Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

W tym roku kończy się cykl olimpijski. W związku z powyższym wraz z końcem roku tracą swoją ważność licencje trenerskie PZSS. Tak więc niezbędne będzie ich przedłużenie, co wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku do PZSS. Ponieważ każdy klub chcący uzyskać licencję klubową PZSS na rok 2025, będzie musiał mieć zatrudnionego trenera, bądź instruktora sportu strzeleckiego na okres roku 2025, który będzie posiadał ważną licencję trenerską (instruktorską) na kolejny cykl olimpijski, priorytetową sprawą dla każdego klubu, będzie odnowienie tych licencji dla zatrudnionych szkoleniowców, przed złożeniem wniosku o wydanie licencji klubowej na rok 2025. Rozpoczęcie składania wniosków na przedłużenie licencji trenerskiej/instruktorskiej rozpocznie się 5 sierpnia w systemie informatycznym SOZ. Szczegółowa instrukcja składania wniosku zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 18 czerwca 2024 Zarząd PZSS wprowadził zmiany w regulaminie licencji klubowej. Obejmują one:

 • zmianę terminu rozpoczęcia składania wniosków o przedłużenie licencji klubowej, co będzie możliwe już od 1 września, 
 • zniesienie obowiązku dostarczania umowy z trenerem/instruktorem - zamiast umowy Klub musi dołączyć do wniosku oświadczenie trenera/instruktora oraz klubu zgodne ze wzorem z zał. nr 3. (dotychczas dołączone umowy zachowują ważność zgodnie z ich okresem obowiązywania, nie ma potrzeby wymieniania ich na oświadczenia!),
 • zastąpienie oświadczenia weryfikatora strzelnicy oświadczeniem sędziego klasy min. państwowej powołanego przez Związek zgodnie z zał. nr 2.

Dokumenty bazy szkoleniowej (strzelnicy) podczas składania wniosku o przedłużenie licencji klubowej muszą być ważne przez co najmniej I kwartał roku, na który przedłużana jest licencja.

Regulamin uzyskiwania i utraty członkostwa w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyznania, odmowy przyznania i cofania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim

Szanowni Prezesi, Starsi Bractw oraz Kierownicy Sekcji i Klubów, Członkowie Wspierający!!!

Zgodnie z podjętą w dniu 11 kwietnia 2024 roku Uchwałą nr 19/2024, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

15 maja 2024 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.15

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Główne cele zwołanego Zebrania są następujące:

 1. sprawozdanie z działalności Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
 2. udzielenie absolutorium Zarządowi Związku, za rok 2023;
 3. zatwierdzenie bilansu Związku za rok 2023;
 4. regulacje dotyczące składek członkowskich, od usuniętych ze Związku podmiotów.

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru swoich delegatów, na podstawie własnych statutów i innych przepisów organizacyjnych, w liczbie określonej w załączniku do niniejszego pisma. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji władz Związku, czyli w tym przypadku na lata 2021 / 2024. Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 7 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do przekazania listy delegatów nowej kadencji władz, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Związku. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy statutowe Związku, zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przesłanie ewentualnych zmian w listach wybranych delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 maja 2024 roku. Przesłane listy delegatów powinny zawierać:

 • imię, nazwisko oraz imię ojca delegata.

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową, a także mailową. 

MATERIAŁY NA WLANE ZEBRANIE

 1. Sprawozdanie za rok 2023 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku
 2. Sprawozdanie za rok 2023 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa
 3. Sprawozdanie za rok 2023 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku
 4. Bilans Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego za rok 2024
 5. Preliminarz wraz z umową na rok 2024

Region IPSC Polska, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w zawodach IPSC Action Air EURO SHOOTING SHOW 2024, które odbędą się w ramach Targów Euro Target Show, w dniach od 22-24 marca 2024 roku. Zapisy na zawody pod zamieszczonym poniżej linkiem. Action Air to sport strzelecki, gdzie używa się airsoftowych replik broni krótkiej w formule strzeleckiej IPSC. Zastosowanie airsoftowych replik broni daje możliwość organizacji zawodów IPSC poza strzelnicami, co w znacznym stopniu ułatwia promocję tej dziedziny strzelectwa oraz wyjście z nią do szerszego spektrum potencjalnie zainteresowanych strzelectwem osób. 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zawodach.

IPSC Action Air EURO SHOOTING SHOW 2024

REGULAMIN ZAWODÓW

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3. lutego 2024r., zmarł po ciężkiej chorobie, w wieku 75 lat Leszek Bartczak. 

Wieloletni, zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju pełniący funkcję Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN w Kaliszu i Wiceprezes Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu. Za swą ofiarną działalność wyróżniony najwyższymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju. W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, kolegę, szczególnie zainteresowanego sportem strzeleckim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele Św. Bartłomieja w Koninie, ul. Kościelna 1, w dniu 10. lutego o godzinie 13:00. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci!!! 

W dniu 25.10.2023 Zarząd PZSS wprowadził zmiany w reuglaminie licencji klubowej. Zmiany dotyczą minimalnej ważności polisy przy przedłużeniu licencji klubowej. Obecnie polisa musi być ważna conajmniej 30 dni od dnia złożenia wniosku. Ponadto zgody ZW LOK wyrażane podczas wstępowania klubu do PZSS będą honorowane do czasu ich odwołania. Nie będzie konieczne dołączanie ich co roku podczas przedłużania licencji. Zmiany wchodzą w życie z dniem dzisiejszym, jednak zaznaczamy, że dostosowanie systemu informatycznego zajmie kilka dni.

Od dnia 1 listopada 2023 kluby zainteresowane wstąpieniem do PZSS i uzyskaniem licencji składają wniosek wyłącznie elektronicznie. Dostęp do funkcji składania tego wniosku nadawać będą wojewódzkie związki po przyjęciu danego klubu w poczet członków. Do wniosku w systemie wnioskodawca dołącza skan oświadczenia Klubu oraz zaświadczenie WZSS o członkostwie.

Informacja z PZSS, dotycząca procesu licencjonowania klubów na rok 2024.

Szanowni Państwo,

Niedługo rozpoczynamy przedłużanie licencji klubowych na kolejny rok. Mając na uwadze problemy techniczne, których doświadczyliśmy z tym procesem w ubiegłym roku, zrezygnowaliśmy z dotychczas używanego systemu ESOI i zastąpiliśmy go innym, wykonanym przez innego dostawce. Dotychczasowy wykonawca systemu nie był w stanie dokończyć systemu w terminie oraz na warunkach, które by satysfakcjonowały PZSS. Dane oraz załączniki zostały oczywiście zaimportowane z systemu ESOI. Dla rozróżnienia system otrzymał nazwę System Obsługi Związku (SOZ). Docelowo system SOZ  w perspektywie najbliższych lat będzie przejmować funkcjonalności Portalu oraz dotychczasowego systemu licencyjnego i całkowicie je zastąpi. Obecnie obsługuje on procesy związane z zarządzaniem klubami i licencją klubową

System będzie dostępny pod adresem https://soz.pzss.org.pl

Logowanie do systemu odbywa się tymi samymi danymi logowania, jakich używacie Państwo do Portalu Informatycznego (portal.pzss.org.pl) Składanie wniosków o przedłużenie licencji w tym roku wyjątkowo rozpocznie się od 2 października od g. 9:00 i od tego czasu będzie można się do tego systemu zalogować. Abyście Państwo mogli zapoznać się z wyglądem systemu i sprawdzić czy Państwa dane zaimportowały się poprawnie uruchomiliśmy już teraz ten system w wersji testowej. Aplikacja w tej testowej wersji jest dostępna pod adresem https://soz-earlyaccess.pzss.org.pl Możecie się Państwo do niej zalogować już dzisiaj, zapoznać z aplikacją i testowo złożyć wniosek. Po zakończeniu testów te dane zostaną skasowane. System ma trochę błędów, które zostały wykryte podczas testów wewnętrznych i są zaplanowane do usunięcia w wydaniu przed 2 października, jednakże zachęcamy do zgłaszania napotkanych problemów, co pozwoli na usunięcie błędów i spokojniejsze przejście przez proces wdrożenia i przedłużania licencji na rok 2024.

Wszelkie problemy i błędy prosimy zgłaszać pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. abyśmy mogli je obsłużyć.

AKTUALIZACJA INFORMACJI O LICENCJONOWANIU KLUBÓW

Prosimy o zwrócenie uwagi na treść karty współzawodnictwo we wnioskach, które akceptujecie. Zgodnie z § 5 pkt. 2 Regulaminu licencji klubowej wojewódzkie związki potwierdzają udział klubu we współzawodnictwie. Prosimy więc o dokładne sprawdzanie wpisów, których dokonują kluby. W karcie współzawodnictwo należy wpisać dokładnie 4 różne zawody (różne daty) w klasyfikacji indywidualnej ALBO 2 różne zawody (różne daty) w klasyfikacji drużynowej, w których brał udział Klub w ramach współzawodnictwa sportowego organizowanego w aktualnym roku kalendarzowym przez PZSS lub WZSS. Zawody, nie konkurencje. Prosimy nie mylić tego z osobo-startami wymaganymi do przedłużenia licencji zawodniczej. Jeżeli dane wpisane w karcie współzawodnictwo są błędne możecie jako WZSS odrzucić tę sekcję i zwrócić wniosek do uzupełnienia przez klub. W karcie współzawodnictwo, w polu na dole strony możecie wpisać uwagi, które zostaną przekazane klubowi wraz ze zwrotem wniosku.

Zwracamy też uwagę, by opcji odrzuć wniosek używać z rozwagą, w sytuacjach kategorycznych, gdyż takiego wniosku Klub nie może już poprawić.

Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nowy numer konta jest następujący:

98 1090 1362 0000 0001 5491 6148
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Informujemy również, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego dysponuje odrębnym rachunkiem Funduszu Kolegium Sędziów Związku, na który dokonywane mają być wpłaty "składki na rzecz Kolegium Sędziów Związku", zgodnie z § 13 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Numer tego konta jest następujący: 

29 1090 1362 0000 0001 5491 6226
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Od dnia 9 sierpnia 2023 roku, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazane powyżej rachunki bankowe, zgodnie z ich przeznaczeniem. Poprzedni rachunek bankowy nie służy już do obsługi finansowej Związku.

Zgodnie z podjętą w dniu 20 kwietnia 2023 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień 24 maja 2023 roku - środa, w pierwszym terminie – o godz. 17.00 oraz w drugim terminie – o godz. 17.15. Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie: Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3.

Poniżej publikujemy do zapoznania następujące materiały:

Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 24 maja 2023 r.

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 24 maja 2023 roku

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku

Sprawozdanie za rok 2022 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2022 – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego (bilans)

Protokół Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zgodnie z podjętą w dniu 20 kwietnia 2023 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

24 maja 2023 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.15

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Główne cele zwołanego Zebrania są następujące:

1) sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu Związku i Komisji Rewizyjnej;
2) udzielenie absolutorium Zarządowi Związku, za rok 2022;
3) zatwierdzenie bilansu Związku za rok 2022;
4) regulacje dotyczące składek członkowskich, od usuniętych ze Związku podmiotów.

Regulamin obrad, a także jego porządek, zostaną opublikowane na stronie internetowej Związku: https://wzss.pl do dnia 5 maja 2023 roku.  

Zgodnie z § 30 ust. 1 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do wyboru swoich delegatów, na podstawie własnych statutów i innych przepisów organizacyjnych, w liczbie określonej w piśmie zamieszczonym pod linkiem. Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji władz Związku, czyli w tym przypadku na lata 2021 / 2024. Dodatkowo zgodnie z § 30 ust. 7 Statutu Związku, jego członkowie zwyczajni zobowiązani są do przekazania listy delegatów nowej kadencji władz, co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Związku. Mając na uwadze przytoczone powyżej przepisy statutowe Związku, zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przesłanie ewentualnych zmian w listach wybranych delegatów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2023 roku. Przesłane listy delegatów powinny zawierać:

• imię, nazwisko oraz imię ojca delegata.

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową, a także mailową. 

 1. Podział delegatów
 2. Pismo

Do Biura Związku wpłynęło zaproszenie od działacza społecznego z Kielc, Pana Adama W. Goryckiego, związane z upamiętnieniem wybitnego polskiego generała - Antoniego „Amilkara” Kosińskiego. poniżej publikujemy treść zaproszenia. 

