Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Informacja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Informujemy, że pracownicy biura PZSS zostali oddelegowani do pracy w biurze zawodów Mistrzostw Europy we Wrocławiu. W związku z powyższym biuro PZSS w dniach 19.02-02.03 nie będzie obsługiwać spraw związanych z wydawaniem licencji, patentów, udzielać informacji na temat statusu wniosków i licencji oraz świadczyć pomocy technicznej w obsłudze Portalu Informatycznego. Prosimy o kontakt mailowy z właściwymi merytorycznie działami, na wszystkie wiadomości odpowiemy po 2 marca 2020.

 

W dniu 28 listopada 2019 (czwartek) w Sali Wykładowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego (ul. Starołęcka 36, 61-361 Poznań) odbędzie się VII edycja Konferencji metodyczno-szkoleniowej dla trenerów i instruktorów sportu województwa wielkopolskiego.

Uczestnicy wydarzenia będą mieli okazję wysłuchać wykładów pracowników Akademii Wychowania Fizycznego AWF – dr Tomasza Garsztkę oraz dr Tomasza Podgórskiego. Wystąpienie dr Garsztki poświęcone będzie zagadnieniom rozciągania statycznego i dynamicznego, natomiast wystąpienie dr Podgórskiego – suplementowaniu diety w sporcie młodzieżowym.

Zachęcamy do uczestnictwa. Każdy uczestnik konferencji otrzyma certyfikat udziału.

W załączeniu:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, który należy wypełnić i przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. DOSSIER KONFERENCJI
 3. PLAKAT

Informujemy, że zmianie uległ numer konta bankowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nowy numer jest następujący:

Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu 
Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Nr konta: 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat do Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego na nowy, podany powyżej, numer konta.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

 •  w dniu 21 marca 2020 roku - godz. 11.00 (sobota)

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu. 
Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów).
W czasie Egzaminu będzie można wykonać badania lekarskie.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Początek rejestracji w Portalu PZSS w dniu 7 marca 2020 roku.

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014r. Poz. 1224) Minister Spraw Wewnętrznych określił warunki przechowywania broni i amunicji m.in. przez osoby posiadające broń i amunicję na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 284).

Zgodnie z cytowanym rozporządzeniem osoby wskazane wyżej przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450 (w urządzeniach do przechowywania broni posiadających deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji).

Rozporządzenie to stanowi również, że osoby, które uzyskały pozwolenia na broń po dniu jego wejścia w życie (tj po dniu 30.09.2014 r.), obowiązane są przechowywać broń i amunicję zgodnie z przepisami Rozporządzenia, z dniem uzyskania pozwolenia na broń, natomiast pozostałe osoby (które pozwolenie na broń uzyskały przed tym dniem) mogą - jednakże przez okres nie dłuższy niż do dnia 29 września 2019 r. - przechowywać broń i amunicje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 03 kwietnia 2000 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjowania broni i amunicji (Dz. U. Nr 27 poz. 343) tj. w kasecie metalowej na trwale przymocowanej do elementu konstrukcyjnego budynku, posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany lub w sejfie albo szafie metalowej posiadającej co najmniej jeden zamek atestowany.

Tak więc od dnia 30 września 2019 r. wszystkie osoby legitymujące się uprawnieniami do posiadania broni palnej obowiązane są do przechowywania broni i amunicji w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S I według normy PN-EN 14450.

Informujemy także, że urządzenia służące do przechowywania broni i amunicji posiadane przez posiadaczy broni i amunicji mogą zostać poddane recertyfikacji w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej; (kontakt: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3; tel. 22 560-26-10 lub 22 560-26-15), który to Instytut zweryfikuje czy urządzenie spełnia wymogi wskazanej wyżej normy PN-EN 14450.

Dodatkowo należny nadmienić, że cytowana powyżej Ustawa o broni i amunicji, w dyspozycji art. 18 ust. 5 pkt 4 stanowi, że właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń w przypadku naruszenia przez osobę posiadającą pozwolenie zasad przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji.

