. 1839 z późn. zm.), które wynikają z projektu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wynikających jednocześnie z procesu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG. Proces legislacyjny tej ustawy jest dostępny na stronach MSWiA pod tym linkiem: 

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Swoje stanowisko Zarząd Związku przyjął Uchwałą nr 29 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wynikających z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG.

Nie jest to pierwsze działanie Zarządu Związku w tej sprawie. Przypominamy treść artykułu z dnia 2 grudnia 2015 roku: "Stanowisko Zarządu WZSS w sprawie dyrektywy UE 91/477/EWG". Wtedy wyraziliśmy swój sprzeciw w trakcie procesu legislacyjnego samej dyrektywy unijnej. Również wówczas Zarząd Związku swoje stanowisko wyraził w: "Uchwale nr 21 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG)". 

Poniżej pełny tekst Stanowiska

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nrXIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) oraz nr VI/86/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nr XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

1)   stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec w dyscyplinach olimpijskich,
2)   nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

• do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
• do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody.

W dniu 9 maja 2018 roku, podczas posiedzenia Zarządu Związku, przyjęto w poczet jego członków wspierających Strzelecką Fundację Sportową z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królewskiej 25/4. Jest to pierwszy członek wspierający naszego Związku, od początku jego istnienia. We współpracy z tą organizacją Związek upatruje rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego. To właściwy kierunek współpracy podmiotów komercyjnych z sektorem edukacji sportowej, obejmującym nasze kluby strzeleckie. Otaczający nas świat nieustannie się rozwija. Nie możemy zostawać w tyle. Dzięki współpracy ze Strzelecką Fundacją Sportową, przed Związkiem otwierają się nowe perspektywy. Dla rozwoju sportu strzeleckiego konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania, zapewniających normalne funkcjonowanie systemu szkolenia, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i klubowym.

Pierwszym efektem naszej współpracy jest stypendium, jakie Fundacja przekazała naszej najlepszej obecnie zawodniczce w pistolecie – Julicie Borek. Przekazanie to odbyło się w dniu 2 czerwca 2018 roku, na strzelnicy KS „DEFENDU”, zlokalizowanej w Józefowie koło Lwówka. Wsparcie finansowe naszej zawodniczki, ma jej zapewnić spokojny trening przed najważniejszymi imprezami tego roku. Na pewno nie jest to koniec naszej współpracy. Obecnie nastąpi okres wypracowywania formuły wspólnych działań.

Uchwała nr 18 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Strzeleckiej Fundacji Sportowej z siedzibą w Poznaniu, ul. Królewska 25/4, 60-688 Poznań

Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 12 / 2018 Zarządu WZSS z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjął dwa projekty uchwał WZD Związku:

1)    projekt Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2)    projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Związku w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Pierwszy z projektów dotyczy całkowitej zmiany Regulaminu składkowego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim dostosowanie regulacji dotyczących składek członkowskich naszego związku, do zasad opłacania składki w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie składka w PZSS opłacania jest do końca października roku poprzedniego, co rodzi sprzeczność z dotychczasowymi zasadami jej opłacania, które obowiązywały w naszym Związku. Ponadto nowy regulamin bardziej szczegółowo odnosi się do zasad zarządzania funduszem Kolegium Sędziów WZSS, a także jasno określa zasady powstania i ustania obowiązku opłacania składki.

Drugi projekt wynika wprost z § 2 pkt 20 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. Uregulowania dotyczące potwierdzania zniżki w rocznej opłacie za licencję klubową PZSS, przez związek wojewódzki, nie mają do końca umocowania w przepisach PZSS, pozostawiając tym samym pewną dowolność interpretacji prawa do tej ulgi, związkom wojewódzkim. Wypracowanie tego rozwiązania zajęło więcej czasu, niż ten zakładany w cytowanym przepisie, ale dzięki temu proponowany projekt został opracowany na podstawie doświadczeń zebranych z dwóch lat funkcjonowania możliwości udzielenia tej zniżki. W związku z powyższym powinien on odpowiadać potrzebom członków zwyczajnych naszego Związku.

Zgodnie z podjętą w dniu 10 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 8 / 2018, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

9 maja 2018 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30