Niniejszym, mam honor zaprosić Pana Prezesa, a także pozwalam sobie złożyć na Pańskie ręce zaproszenie dla wszystkich Strzelców z klubów strzeleckich oraz Braci i Sióstr z kurkowych bractw strzeleckich z Poznania i z całej Wielkopolski do wzięcia udziału w uroczystej Mszy świętej w intencji współzałożyciela Legionów Polskich we Włoszech w 1796/1797 r. oraz obrońcy Wielkopolski w 1809 r. - generała dywizji Wojsk Polskich Księstwa Warszawskiego Kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari Antoniego „Amilkara” Kosińskiego (ur. 16.12.1769 r. na Podlasiu; zm. 10.03.1823 r. w Targowej Górce k. Poznania) z okazji 200 rocznicy Jego śmierci, któraż to Msza św. odbędzie się w piątek 10 marca 2023 r. o godz. 10:00 rano w poznańskim kościele pw. św. Wojciecha, w którym w Krypcie Zasłużonych Wielkopolan stoi sarkofag z ciałem Pana Generała Amilkara Kosińskiego.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

Data Godzina Adres Rejestracja od Rejestracja do Ilość miejsc lekarz
16.06.2024 11:00 Krzywiń 02.06.2024 20:30 14.06.2024 23:59 80 TAK
Strzelecka 15  
22.06.2024 12:00 Opalenica 08.06.2024 21:00 20.06.2024 23:59 80 TAK
Parkowa 44  
28.06.2024 17:00 Gostyń 14.06.2024 21:00 26.06.2024 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
29.06.2024 11:00 Gostyń 15.06.2024 20:00 27.06.2024 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
07.07.2024 12:00 Studzieniec k/Chodzieży 23.06.2024 21:15 05.07.2024 23:59 60 TAK
Strzelnica "Hubertus"  
 • Kontakt Opalenica tel. 602 666 028, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Kontakt Gostyń: tel. 669 218 251, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Kontakt Krzywiń: tel. 513 184 251, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt Studzieniec: tel. 667 984 864, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. 

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin. 

Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru przyniesie spokój i radość,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy całemu Środowisku Strzeleckiemu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

 height=

Szanowni Państwo,

Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego przekazuje informację dot. nagród sportowych. Aktualny wniosek o nagrodę sportową oraz oświadczenie do nagrody sportowej znajdują się w poniższej lokalizacji:

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych

Przypominamy, że wnioski należy składać do 15 listopada br. (dla wyników uzyskanych od 1 stycznia do 15 listopada 2022r.). W przypadku wyników uzyskanych po 15 listopada (do 31 grudnia) wnioski należy złożyć niezwłocznie po uzyskaniu wyniku uprawniającego do ubiegania się o nagrodę sportową.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

Data Godzina Adres Rejestracja od Rejestracja do ilość miejsc lekarz
17.11.2022 15:00 Józefowo 03.11.2022 21:00 15.11.2022 23:59 50 TAK
Młyńska  
19.11.2022 11:00 Czarnków 05.11.2022 21:15 17.11.2022 23:59 80 TAK
Sarbka 52  
20.11.2022 11:00 Gostyń 06.11.2022 21:00 18.11.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
26.11.2022 11:00 Gostyń 12.11.2022 21:00 24.11.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
26.11.2022 11:00 Poznań "PRETOR" 12.11.2022 21:15 24.11.2022 23:59 80 TAK
Dmowskiego 155  
17.12.2022 11:00 Gostyń 03.12.2022 21:00 15.12.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
 • Kontakt Sarbka tel. 605 320 306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt Poznań "PRETOR" tel. 570 390 447, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Kontakt Gostyń : tel. 669 218 251, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. 

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin. 

Zgodnie z informacjami, które otrzymali wszyscy operatorzy zarządzający w Portalu Informatycznym PZSS klubami, od 7 października 2022 funkcjonuje nowy portal PZSS - ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI INTERESANTÓW (ESOI). Obecnie jego funkcjonalność jest ograniczona jedynie do składania wniosków o przedłużenie licencji klubowych na rok 2023. W tym roku wszystkie wnioski o przedłużenie ważności licencji klubowych muszą zostać złożone elektronicznie, za pomocą nowego portalu (ESOI).

Przypominamy, że w tym roku, zgodnie z decyzjami podjętymi na ostatnim Walnym Zebraniu Delegatów WZSS, klubowa składka członkowska do PZSS, opłacana jest przez klub, a nie jak to było dotychczas, przez WZSS. Prosimy o nie dokonywanie płatności za licencję klubową oraz składkę członkowską od Klubu na konto PZSS! Obecnie te płatności, podobnie jak płatności za licencje zawodnicze wnoszone są poprzez system szybkich płatności (w tym przypadku PayU). Zgodnie z przesłaną Instrukcją po zatwierdzeniu wniosku przez WZSS należy zalogować się do systemu i kliknąć przycisk zapłać. Zostaniecie Państwo wówczas przekierowani do płatności PayU gdzie należy dokonać opłaty. Żadna opłata wniesiona omyłkowo na kontro PZSS nie będzie mogła zostać podpięta pod wniosek w systemie (a bez opłaty system nie przekaże wniosku do rozpoznania przez Komisję Licencyjną). W celu zwrotu opłaty należy wystąpić o taki zwrot pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. podając dane na jaki zwrot ma być wykonany.

Zgodnie z obecnymi stawkami, opłaty za członkostwo w PZSS i przedłużenie licencji klubowej, przedstawią się następująco:

 • Opłata licencji klubowej na rok kalendarzowy (utrzymanie ważności) - 1 000,00 zł,
 • Składka członkowska PZSS od klubu - 500,00 zł.

Poniżej treść informacji przekazanej przez PZSS oraz instrukcja wypełnienia wniosku.

Nowy system jest nowym systemem, niezależnym od dotychczasowego Portalu oraz starego systemu licencyjnego i docelowo ma on zastąpić obydwa. Obecnie obsługuje on wyłącznie wnioskowanie o licencję klubową. Kolejne moduły zostaną uruchomione w przyszłości o czym będziemy informować. Do tego czasu dane między systemami będą się synchronizować i przenosić. Nowy system jest dostępny pod adresem: https://esoi.pzss.org.pl Wszystkie osoby, które posiadały dostęp do konta klubu Portalu Informatycznego mają również dostęp do systemu ESOI. Loginem jest adres e-mail używany do zalogowania się do Portalu. Hasło uzyskacie Państwo przez funkcję "Zapomniałem Hasła". Zostanie ono wysłane na adres e-mail. 

Poniżej link do instrukcji składania wniosku o przedłużenie licencji:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) 

Data Godzina Adres Rejestracja od Rejestracja do ilość miejsc lekarz
08.10.2022 11:00 Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, Chodzież 24.09.2022 21:00 06.10.2022 23:59 80 TAK
Chodzieska 9  
08.10.2022 11:00 Poznań "LIZAWKA" 24.09.2022 21:30 06.10.2022 23:59 80 TAK
Bałtycka 79  
09.10.2022 12:00 Studzieniec k. Chodzieży 25.09.2022 21:30 07.10.2022 23:59 80 TAK
Strzelnica "Hubertus"  
22.10.2022 11:00 Gostyń 08.10.2022 20:30 20.10.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
23.10.2022 11:00 Gostyń 09.10.2022 20:30 21.10.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  

UWAGA: Egzamin w Chodzieży w dniu 8 października 2022 odbędzie się w dwóch lokalizacjach: 

 • Egzamin teoretyczny: Zespół Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach, ul. Chodzieska 9, 64-800 Chodzież
 • Egzamin praktyczny: Strzelnica „HUBERTUS” – Studzieniec k. Chodzieży - 53°00'30.6"N 16°53'43.9"E

Osoby chcące przystąpić do Egzaminu zgłaszają się w lokalizacji egzaminu teoretycznego. 

 • Kontakt Poznań - LIZAWKA: tel. 504 215 876; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
 • Kontakt Chodzież (08.10.2022) tel. 793 603 152, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Kontakt Chodzież (09.10.2022) tel. 507 372 307, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 • Kontakt Gostyń : tel. 669 218 251, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. 

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin. 

Zgodnie z podjętą w dniu 6 czerwca 2022 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Związku na dzień:

29 czerwca 2022 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.45
w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

 1. Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 29 czerwca 2022 r.
 2. Projekt Regulaminu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 29 czerwca 2022 r.

Materiały na Walne Zebranie Delegatów:

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2021 (Bilans) Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego ul. Starołęcka 36; 61-361 Poznań NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061

Sprawozdanie za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa

Sprawozdanie za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku

Sprawozdanie  za rok 2021 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku

Józef Zapędzki to legenda polskiego sportu strzeleckiego. Przede wszystkim był dwukrotnym mistrzem olimpijskim i pierwszym w historii Polakiem, który zdobył złoto w strzelectwie. Jego koronną konkurencją był pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów do sylwetek z odległości 25 metrów. Łącznie wystąpił na igrzyskach pięciokrotnie.

Józef Zapędzki to legenda i wielka gwiazda polskiego sportu strzeleckiego. Jego koronną konkurencją był pistolet szybkostrzelny 2x30 strzałów i w tej konkurencji odniósł swoje najwieksze osiągniecia, którymi było dwukrotne zdobycie mistrzostwa Olimpijskiego w Meksyku (1968) i Monachium (1972). Pięciokrotnie startował w Igrzyskach Olimpijskich (od Tokio 1964 do Moskwy 1980). Był także srebrnym medalistą Mistrzostw Świata (Wiesbaden 1966) oraz brązowym medalistą Mistrzostw Europy (w Suhl w 1971). W konkurencji pistoletu dowolnego (Pdw) na dystansie 50 m był brązowym medalistą mistrzostw świata w drużynie (w Wiesbaden w 1966 wraz z Rajmundem Stachurskim, Józefem Frydlem i Henrykiem Siekiem). Był też mistrzem Europy w strzelaniu z pistoletu centralnego zapłonu (Bukareszt 1965) oraz srebrnym (drużynowo) i dwukrotnie brązowym (indywidualnie i drużynowo) brązowym medalistą Mistrzostw Europy w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (Ppn). Dwadzieścia trzy razy zdobywał tytuł mistrza Polski.

Przez większość kariery reprezentował WKS Śląsk Wrocław. Po zakończeniu kariery sportowej był trenerem strzelectwa za granicą. Przez dwa lata uczył WF-u w szkole. Był także taksówkarzem we Wrocławiu. Następnie zamieszkał w Łazach. W 2011 roku został Członkiem Honorowym Klubu Strzelectwa Pneumatycznego Jura LOK w Łazach. 

Cześć Jego Pamięci!!!

W związku z nowelizacją Ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.  U.  z  2021  r. poz.  1132, 1535, 1163 i 2447) i zmianami, jakie wprowadza dla organizacji pozarządowych, na każdy podmiot wpisany do KRS został nałożony obowiązek raportowania, związany ze zgłoszeniem beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Termin zgłoszenia upływa w dniu 31 stycznia 2022 roku.

Nowe przepisy spośród podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS obejmują wyłącznie stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS oraz fundacje. Nowy obowiązek zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjentach rzeczywistych istnieje bez względu na indywidualne sytuacje dotyczące funkcjonowania danego stowarzyszenia – np. stowarzyszenie zawiesiło działalność (ale nie zostało wykreślone z KRS).

Należy mieć na uwadze, że stowarzyszenie, aby wywiązać się z w/w obowiązków musi posiadać nr NIP. Od 1 grudnia 2014 r. każde nowo rejestrowane w KRS stowarzyszenie otrzymuje NIP automatycznie, natomiast stowarzyszenia wpisane do KRS przed tą datą powinny samodzielnie uzyskać numer NIP w US.

Według komunikatu MF nie ma natomiast podstaw prawnych do dokonania zgłoszenia do CRBR związku stowarzyszeń, którego nie można utożsamiać ze stowarzyszeniem (związek stowarzyszeń jest tworzony na podstawie art. 22 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, jako związek osób prawnych).

W dniu 1 grudnia 2021 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego wprowadził zmiany w przepisach wewnętrznych Związku. Poniżej publikujemy nowe regulaminy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

Prosimy o zwrócenie uwagi na bardzo duże zmiany w tabeli opłat. Dotyczą one przede wszystkim klubów strzeleckich, które nie prowadzą szkolenie w systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży. Dla tych klubów opłaty roczne na rzecz PZSS wzrastają do 1 500,00 zł, z czego:

 • 1 000,00 zł to opłata za wydanie licencji klubowej na rok następny (poprzednia opłata to 500,00 zł),
 • 500,00 zł to roczna składka członkowska klubu w PZSS (poprzednia opłata to 50,00 zł)

Jednocześnie informujemy, że dla klubów szkolących dzieci i młodzież opłaty pozostały bez zmian, na poziomie 50,00 zł, zarówno składka członkowska, jak i opłata licencyjna. Ponadto zmieniła się zasada zaliczenia startów dzieci i młodzieży, do zniżki obu opłat. Dotychczas brano pod uwagę wszystkie imprezy z kalendarza PZSS i WZSS. Od 1 stycznia 2022 roku wykaz zawodów objętych współzawodnictwem dzieci i młodzieży w strzelectwie sportowym, będzie ograniczony do czterech imprez:

 • Młodzieżowe Mistrzostwa Polski,
 • Mistrzostwa Polski Juniorów,
 • Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (Mistrzostwa Polski juniorów młodszych)
 • Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików.