Ogłoszenie w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2019 roku

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/11 z dnia 18 kwietnia 2011r. (dot. stypendiów sportowych) i VI/86/11 z dnia 18 kwietnia 2011 r. (dot. nagród sportowych) oraz późniejszymi uchwałami zmieniającymi, Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

 1. stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec (uczącej się), sportowców z niepełnosprawnościami (do 27 roku życia), zawodników szczególnie uzdolnionych, którzy uzyskali kwalifikację uprawniającą do startu w Igrzyskach Olimpijskich i Paraolimpijskich,
 2. nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 3. nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.

Kolegium Sędziów PZSS organizuje bezpłatne szkolenie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i wyższej oraz kandydatów na klasę pierwszą, które odbędzie się 6-8 września 2019 roku w Łebie. Dla osób, które chcą zarezerwować nocleg, zapewnione jest zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem w cenie 110 zł za dobę w hotelu WODNIK - Łeba, ul. Nadmorska 10. Rezerwacja w hotelu na hasło “sędzia PZSS” pod numerem telefonu 602 445 595 (kierownik recepcji Anna Siuchnińska)

Potwierdzenie udziału w szkoleniu należy przesłać e-mailem na załączonym formularzu w Excelu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  w terminie do 25 sierpnia 2019 r.

UWAGA ! Formularz należy wypełnić komputerowo, nie konwertować do PDF !

Zajęcia odbędą się 7 września od godz. 9:00 do 17:00 w sali konferencyjnej hotelu.

Link do artykułu na stronie PZSS
Formularz zgłoszeniowy
Program kursu

Zgodnie z projektem porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, zwołanym na dzień 15 maja 2019 roku, Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 9 maja 2019 roku, przyjął projekt Uchwały Walnego Zebrania z propozycjami zmian w Statucie Związku. Zarząd Związku jeszcze raz zwraca się z prośbą o odpowiednią frekwencję Delegatów na zwołanym Walnym Zebraniu, z uwagi na planowane wprowadzenie pod jego obrady powyższego projektu. Zgodnie z § 56 Statutu Związku, uchwałę o zmianie Statutu Związku podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w tym Zebraniu Delegatów Członków Zwyczajnych Związku. Poniżej publikujemy wskazany projekt.

W załączeniu:

Załącznik do Uchwały nr 18 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, dotyczącej nowelizacji Statutu - Projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie nowelizacji Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 16 / 2019 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

15 maja 2019 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30

Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego - 62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Nasz nowy adres siedziby Związku jest następujący: 
Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36. 
Adres ten został już wpisany do KRS.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

 • w dniu 22 czerwca 2019 roku - godz. 11.00 (sobota)

Rejestracja, egzamin teoretyczny oraz egzamin praktyczny - 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu. 
Egzamin praktyczny obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (strzelanie do poperów).
W czasie Egzaminu nie będzie można wykonać badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO! Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay podczas rejestracji na egzamin.

Linki: Terminy Egzaminów (źródło pzss.org.pl)

Portal Informatyczny PZSS

W niedzielę 3 lutego, zakończyła się następna edycja Targów Knieje i ShootingPro, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, w których uczestniczył nasz Związek. Nasze stanowisko cieszyło się dużą popularnością, pewnie dlatego, że można było na nim sprawdzić się na trenażerach strzeleckich. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Firmy Strzelnice laserowe „laser range” traf10.eu – która jest oficjalnym i wyłącznym dystrybutorem na Polskę produktów szwedzkiej firmy SIMWAY, za zorganizowanie turnieju strzeleckiego i pokaz nowoczesnej wirtualnej strzelnicy, na naszym stoisku.

W piątek i sobotę, właśnie na tej strzelnicy, rozegrano mini turniej dla wystawców i zwiedzających, w którym uczestniczy walczyli o Puchar Prezesa Międzynarodowych Targów Poznańskich i Prezesa WZSS. Wręczenie pucharów odbyło sie w sobotę, na głównej scenie imprezy. Nie zawiedli też nasi reprezentanci kraju, którzy w strojach kadry narodowej czynnie uczestniczyli w promocji naszego sportu, na naszym stosiku. Dziękujemy również wszystkim, którzy pomogli w organizacji stanowiska Związku: SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu, GKS "GRYF" Grodzisk Wielkopolski, MKS "DIANA" w Poznaniu, WKS "GRUNWALD" w Poznaniu, Klub Strzelecki Defendu, a także naszym zawodnikom ruchomej tarczy z MKS "DIANA" - Erymanthius RT Poznań. Już dziś zapraszamy na następna edycję targów w przyszłym roku.