Tylko starty zawodników w podanych powyżej zawodach, będą dawały możliwość uzyskania zniżek w opłatach na rzecz PZSS.

Ponadto wzrasta opłata za pierwszą licencję klubową z 1 000,00 zł do 5 000,00 zł. Wpłata ta dotyczy nowych klubów, które chcą wstąpić do PZSS i otrzymać pierwszą licencję klubową.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie PZSS, wszystkie wpłaty, dla których wnioski wpłynęły przed 1.01.2022 zachowują ważność według starej tabeli opłat. Kluby, które uzyskały już przedłużenie licencji oraz, których postępowania licencyjne rozstały rozpoczęte przed 1.01.2022 NIE MUSZA DOKONYWAĆ DOPŁAT!

Jednocześnie informujemy, że WZSS dokonał opłaty, z tytułu składki członkowskiej klubów w PZSS, co oznacza, że wszystkie kluby zrzeszone w Wielkopolskim Związku Strzelectwa Sportowego mają uregulowaną składkę członkowską w PZSS na rok 2022.

Dobiegła końca jedna z największych imprez w strzelectwie sportowym – Puchar Prezydenta ISSF (kiedyś Finał Pucharu Świata), która został rozegrany na strzelnicy WKS ŚLĄSK Wrocław we Wrocławiu, w dniach od 3 do 10 listopada.

Przypomnijmy: w każdej konkurencji startowało 12 zawodników, którzy okazali się najlepsi w rankingu światowym. Z polskich zawodników startowała Aneta Stankiewicz oraz Oskar Miliwek. Dodatkowo Polska (jako organizator) wystawiła troje zawodników, którzy nie zakwalifikowali się z rankingu, ale mimo to zajmowali wysokie pozycje rankingowe. Byli to: Julita Borek, Tomasz Bartnik i Maciej Kowalewicz. 

- Aneta Stankiewicz CWZS Zawisza Klub Strzelecki zajęła 9. miejsce w karabinie pneumatycznym, natomiast w karabinie trzy postawy zakwalifikowała się do finału, w którym rywalizację zakończyła na 7. miejscu.

- Oskar Miliwek CWZS Zawisza Klub Strzelecki zaliczył udany start w pistolecie szybkostrzelnym – zakwalifikował się do finału, w którym ostatecznie zajął 6. miejsce.

- Julita Borek Dwór Grunwaldzki Poznań - Młodzieżowe Centrum Strzelectwa wystrzelała 9. miejsce w pistolecie pneumatycznym i 11. miejsce w pistolecie sportowym.

- Tomasz Bartnik Legia Warszawa uplasował się na 11. miejscu w karabinie pneumatycznym oraz 2. miejscu w karabinie 3 postawy (będąc „poza konkursem” nie mógł wziąć udziału w drugim etapie). 

- Maciej Kowalewicz Gwardia Olsztyn zajął 9. miejsce w karabinie pneumatycznym  oraz 6. miejsce w karabinie 3 postawy (podobnie jak Bartnik, nie mógł przejść do drugiego etapu). 

Podczas tej imprezy przetestowano nowe formuły indywidualnych finałów pneumatycznych, mixów pneumatycznych oraz konkurencji karabinu trzy postawy. Opinie na temat nowych zasad są podzielone. Czy zaproponowane reguły zostaną wprowadzone na stałe? Okaże się wkrótce – decyzja należy do władz ISSF.  Opis nowych finałów można znaleźć na stronach ISFF, pod tym linkiem.

Międzynarodowe zawody strzeleckie ISSF PRESIDENTS CUP RIFLE/PISTOL - Rezultaty

Serdecznie zapraszamy na IX Konferencję Metodyczno-Szkoleniową dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego „Biologiczno-pedagogiczne i systemowe uwarunkowania treningu sportowego”, która jest współorganizowana przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe oraz Zakład Teorii Sportu Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Konferencja  będzie poświęcona tematyce „Teoretyczno-metodycznych podstaw treningu siły w szkoleniu młodocianych sportowców” i będzie obejmować takie zagadnienia, jak:

• Siła jako zdolność motoryczna
• Znaczenie treningu siłowego w przygotowaniu kondycyjnym sportowca
• Biologiczne uwarunkowania treningu  siłowego
• Teoria i metodyka treningu siły w kontekście zakładanych celów
• Warsztaty praktyczne

Konferencję poprowadzą:

• dr Tomasz Garsztka (AWF Poznań)
• dr Krzysztof Karpowicz (AWF Poznań)
• mgr Bartosz Malak (AWF Poznań, Polski Związek Podnoszenia Ciężarów)

W tej edycji konferencja będzie składać się z dwóch części:

• wykładowej, która rozpocznie się 25 listopada o godz. 14:00 w sali wykładowej WSS (ul. Starołęcka 36, Poznań)
• warsztatowej, która odbędzie się w siłowni dużej AWF w Poznaniu (ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań) w dwóch terminach do wyboru, tj. 4-5 grudnia w godz. 11:00-14:00 lub 11-12 grudnia w godz. 11:00-14:00

WSTĘP WOLNY PO REJESTRACJI – do 22.11.2021 r., liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego 

Certyfikat z uczestnictwa w konferencji zostanie wystawiony tylko dla uczestników obu części.

Pobierz (.pdf)

formularz zgłoszeniowy
awizo konferencji
plakat
artykuł na stronach WSS w Poznaniu

Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu i KS DEFENDU w Poznaniu, informuje, że w dniach  23 i 24 października 2021 r. od godz. 9.00  odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

Źródło informacji: https://www.pzss.org.pl/  -  Oryginalny artykuł na stronie PZSS

Delegatki i Delegaci zebrani 25 września 2021 r. na WZD PZSS Sprawozdawczo-Wyborczym w Zegrzu wybrali władze PZSS:

Andrzej Kijowski, został prezesem PZSS. Od początku lat dziewięćdziesiątych (z krótką przerwą) trener główny Kadry Narodowej strzelania z broni długiej. Prowadzeni przez  trenera Kijowskiego zawodniczki i zawodnicy zdobyli m.in.  dwa tytuły mistrzyni olimpijskiej (Renata Mauer-Różańska), wicemistrzyni olimpijskiej (Sylwia Bogacka) oraz 2 medale brązowe I.O.: Małgorzata Książkiewicz-Kubka i wspomniana Renata Mauer-Różańska. Ponadto medale złote, srebrne i brązowe mistrzostw świata, Europy, Pucharów Świata i innych rywalizacji międzynarodowych.

Tomasz Kwiecień, po zakończeniu przewidzianych ustawą o sporcie dwóch kadencji na stanowisku prezesa PZSS został wybrany do zarządu PZSS, w którym będzie pełnił obowiązki wiceprezesa urzędującego, członka prezydium zarządu PZSS.

Antoni Kamiński ponownie został wyznaczony na stanowisko wiceprezesa PZSS, członka prezydium zarządu.

Poniżej publikujemy materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 2 lipca 2021 roku podjął decyzję o przedstawieniu Zebraniu dwóch kandydatur do nadania godności Członka Honorowego naszego Związku. Są to:

 • Pan Leonard Kostera - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej WZSS,
 • Pan Kazimierz Sadowski - Prezes SKS "INTERCONTINENTAL" w Pile.

Ponadto informujemy, że Walnemu Zebraniu Delegatów zostanie także przedstawiony do zatwierdzenia projekt Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku. Przedmiotowy projekt uwzględnia zmiany wprowadzone do Statutu Związku.

Materiały na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 28 lipca 2021 roku:

 1. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część finansowa
 2. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – realizacja przedsięwzięć organizacyjno – szkoleniowych Związku
 3. Sprawozdanie za rok 2020 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów – część dotycząca zapisów uchwał w odniesieniu do działań Zarządu Związku
 4. Sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku – Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
 5. Projekt Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
 6. Preliminarz Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na rok 2021
 7. Porozumienie nr 26/2021/WZS zawarte w dniu 18 stycznia 2021 roku, pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem Sportowym a Wielkopolskim Związkiem Strzelectwa Sportowego, na rok 2021

Szanowni Prezesi, Starsi Bractw oraz Kierownicy Sekcji i Klubów, Członkowie Wspierający

Zgodnie z podjętą w dniu 2 lipca 2021 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego Delegatów Związku na dzień:

28 lipca 2021 roku - środa - w pierwszym terminie – o godz. 16.45, w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego 
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Ze smutkiem informujemy, że w wieku 56 lat zmarł MIROSŁAW MALICKI, współzałożyciel Pilskiego Klubu Strzeleckiego i jego Wiceprezes, zawodnik, trener i sędzia strzelecki. Swoją wieloletnią działalność strzelecką kolega Mirosław rozpoczynał w SKS "Inter-Continental" w Pile, gdzie zajmował się między innymi trenowaniem młodych zawodników w strzelaniach ze strzelb śrutowych do rzutków, jako wielki entuzjasta konkurencji Skeet  i Trap. Jego ogromna strzelecka pasja przyczyniła się do tego, że powstał Pilski Klub Strzelecki, w którego działalność był zaangażowany niemal do ostatnich dni. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci!!! 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) 

Data Godzina Adres Rejestracja od Rejestracja do ilość miejsc Lekarz
08.09.2022 17:00 Józefowo 25.08.2022 21:00 06.09.2022 23:59 50 TAK
Młyńska  
10.09.2022 11:00 Gostyń 27.08.2022 21:00 08.09.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
11.09.2022 11:00 Gostyń 28.08.2022 21:00 09.09.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
11.09.2022 14:00 Krzywiń 28.08.2022 21:00 09.09.2022 23:59 80 TAK
Strzelecka 15  
17.09.2022 11:00 Czarnków 03.09.2022 21:00 15.09.2022 23:59 80 TAK
Sarbka 52  
24.09.2022 11:00 Gostyń 10.09.2022 21:00 22.09.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  
25.09.2022 11:00 Gostyń 11.09.2022 21:00 23.09.2022 23:59 80 TAK
Wrocławska 45A  

 

Oryginalna informacja ze strony Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W dniu 6 maja 2021 roku ogłoszono w Dzienniku Ustaw nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Na jego podstawie powstał w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu harmonogram znoszenia obostrzeń w obszarze sportu. Najbardziej istotna zmiana to brak limitu dla uczestników biorących udział w zajęciach sportowych organizowanych na otwartym powietrzu, od 15 maja. Całość harmonogramu znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa. Najbardziej istotna dla działalności strzelnic część harmonogramu znajduje się poniżej.

Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące ograniczeń wynikających ze stanu pandemii. Zgodnie z  opublikowanym w czwartek rozporządzeniem Rady Ministrów, od soboty, 1 maja, na obiektach sportowych na świeżym powietrzu będzie mogło przebywać jednocześnie do 50 osób. Także od soboty na baseny oraz zamknięte obiekty sportowe mogą wrócić zorganizowane grupy dzieci i młodzieży. 

Nowe rozporządzenie poszerza dostęp do obiektów sportowych. Do 50 osób został podniesiony limit osób mogących przebywać jednocześnie na obiekcie sportowym na świeżym powietrzu. W przypadku kompleksów sportowych, ograniczenie to dotyczy każdego z obiektów oddzielnie. Na basenach i obiektach sportowych zamkniętych mogą się odbywać zajęcia dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym na basenie albo w obiekcie sportowym może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu. Wydarzenia sportowe mogą być organizowane wyłącznie bez udziału publiczności.

Przepisy umożliwiające szerszy zakres korzystania z obiektów sportowych weszły w życie w sobotę, 1 maja. 

Limity wskazane w rozporządzeniu nie obowiązują sportu zawodowego, zawodników pobierających stypendium sportowe oraz będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej, zawodników uprawiających sport w ramach ligi zawodowej, zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych oraz dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Oryginalna informacja ze strony Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rawicki Klub Sportowy BOCK w Rawiczu i Kolegium Sędziów WZSS, informują, że w dniach 15 i 16 maja 2021 r. od godz. 9.00  odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) 

 • w dniu 12 czerwca 2021 roku - godz. 11.00 (sobota), rejestracja w Portalu PZSS: 06.06.2021 21:00 / 10.06.2021 23:59
  Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna, 63-900 Rawicz, – strzelnica klubu RKS "BOCK"
  Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów).
  W czasie Egzaminu będzie można wykonać badania lekarskie.

Na egzamin może zarejestrować się 50 osób

Na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rząd zdecydował o otwarciu od 19 kwietnia współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży oraz zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

Wprowadzone zmiany łagodzą obostrzenia w obszarze sportu powszechnego i umożliwiają organizowanie współzawodnictwa dzieci i młodzieży prowadzonego przez odpowiedni polski związek sportowy oraz zajęć sportowych na wszystkich obiektach sportowych na świeżym powietrzu w grupach maksymalnie do 25 osób. Nie zmienią się dotychczasowe przepisy dotyczące współzawodnictwa, zajęć i wydarzeń w ramach sportu zawodowego.

Link do oryginalnego artykułu, na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Pełen tekst zmienionego przepisu brzmi:

(...) po ust. 16 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

„16a. Do dnia 25 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności obiektów sportowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 93.11.Z) jest dopuszczalne po spełnieniu następujących warunków:

1) działalność dotyczy obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej niż 25 osób, albo

2) działalność dotyczy obiektów sportowych na potrzeby sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub osób, o których mowa w ust. 16 pkt 1, i jest prowadzona bez udziału publiczności.” (...)

W trakcie organizowanych imprez prosimy o zwrócenie uwagi na to, że dopuszczona liczba 25 osób na obiekcie dotyczy wszystkich znajdujących się tam osób, nie tylko zawodników. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Z głębokim żalem łączymy się z naszym kolegą, członkiem Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Markiem Zimnochem, który w ostatnich dniach stracił oboje rodziców, którzy zmarli po nękającej nas wszystkich w ostatnim czasie chorobie. Wobec ciosu, który spadł na rodzinę Marka, niełatwo znaleźć słowa pociechy. Można jedynie życzyć sił do zniesienia tego bólu, który tylko czas może złagodzić. Przypominamy, że Ryszard Zimnoch, ojciec Marka, to wybitny działacz strzelecki i sędzia, Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa, który razem ze swoim synem czynnie działał w strukturach tego Związku. Najszczersze kondolencje i wyrazy współczucia przekazuje Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Cześć Ich pamięci!!! 

Niestety restrykcje i obostrzenia, związane z trwającym stanem epidemii COVID-19, zostały przedłużone do 18 kwietnia. W związku z powyższym obecne ograniczenia pozostają w mocy, co oznacza, że nadal nie będzie można wznowić działalności na naszych strzelnicach.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Poniżej publikujemy informacje dotyczące nowych obostrzeń, związanych ze stanem epidemii COVID-19, wprowadzone od dnia 27 marca do dnia 9 kwietnia 2021 roku, na terenie całego kraju, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Tekst Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii które zostało zmienione) Informujemy, że w obecnym stanie prawnym, niemożliwe jest przeprowadzanie zawodów strzeleckich, zgłoszonych do Kalendarza Imprez naszego Związku.  
Wyjątek stanowi jedynie organizacja współzawodnictwa, zajęć lub wydarzenia wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U.z 2020r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy. Zawodnicy posiadający jedynie licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego nie zaliczają się do żadnej z wyżej wskazanych grup podlegających wyłączeniu, a to oznacza, że nie mogą startować w zawodach i uczestniczyć w treningach.

Doprecyzowanie zakresu ograniczeń o część dotyczącą działalności obiektów sportowych, rezygnacja z wyjątku dotyczącego „dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy”, a także zakaz przeprowadzania egzaminów na uprawnienia do uprawiania turystyki wodnej śródlądowej oraz organizacji szkoleń i egzaminów na tytuły instruktora lub trenera sportu to zmiany, które wprowadza Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. Nowe obostrzenia obowiązują od 27 marca do 9 kwietnia br.

Zobacz na stronie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Wstrzymanie akcji od 26.III do 9.IV br. włącznie, zajęcia on-line

Zgodnie z nowymi rekomendacjami MKDNiS wszystkie akcje, które miały się odbywać od 26 marca do 9 kwietnia br. włącznie powinny zostać wstrzymane. Prosimy o przesunięcie tych akcji na późniejsze terminy. Na stronie MKDNiS ukazała się interpretacja aktualnych przepisów antypandemicznych w obszarze sportu.

Także Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego rekomenduje, w wyżej wskazanym okresie, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line. Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Zobacz na stronie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego

Od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia. Swoją działalność muszą zawiesić:

 • hotele (wyjątkiem są m.in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach podróży służbowych – dokładny katalog wyjątków wraz z wymaganym potwierdzeniem odbywania podróży służbowej znajdzie się w rozporządzeniu);
 • galerie handlowe – z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i z artykułami budowlanymi. W galeriach handlowych nadal będą mogły działać m.in. usługi fryzjerskie, optyczne, bankowe, pralnie;
 • teatry, muzea, galerie sztuki (możliwa jest jednak organizacja prób i ćwiczeń, a także wydarzeń online);
 • kina (zakaz projekcji filmów dotyczy również domów i ośrodków kultury);
 • baseny (wyjątkiem są baseny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej);
 • sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające, kasyna;
 • stoki narciarskie;
 • kluby fitness i siłownie;
 • obiekty sportowe (mogą działać wyłącznie na potrzeby sportu zawodowego i bez udziału publiczności).

Poniżej publikujemy zapis Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, dotyczący sportu: 

(...) § 9 ust. 16. Do dnia 9 kwietnia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy; 

2) ich organizowania bez udziału publiczności.

17. Okoliczności, o których mowa w ust. 16 pkt 1, potwierdza dokument wystawiony przez podmiot opłacający wy-nagrodzenie lub stypendium sportowe albo przez odpowiednio międzynarodową federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy. (...)

Po przeanalizowaniu powyższych aktów prawnych WZSS ponownie rekomenduje swoim członkom zmianę terminów zawodów strzeleckich, zaplanowanych do dnia 9 kwietnia, na terminy późniejsze.

Przydatne linki:

 1. Polska Klasyfikacja Działalności - Sekcja R - działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - Dział 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
 2. Artykuł na stronie gov.pl
 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wprowadzeniem nowych obostrzeń, związanych z trwającym na terenie kraju stanem epidemii COVID-19, decyzją PZSS odwołane zostały wszystkie Egzaminy Patentowe, do dnia 9 kwietnia 2021 roku. Tak więc nie odbędą się egzaminy zaplanowane w Gostyniu, na dzień 20 marca (sobota) i Józefowie w dniu 21 marca (niedziela)

O nowych terminach planowanych Egzaminów Patentowych będziemy informować na naszej stronie internetowej i Facebooku. 

Link do informacji na stronie PZSS

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY) 

 • w dniu 27 lutego 2021 roku - godz. 13.00 (sobota),
 • w dniu 28 lutego 2021 roku - godz. 11.00 (niedziela).

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - Strzelnica „HUBERTUS” – Studzieniec k. Chodzieży - 53°00'30.6"N 16°53'43.9"E.

Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów lub do rzutków).

W czasie Egzaminu nie będzie można wykonać badań lekarskich.

Kontakt: tel. 507 372 307; e-mail: adruszcz@vp,pl

 • Początek rejestracji w Portalu PZSS na egzamin w dniu 27 lutego - w dniu 18 lutego 2021 roku godz. 21.00 - zakończenie rejestracji w dniu 25 lutego 2021 roku godz. 23.59,
 • Początek rejestracji w Portalu PZSS na egzamin w dniu 28 lutego - w dniu 19 lutego 2021 roku godz. 21.00 - zakończenie rejestracji w dniu 26 lutego 2021 roku godz. 23.59.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 50 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin. 

Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
Nadal obowiązuje reżim sanitarny

1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
4. Stoki otwarte.
5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
6. Siłownie dalej zamknięte.
7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.

Więcej informacji na stronie: gov.pl

 height=

Po opublikowaniu (26 stycznia br.) Rozporządzenia KE 2021/57 z dnia 25 stycznia 2021 r. zmieniające załącznik XVII do rozporządzenia KE nr 19007/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do amunicji śrutowej ołowianej na terenach podmokłych lub w ich pobliżu Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) złożyła w tym tygodniu wniosek dotyczący dalszych ograniczeń stosowania ołowiu w amunicji myśliwskiej i strzelectwie sportowym na strzelnicach otwartych, a także w wędkarstwie. Wniosek argumentowany jest przeciwdziałaniem zagrożeniom tego pierwiastka dla ludzi, zwierząt i środowiska. Wniosek ECHA dotyczy m.in. sprzedaży i stosowania ołowiu w myślistwie, strzelectwie sportowym i innego rodzaju strzelectwie na terenach otwartych poprzez:

 • zakaz sprzedaży i stosowania amunicji śrutowej ołowianej (z pięcioletnim okresem przejściowym); możliwe odstępstwo: z uwagi na przepisy olimpijskie określające używanie amunicji śrutowej ołowiowej w niektórych dyscyplinach, ECHA rozważa odstępstwo od zakazu w ściśle określonych warunkach, tj. gdy uwalnianie do środowiska jest zminimalizowane,
 • zakaz stosowania ołowiu w amunicji kulowej i innych pociskach (z pięcioletnim okresem przejściowym dla małych kalibrów (do 5,6mm, a z 18-miesięcznym okresem dla kalibrów dużych (powyżej 5,6mm)).

Więcej informacji w tym temacie można znaleźć na poniższych stronach:

Przedsiębiorcy prowadzący kluby sportowe będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Kluby sportowe, które zatrudniają od 9 do 249 pracowników będą mogły otrzymać do 3,5 miliona złotych. Kluby małe – do 9 zatrudnionych osób – mogą liczyć na subwencję w wysokości do 324 tysięcy złotych. Wsparcie w obszarze działalności sportowej w ramach nowej odsłony Tarczy Finansowej PFR będzie dotyczyło podmiotów prowadzących działalność gospodarczą określoną w jednym z 4 kodów PKD:

 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych;
 • 93.12.Z - Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem.

Więcej informacji: gov.pl

W poniedziałek, 1 lutego 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r., zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r. Poniżej publikujemy treść aktów prawnych regulujących obostrzenia związane z epidemią choroby COVID-19.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153)

Prosimy również o zapoznanie z treścią artykułu na stronie gov.pl, dotyczącą obowiązujących zasad bezpieczeństwa i zakazów w sporcie. 

LINK DO ARTYKUŁU

Po przeanalizowaniu powyższych aktów prawnych WZSS ponownie rekomenduje swoim członkom zmianę terminów zawodów strzeleckich, zaplanowanych do dnia 14 lutego, na terminy późniejsze.

 

Informujemy, że w związku z utrzymaniem przez Rząd dotychczasowych obostrzeń zostają odwołane wszystkie egzaminy na patent strzelecki, które miały się odbyć w dniach 1-14 lutego 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że – zgodnie z opinią Ministerstwa Sportu  - możliwe jest organizowanie treningów i zawodów dla osób posiadających licencję zawodniczą PZSS, a także przeprowadzania sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.

LINK do oryginalnego artykułu.

Jednocześnie  informujemy, że zgodnie z przekazywanymi informacjami, obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r.

Przypominamy o aktualnie obowiązujących obostrzeniach w obszarze sportu:

Zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu:

1) dyskotek i klubów nocnych lub działalności, która polega na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

2) basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness, z wyłączeniem podmiotów:

- działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

- dla członków kadry narodowej polskich związków sportowych.

Prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w PKD w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne:

-  wyłącznie w przypadku sportu zawodowego lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

-  bez udziału publiczności.

W związku z powyższym WZSS rekomenduje swoim członkom zmianę terminów zawodów strzeleckich, zaplanowanych do dnia 14 lutego, na terminy późniejsze. Powyższe wynika z pojawiających się wątpliwości w interpretacji wskazywanych przepisów, dotyczących obostrzeń w zakresie sportu, co może prowadzić do różnic w działaniu organów uprawnionych do kontroli wprowadzonych restrykcji, na terenie poszczególnych powiatów, czy gmin. 