Szanowni Państwo, wkroczyliśmy w rok obchodów 100-lecia Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Przez lata Uczelnię ukończyło wielu sportowców, fizjoterapeutów i trenerów, którzy mogą być członkami Państwa Związku. Zjazd oraz Bal odbędą się 21 września br. 

- Zjazd – godz. 11.00 na terenie AWF, ul. Królowej Jadwigi 27/39, Poznań, 
- Bal – godz. 20.00 w hotelu Novotel, Plac Andersa 1 (naprzeciw Starego Browaru), Poznań.

Szczegółowe informacje i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie www.awf.poznan.pl/100lat w zakładkach „Bal” oraz „Zjazd”. Koszt udziału w Balu to: 

- do 15 lutego – 190 zł/os.
- od 16 lutego do 15 maja – 210 zł/os.
- od 16 maja do 30 czerwca – 230 zł/os.

Udział w Zjeździe Absolwentów jest darmowy. Wymagana jest jedynie rejestracja na stronie 100-lecia AWF Poznań. Zapraszamy serdecznie i zachęcamy do udziału oraz przekazywania informacji znajomym Absolwentom AWF Poznań – w gronie przyjaciół świętuje się najlepiej!

Z wyrazami szacunku,
Komitet Organizacyjny

W sobotę 5 stycznia 2019 roku, w Bydgoszczy odbył się Finał Ligi strzeleckiej PZSS, w dyscyplinach pistolet i karabin. Nasze województwo w rywalizacji pistoleciarzy reprezentowała drużyna SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu, w składzie: Julita BOREK, Dominika BORSUK i Przemysław SZEMRAJ. W zasadniczej części sezonu, drużyna SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu zajęła wysokie, trzecie miejsce w klasyfikacji ligi, co dało jej możliwość wystąpienia w Finale. Niestety rywalizacji grupowej Finału SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu wygrał jedynie z drużyną WKS "ŚLĄSK" Wrocław, przegrywając z "FLOTĄ" Gdynia i "ZAWISZĄ" Bydgoszcz. Tak więc w rozgrywanym podczas wieczornej gali finale, nie zobaczyliśmy już drużyny żadnego wielkopolskiego klubu. Jednak zawodniczkom i zawodnikom SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu należą się wielkie gratulacje za wyniki osiągnięte w minionym sezonie i życzenia, by rok 2019 był dla nich jeszcze lepszy.

W godzinach wieczornych odbyła się Gala PZSS, podczas której rozegrano Finał pistoletu i karabinu Ligi strzeleckiej PZSS. W czasie gali wręczono również wyróżnienia i nagrody za miejsca zajęte w rywalizacji klubów, w ramach ligi strzeleckiej, jak i indywidualne dla zawodników, za zwycięstwo w poszczególnych rankingach. Z naszego województwa najlepszym klubem okazał się Rawicki Klub Sportowy "BOCK", który wygrał Ligę Strzelecką PZSS w dyscyplinie strzelba gładkolufowa. Nagrody indywidualne odebrali także: Piotr KOWALCZYK - MKS "DIANA" w Poznaniu, który w obecnym sezonie będzie reprezentował barwy klubowe Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" - za zwycięstwo w rankingu konkurencji TRAP seniorów, Natalia SZAMREJ - MKS "DIANA" w Poznaniu - za zwycięstwo w rankingu konkurencji SKEET seniorek. Nagrodę indywidualną odebrał także Kacper BAKSALARY - Rawicki Klub Sportowy "BOCK" - za pierwsze miejsce w rankingu konkurencji SKEET - juniorzy młodsi. Wszystkim zawodnikom gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy jeszcze lepszych w nowym sezonie.