W magiczny czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim strzelcom i przyjaciołom pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i spełnienia marzeń. Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych będzie dla Was momentem odpoczynku i wytchnienia od codziennych obowiązków. W nadchodzącym Nowym Roku wszelkiej pomyślności w realizacji planów osobistych i zawodowych. Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń. A gdy się one już spełnią niech dorzuci garść nowych, bo tylko one nadają życiu sens.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

W związku z wprowadzeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nowych obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, informujemy, że w dniach 28 grudnia 2020 roku – 17 stycznia 2021 roku nie jest możliwe przeprowadzanie:

 • Egzaminów na patent strzelecki.
 • Sprawdzianów praktycznych zgodnie z par. 7 ust. 8 regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego.
 • Zawodów i treningów z wyjątkiem sportu zawodowego lub dla członków Kadry Narodowej, Olimpijskiej lub Paraolimpijskiej lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego.

Zapoznaj się z całym tekstem przepisu Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

źródło Polski Związek Strzelectwa Sportowego 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu wczorajszym zmarł nasz nieodżałowany kolega i przyjaciel, Maurycy Dopierała. Wielki propagator strzelectwa sportowego, zarówno tego wyczynowego, jak i amatorskiego. W szczególny sposób zafascynowany strzelaniem do rzutek. Sędzia i instruktor strzelectwa, członek Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, gdzie czynnie uczestniczył w jego pracach, wspierając decyzje Zarządu swoim wieloletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów. Chcąc realizować swoje zainteresowanie strzelectwem śrutowym, niedawno założył Wielkopolski Klub Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Poznaniu. Wszyscy jego bliscy wiedzą, jak wielkie nadzieje Maurycy wiązał z tym klubem. 

Rodzinie Maurycego składamy szczere wyrazy kondolencji, po tej wielkiej stracie. Szczególne wyrazy współczucia kierujemy w stronę jego syna Kacpra, naszego czołowego zawodnika dyscypliny strzelba gładkolufowa. 

Cześć Jego pamięci!!! 

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemii COVID-19, a także w związku z ogłoszeniem nowych zaostrzonych kryteriów sanitarnych i objęcia „czerwoną strefą” pandemiczną całego kraju, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął decyzję o odwołaniu Egzaminu Patentowego, który miał się odbyć w miejscowości Studzieniec, koło Chodzieży, na strzelnicy "HUBERTUS", w dniu 7 listopada 2020 roku.

Mając na uwadze obecne zagrożenia, związane z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przeprowadzenie wskazanego powyżej egzaminu, mogłoby wiązać się ze zbyt dużym zagrożeniem zarażeniem się chorobą COVID-19, przez uczestników egzaminu, jak i członków komisji egzaminacyjnej.

Tomasz Pawlak
Prezes Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

W niedzielę, 6 września, na Strzelnica myśliwska "Lizawka", odbył się Rodzinny Piknik Strzelecki, który został zorganizowany przez MKS "DIANA" w Poznaniu i Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu, przy współudziale WZSS. Celem imprezy była przede wszystkim integracja myśliwych i strzelców sportowych wokół konkurencji strzeleckich uprawianych ze strzelby gładkolufowej i karabinu, wspólnych dla obu środowisk. Piknik zorganizowano przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży, których poprzez zapoznanie się z warunkami konkurencji strzeleckich, organizatorzy chcieli zapoznać z prawdziwym obliczem zarówno sportu strzeleckiego, jak i łowiectwa. Impreza została zorganizowana przy dużym wsparciu Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu. Wspaniała pogoda, otwarte stanowiska strzeleckie i instruktorami, elektroniczne trenażery i ciepły posiłek, to recepta na udany piknik. Zamiarem wszystkich organizatorów jest cykliczna organizacja takich imprez. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za liczne przybycie, a działaczom Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu i klubu Diana - MKS, za organizację i zaangażowanie w tworzenie tego projektu.

Zgodnie z podjętą w dniu 1 września 2020 roku Uchwałą Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

23 września 2020 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego  z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pism drogą pocztową i mailową.

PROJEKT REGULAMINU Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 23 wrzesnia 2020 r (.pdf)

Projekt Porządku Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu w dniu 23 września 2020 roku (.pdf)

Zgodnie z § 1 pkt 6 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, sprawozdania z działalności Związku zostaną także opublikowane na powyższej stronie do dnia 16 września 2020 roku.

 1. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ FINANSOWA
 2. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW – REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ ORGANIZACYJNO – SZKOLENIOWYCH ZWIĄZKU
 3. SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019 ZARZĄDU WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU STRZELECTWA SPORTOWEGO Z REALIZACJI UCHWAŁ WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW - CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ZAPISÓW UCHWAŁ W ODNIESIENIU DO DZIAŁAŃ ZARZĄDU ZWIĄZKU
 4. BILANS - SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31.12.2019 WIELKOPOLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO UL. STAROŁĘCKA 36; 61-361 POZNAŃ NIP: 779-21-45-389 REGON: 634158061

Przypominamy, że zgodnie z § 30 ust. 2 Statutu Związku, delegaci wybierani są na okres całej kadencji, która rozpoczęła się w roku 2017 (§ 30 ust. 6 Statutu). W związku z powyższym, ewentualna zmiana delegata musi nastąpić na zasadach określonych w § 30 ust. 3 Statutu Związku.

Przypominamy również, że w związku z ogłoszonym na terenie naszego kraju stanem epidemii choroby COVID-19 Walne Zebranie zostanie zorganizowane w rygorze sanitarnym, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie. Przypominamy, że podczas obrad Walnego Zebrania delegaci będą mieli obowiązek zasłonięcia ust i nosa oraz dezynfekcji rąk, przed wejściem na salę obrad. Środki do dezynfekcji zostaną zapewnione przez Zarząd Związku.

Myśliwski Klub Sportowy "DIANA" Poznań, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Poznaniu oraz Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza rodziny myśliwych i sportowców na RODZINNY PIKNIK STRZELECKI.

Spotkanie integracyjne odbędzie się 6 września 2020 w godzinach 10:00-15:00 na Strzelnicy Myśliwskiej "LIZAWKA", ul Bałtycka, Poznań (Antoninek).

DO ZOBACZENIA !!!

27 lipca br. delegacja Zarządu Stowarzyszania Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC) rozpoczęła 3 dniową wizytę w Polsce. Celem wizyty delegacji jest omówienie przygotowań do organizacji III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 roku. Wizyta delegacji EOC rozpoczęła od spotkania w Warszawie z Jackiem Sasinem – Wicepremierem, Ministrem Aktywów Państwowych, Jadwigą Emilewicz – Wicepremier, Minister Rozwoju i Danutą Dmowską-Andrzejuk – Minister Sportu.

"Czekamy z niecierpliwością na wizytę w Krakowie, w miejscu gdzie będą rozgrywały się III Igrzyska Europejskie" - powiedział p.o. Prezydenta Niels Nygaard. "Wiemy, że nasi polscy przyjaciele robią duże postępy w przygotowaniach do tej imprezy, które są bardzo ważnym wydarzeniem dla europejskich sportowców, podczas których będą mogli zdobywać kwalifikacje olimpijskie do igrzysk w Paryżu w 2024 r."

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 14 lipca 2020 roku zmarł Eugeniusz Mikołajczak.

Nasz nieodżałowany kolega, sędzia strzelectwa sportowego, wybitny karabiniarz, który zdobył tytuł Mistrza Europy Kolejarzy w tej dyscyplinie sportu strzeleckiego. Założyciel i trener Klubu Strzeleckiego LESNA Leszno, wychowawca młodzieży, członek Zarządu Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 20 lipca, o godz 10.30 na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. Część jego pamięci.

Po wnikliwych konsultacjach z krajowymi federacjami oraz organizatorami zawodów, mając na uwadze obecną sytuację związaną z panującą pandemią, prezydium Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej pojęło decyzję o anulowaniu Mistrzostw Europy Juniorów w konkurencjach na 25/50 m.

Mistrzostwa Europy w konkurencjach strzelań do rzutków, planowane na przełom września/października w Larnace również nie odbędą się. Jednak w przypadku tych Mistrzostw nadaj trwają konsultacje, by zostały zorganizowane przez austriacką federację. Na ostateczną decyzję prezydium ESC będziemy musieli poczekać do 17 lipca, a wszytko będzie zależało od opinii dostarczonych przez austriackie Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Sportu.

Zarząd PZSS wprowadził zmiany w Regulamin egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki) oraz Regulaminie przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych.

PZSS zaprzestaje dokonywania zwrotów opłaty egzaminacyjnej osobom, które mimo rejestracji nie stawiły się na egzaminie. Osoba zarejestrowana będzie miała możliwość wypisania się z egzaminu poprzez swoje konto w Portalu PZSS na 24 godziny przed zakończeniem rejestracji i tylko w takim wypadku zachowa prawo do zwrotu.

Niestawienie się na egzaminie lub stawienie się z niekompletnymi dokumentami skutkować będzie otrzymaniem wyniku negatywnego z całego egzaminu i dawać zdającemu prawo do skorzystania z opłaty ulgowej przewidzianej za egzamin poprawkowy na kolejnych egzaminach.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 2020 i będą dotyczyć wszystkich egzaminów po tej dacie.

Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji zawodniczych, uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach wchodzących w skład sportu strzeleckiego

Regulamin egzaminów stwierdzający posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (patent strzelecki)

Odstąpienie od przygotowań i organizacji XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”. O takiej decyzji zostało poinformowane Ministerstwo Sportu.

Decyzja ta została podjęta przez Zarządu Województwa Łódzkiego i Zarząd Łódzkiej Federacji Sportu, przedmiotem których była ocena możliwości zabezpieczenia medycznego, sanitarnego i organizacyjnego (w tym m.in. transportu uczestników, zakwaterowania i wyżywienia, przygotowania, zabezpieczenia obiektów i sprzętu w czasie zawodów). Strony wspólnie wypracowały w formie Porozumienia stanowisko o odstępują od podpisania umowy na przygotowanie i organizację XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich „Łódzkie 2020”.

Jednocześnie Łódzka Federacja Sportu wyraziła nadzieję, że odpowiedzialne, przemyślane i poparte wnikliwą analizą zagrożeń, stanowisko Władz Województwa Łódzkiego oraz Łódzkiej Federacji Sportu, nie wpłynie na System Sportu Młodzieżowego i utrzymane zostanie w przyszłości impreza sportowa tego rodzaju.

Źródło: Łódzka Federacja Sportu

5 lipca 2020 roku Minister Sport Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała w województwie wielkopolskim. Razem z Marleną Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła Rawicz oraz Kalisz. W Rawiczu Minister Sportu odwiedziła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, gdzie zostało otwarte nowe boisko. Danuta Dmowska-Andrzejuk podsumowała tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB” w województwie wielkopolskim. Tylko w edycji 2020 wsparcie z Ministerstwa Sportu otrzymało 455 małych i średnich klubów sportowych. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 5 mln złotych. W latach 2016-2020 na wsparcie lokalnych środowisk sportowych w regionie przeznaczyliśmy blisko 19,5 mln zł. W Kaliszu zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej. Minister Sportu wręczyła puchar zwyciężczyniom tegorocznego turnieju - reprezentantkom Energa MKS SMS Kalisz. Na drugim stopniu podium stanęły zawodniczki z GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Trzecie miejsce zajęły zawodniczki Enea Energetyk Poznań.5 lipca 2020 roku Minister Sport Danuta Dmowska-Andrzejuk przebywała w województwie wielkopolskim. Razem z Marleną Maląg Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwiedziła Rawicz oraz Kalisz.

W Rawiczu Minister Sportu odwiedziła Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Rawiczu, gdzie zostało otwarte nowe boisko. Danuta Dmowska-Andrzejuk podsumowała tegoroczną edycję Rządowego Programu „KLUB” w województwie wielkopolskim. Tylko w edycji 2020 wsparcie z Ministerstwa Sportu otrzymało 455 małych i średnich klubów sportowych. Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 5 mln złotych. W latach 2016-2020 na wsparcie lokalnych środowisk sportowych w regionie przeznaczyliśmy blisko 19,5 mln zł.

W Kaliszu zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorek w piłce siatkowej. Minister Sportu wręczyła puchar zwyciężczyniom tegorocznego turnieju - reprezentantkom Energa MKS SMS Kalisz. Na drugim stopniu podium stanęły zawodniczki z GKS Wieżyca 2011 Stężyca. Trzecie miejsce zajęły zawodniczki Enea Energetyk Poznań.

"W ostatnim tygodniu lutego wrocławską halą stulecia zawładnęli strzelcy. Do mistrzostw europy w strzelaniu z broni pneumatycznej (pistolet, karabin, ruchoma tarcza) przystąpiło tam blisko 600 zawodniczek i zawodników z 45 państw, w tym oczywiście reprezentacja polski 🇵🇱. Stawką imprezy, dla której potrzeb w zaledwie kilka dni na arenę strzelecką zaadaptowano obiekt zwykle służący zupełnie innym sportom, były nie tylko medale kontynentalnego czempionatu, ale i możliwość wywalczenia kwalifikacji olimpijskich."