Mając na uwadze ochronę interesów członków zwyczajnych naszego Związku, a także odnosząc się do narastającego problemu, związanego z odmowami przedłużenia licencji klubowych na rok 2019, przez Komisję Licencyjną PZSS, klubom działającym w formie spółek kapitałowych, poniżej przedstawiamy opinię Mecenasa Jakuba Kruczka, KRUCZEK & GRZEŚKOWIAK KANCELARIE ADWOKACKIE - JAKUB KRUCZEK KANCELARIA ADWOKACKA dotyczącą podstaw prawnych działalności klubów sportowych, zorganizowanych w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Opinię można także pobrać w formie pliku .pdf. Opinia może być wykorzystywana przez zainteresowane kluby. 

Pobierz wersję .pdf

JAKUB KRUCZEK KANCELARIA ADWOKACKA
ul. Wieniawskiego 5/9, p. 206,61-712 Poznań /tel +48 608 760 424/ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. NIP: 7842434240 / REGON: 368184006 / Nr rachunku bankowego: 711140 2004 0000 3702 7708 1667

Poznań, dnia 3 stycznia 2019 r.

OPINIA

w sprawie uwarunkowań udzielania przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego licencji klubowej klubom sportowym zorganizowanym w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

 

W związku z toczącymi się przed Komisją Licencyjną Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (dalej „KL PZSS") postępowaniami o przedłużenie licencji klubowej klubom strzelectwa sportowego ujawniło się doniosłe zagadnienie prawne. Jego istota sprowadza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie,

czy podmiotami uprawnionymi do uzyskania licencji klubowych mogą być kluby działające w formie spółek kapitałowych - a w konkretnych przypadkach -spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w sytuacji, gdy zawodnicy zrzeszeni w tych klubach nie są z nimi związani stosunkiem udziału w kapitale bądź stosunkiem pracy.

Odpowiedź na powyższe pytanie, choć z pozoru być może nieoczywista, winna być jednoznacznie twierdząca z uwagi następujące okoliczności prawne:

RKS "BOCK" Rawicz informuje, że w dniach od 2 do 3 lutego 2019 roku, podczas Kursu Sędziowskiego, przeprowadzony zostanie dodatkowo Kurs w celu uzyskania uprawnień prowadzącego strzelanie. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie PZSS. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu (czytaj) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i wydanie legitymacji. Odpłatność wynosi: - 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu, 63-900 Rawicz ul. Spokojna 1a
26 1500 2110 1221 1001 2394 0000
z dopiskiem "za kurs prowadzącego strzelanie", do dnia 20 stycznia 2019 r.

Miejsce kursu – Strzelnica Sportowa OSiR Rawicz – Sierakowo ul. Leśna. Zgłoszenia na kurs (kliknij tutaj), należy wypełnić i przesłać elektronicznie w terminie do 20 stycznia 2019 r.

Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" informuje, że w dniach 26 - 27 stycznia 2018 roku na strzelnicy Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Zdroju odbędzie się kurs pozwalający uzyskać uprawnienia prowadzącego strzelanie. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w regulaminie (zobacz) uzyskiwania uprawnień prowadzącego strzelanie, wniesienie opłaty (ilość miejsc ograniczona) oraz wypełnienie formularza (kliknij tutaj). Odpłatność za kurs wynosi 250 zł. Opłatę należy dokonać na konto:

Grodziski Klub Strzelecki GRYF ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wielkopolski
konto: 93 9063 0008 0000 0024 9643 0001
z dopiskiem opłata za kurs prowadzącego strzelanie.

Szczegóły na stronie GKS "GRYF" Grodzisk Wlkp

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego wspólnie z Rawickim Klubem Sportowym "BOCK" w Rawiczu, informuje, że w dniach  2 i 3 lutego 2019 roku odbędzie się kurs w celu uzyskania uprawnień sędziego strzelectwa sportowego klasy III oraz podwyższenie na klasę II i klasę I oraz sędziów strzelectwa dynamicznego IDPA klasy III i podwyższenie na klasę II. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest spełnienie wymogów zawartych w Regulaminie Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Osoby nie spełniające postanowień regulaminu nie zostaną zakwalifikowane do udziału w kursie.

Odpłatność wynosi :

 • 350,00 zł. za kurs na sędziego strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA kl. III,
 • 150,00 zł. za kurs sędziowski na podwyższenie klasy strzelectwa sportowego i dynamicznego IDPA.

Organizator zapewnia przepisy, regulaminy PZSS, materiały szkoleniowe i wydanie licencji sędziowskiej.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano ważną informację dotyczącą płatności za licencje zawodnicze na rok 2019, o następującej treści:

Informujemy Kluby oraz zawodników, że WSZYSTKIE płatności za przedłużenie oraz wydanie nowych licencji zawodniczych MUSZĄ być dokonywane do Klubów.

Wszystkie osoby, które dokonały płatności przelewem zwykłym na konto PZSS muszą dostarczyć do Klubów potwierdzenie przelewu. Kluby mają obowiązek załączyć potwierdzenie przelewu do wniosku i wówczas zostanie on oznaczony jako opłacony. Kluby zostały o takiej możliwości poinformowane na szkoleniu a szczegółowa instrukcja została przesłana do Klubów pocztą elektroniczną.

W związku z powyższym księgowość PZSS od dnia 17.12.2018 nie przeprowadza zwrotów opłat licencyjnych.

Link do oryginalnej wiadomości.

Prezentacja dotycząca obsługi Portalu PZSS w wersji .pdf

Podczas odbywającego sie w Monachium Zgromadzenia Ogólnego ISSF wybrano nowego Prezydenta tej organizacji, którym został Władimir LISIN (RUS). Dotychczasowy szef strzelectwa europejskiego (ESC) o fotel prezydenta ISSF rywalizował z wiceprezydentem Luciano ROSSIM. Po 38 latach zakończyła się epoka Olegario Vàzqueza Rañy w roli prezydenta ISSF. Sekretarzem generalnym został Aleksander RATNER (RUS). Na Vice-prezydentów wybrano: Kevin KILTY (IRL), Raninder SIGH (IND), Robert MITCHELL (USA) oraz Wang YIFU (CHN).

Delegaci z ponad 130 krajów Wybrali również 15 członków Rady Administracyjnej ISSF spośród 39 kandydatów. Zostali nimi:

 • Christina AHLSTEDT (SWE)
 • Ali DADGAR (IRI)
 • Yair DAVIDOVICH (ISR)
 • Alexandros DIMAKAKOS (GRE)
 • Catherine FETTELL (AUS)
 • Rafael GUERRA MOLLINEDO (CUB)
 • Egbert IJZERMAN (NED)
 • Pekka KUUSISTO (FIN)
 • LEE Dal-gon (KOR)
 • LIANG Chun (CHN)
 • György NAGY (HUN)
 • Hugues SENGER (FRA)
 • Gerardo TROTTA (VEN)
 • Michael VAZ (SGP)
 • Hans-Heinrich VON SCHÖNFELS (GER)

Ponadto w drodze jednomyślnej decyzji, Jöerg BROKAMP (GER) został ponownie wybrany na przewodniczącego Komitetu Technicznego ISSF.

Po wysłuchaniu prezentacji Włoch, Cypru i Hiszpanii, delegaci wybrali gospodarza Mistrzostw Świata w strzelectwie sportowym 2019. Najwięcej głosów uzyskała oferta Lonato (Włochy). Mistrzostwa odbędą się w znanym klubie strzeleckim "Trap Concaverde" nad brzegiem jeziora Garda, w północnych Włoszech. Termin Mistrzostw zostanie ustalowny w późniejszym czasie.

Maciej Kandulski, Naczelnik Wydziału Sportu Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim, członek GKS "GRYF" Grodzisk Wielkopolski, został nominowany w plebiscycie Sportowiec Roku 2018 organizowanego przez Polska Press. Nasz kolega, na przełomie sierpnia i września tego roku zdobył złoty medal i tytuł Mistrza Polski OPEN w Strzelectwie Sportowym, uzyskując wynik 290 na 300 punktów, o czym informowaliśmy w artykule na naszej stronie. Głosowanie w pierwszym, powiatowym etapie plebiscytu rozpoczyna się w poniedziałek, 26 listopada 2018 roku o godz.12.00 i zakończy się 21 grudnia o godzinie 21.00.

Zwycięzcy w każdej kategorii, z każdego miasta i powiatu awansują do wojewódzkiego finału. Głosowanie w drugim etapie rozpocznie w czwartek, 27 grudnia o godz. 12.00, a zakończy w poniedziałek, 7 stycznia 2019 roku o godz. 21.00.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby zagłosować na Macieja Kandulskiego, należy wysłać sms o treści PSM.48 na numer 72355. Koszt: 2,46 zł za 1 głos.