Uprawiany przez nas sport rzadko gości na łamach prasy. W jednym z Magazynów Olimpijskich opublikowano obszerny artykuł o Mistrzostwach Europy w strzelaniu z broni pneumatyczne, które odbywały się w Polsce, we Wrocławskiej Hali Stulecia. Zachęcamy do lektury całego artykułu opublikowanego w Magazynie Olimpijskim, a także całego Magazynu, w którym znajdziemy również wiele ciekawych artykułów o innych sportach i przesuniętej na kolejny rok Olimpiadzie.

ŹRÓDŁO INFORMACJI

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, przedstawiamy Państwu odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Pytania i odpowiedzi na stronie Ministerstwa Sportu - link do pełnego artykułu

Poniżej publikujemy najważniejsze odpowiedzi, dotyczące sportu strzeleckiego.

Wszystkie informacje dotyczące zasad obowiązujących w ramach IV etapu "odmrażania" sportu zjadą Państwo w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z § 6 ust. 10. pkt 2. dopuszczalne jest, pod warunkiem zapewnienia, aby:

„w zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób, uczestniczyło nie więcej niż 150 uczestników, bez udziału publiczności;”

Prosimy o zapoznanie się z przepisami.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Wprowadzono sporo obostrzeń, których należy przestrzegać w trakcie obozów (także strzeleckich i sportowych).

O terminach egzaminów na terenie Wielkopolski będziemy informować niezwłocznie, po ustaleniu wszystkich szczegółów z organizatorami bezpośrednimi. Postaramy się zapewnić odpowiednią liczbę egzaminów dla oczekujących, oczywiście z zachowaniem wszystkich reżimów sanitarnych oraz bezpieczeństwa uczestników i członków komisji egzaminacyjnych.

W związku z wdrożeniem przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej kolejnego etapu odmrażania gospodarki informujemy, że przewrócona została możliwość przeprowadzania egzaminów na patent strzelecki.

Egzaminy będzie można przeprowadzać od 13 czerwca br. po spełnieniu następujących warunków:

 1. Maksymalna liczba zdających – 50 osób, 
 2. W czasie części teoretycznej musi być zachowany wprowadzony przez Rząd dystans społeczny wynoszący 2 metry pomiędzy zdającymi, 
 3. Dystans społeczny obowiązuje również w czasie części praktycznej. Jednocześnie tę część egzaminu może odbywać nie więcej niż 50% pojemności osi strzeleckiej, na której odbywa się egzamin (przystępującym do egzaminu należy przydzielić, co drugie stanowisko),
 4. Po każdym zdającym zarówno stoły w Sali części teoretycznej, jak i balaty/stoliki na stanowiskach oraz broń muszą zostać zdezynfekowane. Wskazane jest również noszenie rękawiczek jednorazowych,
 5. Obwiązują również wszystkie inne wskazane przez Rząd środki ostrożności,

Jednocześnie do dnia 31 lipca 2020 roku skrócony zostaje termin składania wniosków o przeprowadzenie egzaminy przez Wojewódzkie Związki Strzelectwa Sportowego z 30 do 10 dni, a okres zapisania się na egzamin będzie rozpoczynał się 6 do 8 dni przed egzaminem. 

W związku z obecną sytuacją w roku bieżącym egzaminy będą odbywały się bez przerwy wakacyjnej.

Zarząd Akademickiego Związku Sportowego postanawia stopniowo odwieszać Akademickie Mistrzostwa Polski w bieżącej edycji. Dotyczy się to również Akademickich Mistrzostw Polski w Strzelectwie Sportowym.

„Poznaliśmy nowy termin Akademickich Mistrzostw Polski w Strzelectwie Sportowym! Spotykamy się już we wrześniu na obiektach przy ul. Strzeleckiej 22 w Zielonej Górze. Rezerwujcie sobie termin - 03-06.09.2020r. Drobnym korektom uległ Regulamin Ogólny AMP, z którym możecie zapoznać się poniżej. Więcej szczegółów niebawem!”

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONIE AZS

Zgodnie z propozycją Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF) kwalifikacje olimpijskie, które miały być przydzielone podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych zaplanowane we francuskim Châteauroux oraz Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie, które miały odbyć się w Pilznie, w Czechach zostały przydzielone na Mistrzostwa Europy w Lohii oraz na Mistrzostwa Europy w konkurencjach na 25m, 50m, 300m oraz w konkurencjach śrutowych w 2021 r.

Przydział 12 miejsc (po jednym dla każdej indywidualnej konkurencji) zostanie dokonany na podstawie światowego rankingu z dnia 31 marca 2020 r. oraz na podstawie punktów zdobytych na jednym Pucharze Świata w konkurencjach karabinowych i pistoletowych oraz jednym w konkurencjach strzelań do rzutków.

Termin kwalifikacji do Tokio w sporcie strzeleckim upływa 6 czerwca 2021 r.

Pozostałe kwalifikacje olimpijskie podczas Mistrzostw Europy lub z listy rankingowej ESC.

Ostatnie kwalifikacje olimpijskie miały zostać rozdane podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych w Châteauroux 🇫🇷 oraz Europejskich Kwalifikacjach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie w Pilźnie 🇨🇿. Z uwagi jednak na zaistniałą sytuację spowodowaną wystąpieniem światowej pandemii musiały zostać odwołane. Tym samym musiał zostać zmieniony system Kwalifikacji Olimpijskich, który w dniu wczorajszym przestawiła Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF).

O pozostałe miejsca na Igrzyska Olimpijskie w Tokio zawodnicy będą walczyli podczas przyszłorocznych Mistrzostw Europy w strzelaniach pneumatycznych w Lohji oraz podczas Mistrzostw Europy w konkurencjach na 25m, 50m, 300m oraz w konkurencjach śrutowych w Osijeku.

W przypadku nie rozegrania jednych lub obu mistrzostw kwalifikacje zostaną przydzielone zawodnikom zgodnie z rankingiem Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) z 31 maja 2020 r.

LINKI DO ORYGINALNYCH ARTYKUŁÓW:

CWZS Zawisza Klub Strzelecki dołączył również do międzynarodowego wyzwania zorganizowanego przez Międzynarodową Federację Sportu Strzeleckiego. Kto następny? Oznacz @issf_official w swoim filmie oraz wyślij ten film na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., aby został opublikowany na koncie ISSF.

W marcu Międzynarodowy Komitet Olimpijski wraz z rządem Japonii podjął decyzję o przesunięciu Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które miały się odbyć w lipcu 2020 r. w związku z wystąpieniem światowej pandemii choroby COVID-19, spowodowanej wystąpieniem koronawirusa SARS-CoV-2. Premier Japonii Shinzo Abe oznajmił jednak, że impreza obejmująca tak wiele dyscyplin nie będzie mogła się odbyć w 2021 r. dopóki wirus nie zostanie powstrzymany.

„Szczerze mówiąc, rozumiem to i nie można przez cały czas zatrudniać 3000-5000 osób w Komitecie Organizacyjnym.”, powiedział Thomas Bach dla BBC."

"Nie można zmieniać co roku całego harmonogramu sportowego na całym świecie, wszystkich krajowych federacji i nie można trzymać sportowców w ciągłej niepewności.”

Bach powiedział, że MKOl zobowiązał się do organizacji Igrzysk w przyszłym roku, choć musiał być przygotowany na różne scenariusze, w tym kwarantannę dla sportowców.

„Rozważane są wszystkie te różne scenariusze i dlatego mówię, że jest to gigantyczne zadanie, ponieważ istnieje tak wiele różnych opcji i nie jest łatwo rozwiązać je teraz.”

„Kiedy będziemy mieć jasny pogląd na to, jak będzie wyglądał świat 23 lipca 2021 r., Wtedy podejmiemy odpowiednie decyzje.”

Źródło informacji: reuters.com - link do oryginalnego artykułu

Znamy już nowe przepisy, dotyczące III etapu odmrażania sportu. W dniu 16 maja 2020 roku opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Najbardziej interesujący nas przepis zawarty został w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b tiret 8, który brzmi następująco:

„- na otwartych i zamkniętych strzelnicach, przy czym na jednej osi strzeleckiej może przebywać w tym samym czasie liczba osób nie większa niż połowa stanowisk strzeleckich na tej osi i 1 trener korzystające z tego obiektu, z wyłączeniem jego obsługi,”

Zapraszamy do lektury całego rozporządzenia, w którym zawarte zostały ogólne normy korzystania z obiektów sportowych. Z niecierpliwością czekamy na kolejny etap odmrażania sportu, który pozwoli na jeszcze szerszy powrót na nasze obiekty.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne maturzyści i kandydaci nie mogli w tym roku brać udziału w drzwiach otwartych organizowanych przez uczelnie wyższe. Osoby zainteresowane studiami w Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu mogą wziąć jednak udział w wydarzeniu online „Startuj z AWF Poznań! Drzwi Otwarte online”, którego celem jest umożliwienie kontaktu ze studentami AWF oraz przedstawicielami Biura Rekrutacji. Najbliższa sobota, 9 maja br., od godz. 12.00, wydarzenie na portalu Facebook. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Wydarzenie rozpoczną filmy przedstawiające teren kampusu AWF Poznań oraz pasje studentów. Następnie o poszczególnych kierunkach opowiedzą sami studenci. Kandydaci obejrzą także ujęcia z letnich obozów sportowych w Chycinie. Na zakończenie specjalista ds. rekrutacji opowie o procesie naboru na studia. Od początku wydarzenia, tj. od godz. 12.00, możliwe będzie zadawanie pytań pod postami z filmami. Odpowiedzi udzielać będą studenci, pracownicy Biura Rekrutacji oraz Działu Marketingu i Karier.

Harmonogram wydarzenia:

 1. Oni już wybrali! – studenci o AWF Poznań:
 2. 12.00 Film „AWF Poznań – uczelnia z pasją”
 3. 12.05 Film „Bądź w centrum”
 4. 12.10 Kierunek Turystyka i Rekreacja – Q&A z Pauliną
 5. 12.15 Kierunek Taniec w Kulturze Fizycznej – Q&A z Alicją
 6. 12.20 Kierunek Sport – Q&A z Michaliną i Bartkiem
 7. 12.25 Kierunek Wychowanie Fizyczne – Q&A z Dominiką
 8. 12.30 Kierunek Dietetyka – Q&A z Dominiką
 9. 12.40 Kierunek Animacja Osób 50+ – Q&A z Gosią
 10. 12.45 Kierunek Fizjoterapia – Q&A z Piotrkiem
 11. 12.50 Film „Obóz sportowy w Chycinie”  
 12. 13.00 Wszystko o rekrutacji – Q&A ze specjalistą ds. rekrutacji 

Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Źródło - pzss.org.pl

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU.

Na stronie internetowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego opublikowano zasady bezpiecznego korzystania ze strzelnic otwartych, które obowiązują od dnia 4 maja 2020 roku, w ramach łagodzenia obostrzeń, związanych z wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii choroby COVID-19. Zachęcamy do zapoznania się z oryginalnym artykułem PZSS.

Poniżej przestawiamy zalecenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego dotyczące funkcjonowania strzelnic po 4 maja:

📌 W tym samym czasie grupa szkoleniowa nie może być większa niż 6 osób i 1 trener korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi;

📌 Co drugie stanowisko wolne;

📌 Bez względu na liczę stanowisk na jednej osi (karabin, pistolet) maksymalnie może być 6 zawodników, jednak nie więcej niż połowa liczby stanowisk (jeżeli 12 stanowisk lub więcej = do 6; jeżeli np. 8 stanowisk = do 4 itp.);

📌 Na jednym polu strzelań do rzutków może przebywać maksymalnie 6 zawodników, przy czym należy zachować dystans 2 m.

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Poniżej dwie infografiki dotyczące bezpiecznego korzystania ze strzelnic.

Światowy kryzys i walka z epidemią - te informacje zdominowały w ostatnich tygodniach wszystkie serwisy informacyjne. Skutki globalnej pandemii dotknęły każdego z nas. Każdy sektor życia społecznego, od biznesu przez edukację, po sport i kulturę został sparaliżowany bądź zmuszony do przystosowania się do nowych warunków. Na szczęście pojawiały się (i pojawiają nadal) także takie, które z optymizmem pozwalają patrzeć w przyszłość.

Nie od dziś wiadomo, że łącząc siły i pomagając sobie wzajemnie możemy więcej. Czas odwołanych zawodów, konsultacji szkoleniowych, treningów oraz wszelkiego rodzaju zajęć sportowych nie był czasem straconym. Sytuacja zagrożenia, z którą ciągle się zmagamy, spowodowała mobilizację środowiska strzeleckiego i zorganizowania pomocy dla tych, którzy szczególnie jej w tym czasie potrzebują.

W związku z informacjami przekazanymi podczas konferencji prasowej w dniu 25 kwietnia 2020 r. przez Prezesa Rady Ministrów, Pana Mateusza Morawieckiego oraz Minister Sportu, Panią Danutę Dmowską-Andrzejuk w ramach drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z wirusem SARS-CoV-2, wraz z dniem, 4 maja 2020 r. zostaną udostępnione obiekty infrastrukturalne o charakterze otwartym, w tym również strzelnice. Z obiektów tego rodzaju będzie mogło korzystać jednocześnie maksymalnie sześć osób. Podkreślić jednak należy, iż warunkiem koniecznym będzie przestrzeganie stosownych zasad bezpieczeństwa, które zostały przedstawione m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Sportu:

 • zachowanie dystansu społecznego, 
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • ograniczona liczba osób,
 • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt), 
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC), 
 • dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie, 
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt, 
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Przewodniczący komitetu organizacyjnego igrzysk w Tokio Yoshiro Mori przyznał, że jeżeli nie będzie można przeprowadzić olimpijskich zmagań w 2021 roku, to zostaną całkowicie odwołane. Jego zdaniem, niemożliwe jest przełożenie imprezy po raz kolejny.

Igrzyska nie zależą od wynalezienia szczepionki. "To zalecenia WHO". Członek Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego John Coates, szef Komisji Koordynacji igrzysk w Tokio, nie uzależnia organizacji imprezy od wynalezienia szczepionki na COVID-19. Powołuje się przy tym na instrukcje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami na łamach portalu polsatsport.pl:  

Sebastian Parfjanowicz w rozmowie z Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk na łamach TVP Sport.

Imprezy z kibicami raczej nie wrócą, dopóki nie będzie szczepionki. Dobrze że jest telewizja. Będziemy kibicować z domów – mówi Minister Sportu, Danuta Dmowska-Andrzejuk. Będzie reżim, izolacja, zamknięcie. To będzie trudne. Ale to jedyna droga.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem.

Zapraszamy do obejrzenia konferencji prasowej Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Minister Sportu Pani Danuty Dmowska-Andrzejuk, dotyczącej planów odmrożenia sportu w Polsce, w warunkach stanu epidemicznego, związanego z pandemią choroby COVID-19.

Od 4 maja będzie można korzystać ze strzelnic otwartych. Znamy szczegóły dotyczące „odmrażania” sportu.

Rządowe etapy „odmrażania” sportu. Pierwszy z nich wszedł już w życie i dotyczy wstępu do parków i lasów. Według drugiego na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do 6 osób. Wejdzie on w życie 4 maja. Szczegóły planu przedstawili premier Mateusz Morawiecki i minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Etap II mówi o "infrastrukturze o charakterze otwartym". Dotyczy on m.in. otwartych strzelnic, stadionów sportowych, boisk szkolnych i wielofunkcyjnych (w tym Orlików), pól golfowych, torów łuczniczych i gokartowych, a także stadnin koni. Rząd ma wprowadzić ten etap od 4 maja.

Więcej informacji na stronach:

Źródło: POLSAT SPORT

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Rząd przedstawi w sobotę etapy "odmrażania" sportu - dowiedział się polsatnews.pl. Na stadionach i boiskach będzie mogło przebywać maksymalnie do pięciu osób. Dalsze etapy dotyczyć mają szkolnych sal sportowych, a ostatni - imprez masowych. Wiemy także, co z rozgrywkami profesjonalnymi, w tym PKO Ekstraklasą.

Polska gospodarzem wielkiego turnieju Siatkarskiej Ligi Narodów?

Resort sportu opracował pięć etapów wznawiania działań w obszarze sportu. Łagodzą one obowiązujące obostrzenia związane z epidemią koronawirusa. Jak dowiedział się polsatnews.pl, premier Mateusz Morawiecki przedstawi w sobotę poszczególne etapy "odmrażania" polskiego sportu.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem polsatsport.pl.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport

"Jako pierwsze, w formie pilotażu, uruchomione zostaną ośrodki w Spale i w Wałczu. W następnej kolejności w Cetniewie i Zakopanem. Nad samym procesem szkoleniowym, jaki jego kształtem oraz dostosowaniem do wytycznych Ministerstw Zdrowia oraz szeroko pojętych zasad bezpieczeństwa czuwał będzie Zespół Metodyczny IS PIB. (...)"

Treningi odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym. Przed wyjazdem do COS-OPO, zawodnicy, którzy znajdą się na listach, będą musieli odbyć obowiązkową 14-dniową izolację domową. Następnie przejdą testy na koronawirusa, które opłacone zostaną przez właściwy związek sportowy."

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu.

Źródło: sport.tvp.pl 

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Dla pewnego rozluźnienia atmosfery w czasie szerzącej się pandemii COVID-19, proponujemy trochę historii, dotyczącej strzelectwa.

Pierwsze edycje igrzysk olimpijskich w wielu aspektach nie przypominały tych, które znamy dziś. Rywalizacja często była rozciągnięta i zawierała dyscypliny, które z perspektywy czasu wydają się bardzo dziwne. W 1900 roku w Paryżu strzelano do gołębi, a Pedro Jose Pidal wywalczył – jak sądzono jeszcze do niedawna – pierwszy medal olimpijski w historii Hiszpanii.

Igrzyska II Olimpiady rozegrano w 1900 roku w Paryżu. W przeciwieństwie do inauguracyjnych zawodów w Atenach trwały jednak nie dziewięć dni, a… niemal pół roku (od 14 maja do 28 października). W ówczesnych czasach była to bardziej zasada niż wyjątek, a kolejne edycje również rozciągały się na kilka miesięcy.

Kwestia długiego trwania zawodów jest jednak istotna. W tamtym czasie w stolicy Francji odbywało się wiele wydarzeń sportowych, przez co przez lata historycy nie byli w pełni zgodni co do tego, które były rzeczywiście olimpijskie.

Czytaj całość artykułu na stronach TVP SPORT

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną decyzją Rady Wykonawczej IPSC został zmieniony kalendarz IPSC na lata 2020-2022. Zmiany zostały zatwierdzone po konsultacjach z regionalnymi dyrektorami podczas konferencji większością głosów.

Handgun World Shoot XIX oraz Zgromadzenie Ogólne mające odbyć się w 2020 roku w Pattaya na Tajlandii zostały przełożone na listopad/grudzień 2021. Ten sam los podzieliły zawody Shotgun World Shoot IV zaplanowane na rok 2021 również w Pattaya w Tajlandii, które zostały przełożone na listopad/grudzień 2022 roku.

Zawody Action Air World Shoot II oraz PCC World Shoot 2021 również przełożone na 2022 rok, natomiast informacje o dokładniejszym terminie rozgrywania tych zawodów zostaną przedstawione w późniejszym czasie.

Międzynarodowa Federacja Strzelectwa Praktycznego (IPSC - International Practical Shooting Confederation) zapewnia, że cały czas monitoruje sytuację na świecie i postępuje zodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Globalnego Stowarzyszenia Międzynarodowych Federacji Sportowych (GAISF) i innymi autorytetami z dziedziny zdrowia i sportu na całym świecie, jak również ograniczeniami związnymi związanymi z podróżowaniem nałożonymi przez linie lotnicze oraz rządy.

Zachęcamy do śledzenia informacji na strony internetowej IPSC oraz IPSC Region Polska.

Koronawirus: informacje i zalecenia

Zgodnie z nowymi przepisami możemy wyjść na spacer, pobiegać lub jeździć rowerem. Musimy jednak pamiętać, że podczas tych aktywności musimy nosić maseczki ochronne lub zasłaniać twarz częścią odzieży. Wyjątek od tej reguły stanowią spacery w lasach, gdzie nie ma nakazu noszenia maseczki.

Podczas wyjścia w celach rekreacyjnych musimy pamiętać również o zachowaniu odstępu. Dystans społeczny ma wynosić minimum metr. Minister Rozwoju Jadwiga Emilewicz twierdzi, że przy sprzyjających warunkach już w przyszłym tygodniu może zostać ogłoszony drugi etap odmrażania gospodarki.

Jednak najważniejsze informacje dla sportu są zawarte w etapie III, który zawiera podpunkt: „Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwartej przestrzeni, bez udziału publiczności)”. Problem w tym, że żaden z punktów przedstawionych przez premiera Morawieckiego – poza pierwszym – nie ma żadnej daty. A to oznacza, że nie wiadomo, kiedy wejdzie w życie. Oznacza to, że trzeci etap mógłby wejść w życie zarówno na początku maja, jak i początku czerwca.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

21 kwietnia minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk uczestniczyła w wideokonferencji ministrów sportu Unii Europejskiej, poświęconej wpływowi pandemii koronawirusa na sektor sportu. Dyskusji przewodniczył Tomislav Družak, sekretarz stanu w chorwackim resorcie sportu.

Podczas rozmowy, której inicjatorką była polska minister sportu, poruszone zostały tematy zaproponowane przez prezydencję chorwacką, związane między innymi ze:

 • wsparciem dedykowanym sektorowi sportu na poziomie krajowym i unijnym, mającym na celu pomoc w przezwyciężeniu negatywnych skutków pandemii COVID-19,
 • zapewnieniem ciągłości treningu i przygotowań sportowców,
 • zwiększaniem aktywności fizycznej obywateli przy jednoczesnym zapewnieniu ich bezpieczeństwa,
 • strategią wyjścia z obostrzeń i wznowieniem działalności sektora sportu po pandemii.

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

Europejska Konfederacja Strzelecka (ESC) wraz z komitetem organizacyjnym przesuwa kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Mistrzostwa Europy Juniorów w konkurencjach karabinowych i pistoletowych na 25/50m, które miały się odbyć w dniach 25 czerwca do 2 lipca w Osijeku w Chorwacji zostały przełożone. Zawody planowane są na 7 do 14 września br. jednak na ostateczną decyzję przyjdzie nam poczekać do 1 lipca. Będzie ona uzależniona od panującej sytuacji związanej z pandemią COVID-19 oraz możliwościami związanymi z podróżowaniem po Europie.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

"W związku z wystąpieniem światowej pandemii koronawirusa i globalnymi konsekwencjami z tym związanymi – w tym przełożeniem Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich na 2021 rok, będzie możliwe przedłużenie kadencji władz polskich związków sportowych i odpowiednio związków sportowych. Nowe przepisy dają również możliwość uproszczonego głosowania z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej dla stowarzyszeń i fundacji" – mówi Minister Sportu Danuta Dmowska - Andrzejuk.

W dotychczasowym art. 15zzzc wprowadzono możliwość przedłużenia kadencji władz polskich związków sportowych nie dłużej niż do 30 września 2021r. To odpowiedź na sygnały części środowiska sportowego, dotyczących trudności związanych z organizacją elektronicznych wyborów, szczególnie na szczeblu okręgowych związków sportowych.

Przepis będzie miał zastosowanie do organów władz polskich związków sportowych i organów związków sportowych, których kadencja wygasa od dnia wejścia w życie ustawy do 30 czerwca 2021r. Ma to zapewnić ciągłość funkcjonowania władz polskich związków sportowych, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia członków lub delegatów polskiego związku sportowego w czasie zmagań związanych z zagrożeniem wywołanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, jak również w czasie przełożonych w związku z tym Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

Czytaj dalej na stronie Ministerstwa Sportu: LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU - źródło WSS w Poznaniu

Zainteresowanym klubom z Wielkopolski przekazujemy informację dotyczącą realizacji zadań, finansowanych ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w ramach preliminarzy wydatków na rok 2020. Informacja ta dotyczy prowadzenia przez trenerów, którzy są objęci tym finansowaniem, zajęć w formie on-line i rozliczania ich w formie cotygodniowych raportów - sprawozdań, przekazywanych do WSS. Proszę o zapoznanie się z treścią tej wiadomości, gdyż brak wskazanej dokumentacji, a także nierealizowanie zajęć zdalnych może skutkować wstrzymaniem dotacji.

Informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, na wniosek Zarządu Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, wyraził zgodę na dopuszczenie, począwszy od dnia 16 marca 2020 roku, działania w zmienionych warunkach organizacyjnych i prowadzenie zajęć szkoleniowych przez trenerów w formie on-line.

Pozwoli to na zachowanie, w tej wyjątkowo trudnej dla wszystkich sytuacji, ciągłości procesu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży.

Dokumentacja rozliczeniowa, składana w Wielkopolskim Stowarzyszeniu Sportowym, będzie musiała być poszerzona o tygodniowe raporty-sprawozdania Trenerów z prowadzonych zajęć on-line wraz z rozpisanymi konspektami zaproponowanych treningów oraz z opisem grupy docelowej.

Prosimy, pomimo trudnych i niesprzyjających dla sportu obecnych okoliczności, o bardzo rzetelne i obowiązkowe podejście do zmienionego trybu pracy, co jest niezbędne do zachowania dalszej realizacji zadania, powierzonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego, w roku bieżącym, jak również w latach kolejnych.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego składa wszystkim swoim zawodnikom, trenerom, sędziom, działaczom oraz sympatykom strzelectwa, najserdeczniejsze życzenia przede wszystkim zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, a także odpoczynku w rodzinnym gronie. Niech każdy z nas wykorzysta ten okres czasu jak najlepiej.

To już drugie Święta Wielkanocne w warunkach szerzącej się pandemii choroby COVID-19, która w znaczący sposób oddziaływuje na naszą wspólną pasję, jaką jest strzelectwo. Po raz drugi już wraca życzenie szybkiego powrotu na strzelnice, do zawodów i treningów. Na naszej stronie internetowej oraz Facebook'u @WielkopolskieStrzelectwo, próbujemy na bieżąco przekazywać wszystkim zainteresowanym strzelectwem, wszelkie informacje dotyczące rozwiązań, jakie są przyjmowane przez nasze władze, w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, które bezpośrednio wpływają na uprawianie naszych dyscyplin sportowych. Niestety obecnie większość z tych informacji niesie za sobą wiadomości o kolejnych ograniczeniach, obostrzeniach i zamknięciu obiektów sportowych. Znowu należy przypuszczać, że w najbliższym czasie możemy spodziewać się jeszcze bardziej restrykcyjnego podejścia w kwestiach ograniczeń. W chwili obecnej trudno przewidzieć kiedy wznowimy swoją normalna działalność. 

Jeszcze raz życzymy wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, a także szybkiego powrotu do uprawiania strzelectwa sportowego, bez żadnych ograniczeń. Zachęcamy do obserwowania naszych serwisów internetowych, gdzie będziemy nadal zamieszczać wszystkie najciekawsze informacje dotyczące strzelectwa. 

Jak poinformował Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), kwalifikacje do przełożonych na przyszły rok Igrzysk XXXII Olimpiady Tokio 2020 zostały przedłużone i muszą zakończyć się do 29 czerwca 2021 r., a ostateczny termin zgłoszenia zawodników przez Narodowe Komitety Olimpijskie to 5 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Poniżej przestawiamy informację otrzymaną od organizatora Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych, które miały rozegrać się we francuskim Châteauroux.

"Drodzy Przyjaciele

Pragnę poinformować, że Francuzka Federacja Strzelecka została zobligowana do anulowania Mistrzostw Europy w konkurencjach śrutowych z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.

Próbowaliśmy przełożyć te zawody na wrzesień, jednak francuskie Ministerstwo Sportu wyjaśniło, że podjęte środki dotyczące ograniczeń w przemieszczaniu się będą bardzo restrykcyjne (nie wszyscy będą mogli wyjść z domu), a granice w dalszym ciągu będą zamknięte nawet dla obywateli europejskich. Dlatego też nie pozostało nam nic innego jak odwołać zawody.

Chcielibyśmy Wam bardzo podziękować i miejmy nadzieję, że wkrótce spotkamy się w Châteauroux.

Pozdrawiam
Patrick Lamarque
Francuzka Federacja Sportu Event Manager"

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronie internetowej Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z otwrtym listem Minister Sportu Danuty Dmowskiej-Andrzejuk kierowanym do sportowców, trenerów, polskich związków sportowych oraz wszystkich sympatyków sportu.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetem organizacyjnym przesuwa kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Kolejnymi zawodami, które zostały przesunięte z powodu pandemii są Mistrzostwa Świata w Ruchomej Tarczy, zaplanowane od 6 do 19 czerwca br. we francuskim Châteauroux. Zawody zostaną najprawdopodobniej rozegrane w 2021 roku, jednak na chwilę obecną organizator zawodów czeka na decyzję Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF).

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

Źródło: portal gov.pl/ministerstwo sportu

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

W nowej wersji tarczy antykryzysowej Ministerstwo Sportu zaproponowało zapis dotyczący sposobu wyboru nowych władz polskich związków sportowych. W przypadku upływu kadencji organów polskiego związku sportowego do 31 grudnia 2020 roku kadencja tych organów ulega przedłużeniu do 30 września 2021 r. Zapis nie zakłada przymusu wydłużenia kadencji jeśli związki posiadają technologiczne możliwości i posiadają odpowiednie zapisy w statutach mogą takie wybory przeprowadzić wcześniej.

Europejska Konfederacja Strzelecka (ESC) wraz z Komitetem Organizacyjnym odwołuje wszystkie zawody Europejskich Pucharów w konkurencjach na 300m.

"Niemożliwym stało się zorganizowanie w tym roku wszystkich Europejskich Pucharów Lapua w konkurencjach karabinowych na dystansie na 300m z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa. Tym samym Komitet Organizacyjny w konsultacji z Europejską Konfederacją Strzelecką (ESC) postanowił odwołać wszystkie zawody (puchary i finał) w roku 2020."

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Polska Fundacja Narodowa w porozumieniu z Ministerstwem Sportu podjęła decyzję o utrzymaniu wsparcia beneficjentów programu #team100 niezależnie od zmiany terminu Igrzysk Olimpijskich oraz wydłużeniu okresu rozliczeniowego.

Team💯to program Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu realizowany we współpracy z Instytutem Sportu – Państwowym Instytutem Badawczym. Jego celem jest wsparcie młodych perspektywicznych sportowców, członków kadry narodowej w indywidualnych dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich, którym oprócz szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa ścieżka finansowania. Program skierowany jest do zawodników w wieku 18-23 lata. Kryterium wiekowe nie dotyczy sportowców z niepełnosprawnościami. Wsparcie w ramach team100 pozwala członkom programu łączyć karierę sportową oraz godne reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej na świecie z nauką i podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetami organizacyjnymi odwołuje kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego.

Przeniesiony z marca Puchar Świata w New Delhi, który został podzielony na dwa terminy, mające się odbyć w dniach od 5 do 13 maja w karabinie i pistolecie oraz od 20 do 29 maja w konkurencjach śrutowych został oficjalnie anulowany. Puchar Świata we wszystkich konkurencjach w Baku mający odbyć się w dniach 22 czerwca do 3 lipca również podzielił ten sam los i został anulowany. Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

Wszystkie imprezy ujęte w kalendarzu PZSS zaplanowane do końca maja zostały odwołane. Na ten moment przewiduje się, że pierwszą imprezą dla konkurencji pistoletowych i karabinowych, jaka odbędzie się w Polsce, będzie I Runda Pucharu Polski (26-28 czerwca, Wrocław).

Kalendarz PZSS (link)

Kampania informacyjna Ministerstwa Sportu. Poniżej publikujemy film: "Poznaj zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem", będący częścią kampanii Ministerstwa Sportu dotyczącej walki z zachorowaniami na COVID-19, wywoływanymi wirusem SARS-CoV-2.

Źródło: YouTube

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH POLADA

Źródło: strona internetowa PALADA https://www.antydoping.pl/

Publikujemy informacje dla zawodników przygotowane przez Światową Agencję Antydopingową

Drodzy Zawodnicy,

Jak wiecie, pandemia SARS-CoV-2 (COVID-19) stała się poważnym zagrożeniem zdrowotnym i społecznym, wymagającym od nas wszystkich skutecznego, natychmiastowego działania w skali całego świata, aby zminimalizować prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się tej pandemii oraz jej skutki dla społeczeństwa. Sytuacja zdecydowanie wykracza poza obszar walki z dopingiem w sporcie, ponieważ większość krajów wprowadziła surowe obostrzenia takie jak zamknięcie granic, kwarantannę/samoizolację, odwoływanie lotów, ograniczenia w przemieszczeniu się obywateli itp.

Poniżej publikujemy aktualne rankingi Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) i Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego (ISSF), polskich zawodniczek i zawodników. W nawiasie miejsce z poprzedniego rankingu).

Polscy zawodnicy w rankingu najlepszych zawodników Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC) [aktualizacja: 01.04.2020]

PISTOLET PNEUMATYCZNY 10M MĘŻCZYZN

 • 24 (24) DANILUK, Piotr FLOTA Gdynia
 • 39 (43) WOJTYNA. Szymon ŚLĄSK Wrocław
 • 58 (59) DŁUGOSZ, Grzegorz GWARDIA Zielona Góra
 • 61 (64) KNAPIK, Wojciech KOBUDO Chrzelice
 • 89 (94) WAGNER, Filip GRUNWALD Poznań
 • 106 (118) JURASZ, Kacper KALIBER Białystok
 • 124 (130) PIWOWARSKI, Tomasz OSiR Koluszki
 • 124 (130) SAKOWSKI, Patryk GWARDIA Zielona Góra
 • 124 (130) MILIWEK, Oskar ZAWISZA Bydgoszcz

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONACH MINISTERSTWA SPORTU

Mając na uwadze skutki związane z pandemią koronawirusa oraz działając w celu poprawy sytuacji, Minister Sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk zaproponowała uwzględnienie w specustawie regulacji dotyczących obszaru związanego z kulturą fizyczną. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) przedstawiamy następujące regulacje dotyczące obszaru związanego ze sportem i rekreacją. 

Źródło: strony Ministerstwa Sportu https://www.gov.pl/web/sport

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie odbędą się w dniach od 23 lipca do 8 sierpnia, w Tokio, a zaraz po nich rozegrane zostaną XVI Igrzyska Paraolimpijskie. Przesunięcie igrzysk to również kolejne zmiany w kalendarzach poszczególnych federacji sportowych.

Zmiany czekają również w planach Europejskiej Konfederacji Strzeleckiej (ESC), gdzie pozostało jeszcze do rozdania 16 kwalifikacji olimpijskich. 6 kwalifikacji w konkurencjach śrutowych (2 w konkurencji Trap, 4 w konkurencji Skeet), które miały być przydzielone podczas Mistrzostwa Europy w strzelaniach śrutowych w Châteauroux (FRA) i 10 kwalifikacji (4 w konkurencji Karabin pneumatyczny 10m, 2 w konkurencji Pistolet pneumatyczny 10m, 2 w konkurencji Karabin 50m – 3 postawy, 1 w konkurencji Pistolet szybkostrzelny 25m mężczyzn, 1 w konkurencji Pistolet sportowy 25m kobiet), które były zaplanowane na Europejskie Kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 w karabinie i pistolecie. Z uwagi na małe prawdopodobieństwo rozegrania w tym roku zawodów, podczas których można było zdobyć kwalifikacje olimpijskie, zostaną one przeprowadzone w 2021 r., jednak szczegóły zostaną przedstawione po konsultacjach pomiędzy Międzynarodową Federacją Sportu Strzeleckiego (ISSF) z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl). Wszystkie dotychczas rozdane kwalifikacje począwszy od Mistrzostw Świata 2018 w Changwon (KOR) pozostają ważne.

Nie wiadomo również jakie zostaną podjęte decyzje odnośnie zaplanowanych Mistrzostwa Świata w 2021 roku, które przypadają na rok olimpijski oraz według zaleceń ISSF rozgrywane powinny być pomiędzy 15 czerwca, a 15 września 2021 r.

Międzynarodowa Federacja Sportu Strzeleckiego (ISSF) wraz z komitetami organizacyjnymi odwołała kolejne zawody z kalendarza strzeleckiego. Zaplanowane na od 2 do 9 czerwca br. Puchar Świata w dyscyplinach karabin i pistolet w Monachium zostały anulowane. Ta sama decyzja została podjęta do Mistrzostw Świata Juniorów we wszystkich dyscyplinach, które miały zostać rozegrane w niemieckim Suhl w dniach od 11 do 19 lipca br.

Zachęcamy do śledzenia informacji zamieszczanych stronach internetowych Międzynarodowej Federacji Sportu Strzeleckiego.

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU NA STRONIE PZSS

WAŻNE - Informacja ze strony PZSS

W związku ze zmianą wytycznych władz państwowych w sprawie przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się epidemii koranowirusa, informujemy, że biuro związku zawiesza swoją działalność do 11.04.br. Prosimy o kontakt wyłącznie poprzez email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.