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminu stwierdzającego posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMIN PATENTOWY):

w dniu 9 grudnia 2018 roku - godz. 10.00 (niedziela)

63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Linki: Terminy Egzaminów (źródło pzss.org.pl)

Portal Informatyczny PZSS

Informujemy, że zgodnie z informacją opublikowaną na stronie PZSS, w terminie 18-20 stycznia 2019 r. we Wrocławiu na strzelnicy WKS Śląsk Wrocław ul Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego PZSS. Osoby, które przygotują artykuł w tematyce szkoleniowej (nie mniej niż 8 stron) i prześlą go do kierownika kursu do 9 grudnia br., uczestniczą w kursie na koszt PZSS. Zgłoszenie uczestnictwa w kursie należy bezpośrednio przesyłać do kierownika kursu Andrzeja Kijowskiego, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kontaktowy 603 999 357.

Artykuł źródłowy - strona PZSS

Poniżej mapa z lokalizacją miejsca szkolenia.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego zapraszamy do udziału w VI konferencji metodyczno-szkoleniowej organizowanej w dniu 15 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 14:00 w poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Wszelkie informacje dotyczące wydarzenia w poniższych załącznikach:

Dossier Konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Wypełniony formularz zgłoszeniowy proszę odesłać do 13.XI.2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

kontakt:

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe w Poznaniu
ul. Reymonta 35, 60-791 Poznań
tel. 61 869 04 64 | www.wss.poznan.pl

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

 • w dniu 17 listopada 2018 roku - godz. 11.00 (sobota)

63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google 

 • w dniu 18 listopada 2018 roku - godz. 12.00 (niedziela)

64-920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 182 – CSS „TARCZA”,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (rzutki).
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 604 240 613; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google  

 • w dniu 25 listopada 2018 roku - godz. 10.00 (niedziela)

60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 3 – siedziba klubu SKS „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa (popery).
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 601 708 040; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
L
okalizacja: mapa google

Lista egzaminów, w których zainteresowani mogą wziąć udział, wraz z możliwością zapisania się na konkretny egzamin, dostępna jest jedynie w portalu PZSS. Login i hasło do portalu należy uzyskać w macierzystym klubie. Opłaty za egzamin należy dokonywać wyłącznie poprzez system płatności dot-pay, podczas rejestracji na egzamin. Zapisy na egzaminy będą otwarte 10 dni przed egzaminem, a zamykane na 2 dni robocze przed egzaminem. Wniosek o nadanie patentu strzeleckiego należy pobrać i wydrukować z portalu PZSS, a następnie uzyskać na nim stosowne podpisy i pieczątki kierownika klubu i lekarza sportowego. Na każdy egzamin może zarejestrować się jedynie 99 osób.

NIE NALEŻY DOKONYWAĆ OPŁATY ZA POŚREDNICTWEM PRZELEWU BANKOWEGO LUB POCZTOWEGO!

Terminy Egzaminów - źródło pzss.org.pl

W związku z uruchomieniem Portalu informatycznego oraz zmianami w obiegu dokumentów w postępowaniu nadawania i przedłużania licencji zawodniczych Polski Związek Strzelectwa Sportowego organizuje szkolenie dla przedstawicieli Klubów z województwa Wielkopolskiego. Z uwagi na dużą ilość osób wprowadzono limit 1 przedstawiciela z Klubu oraz 1 przedstawiciela WZSS. Szkolenie odbędzie się w dniu 24 października 2018 roku (środa) o g. 11:00 na Strzelnicy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, ul. Zachodnia 3, 62-080 Tarnowo Podgórne. Szkolenie potrwa ok. 3 godzin zegarowych. Prosimy o potwierdzenie przybycia przez rejestrację w formularzu:  

LINK DO FORMULARZA

Ponadto prosimy o w miarę możliwości poinformowanie zawodników, by nie wpłacali opłat za licencje na konto PZSS. Wszystkie wpłaty będą realizowane za pośrednictwem Portalu. Podczas szkolenia zostanie przekazane rozwiązanie dla osób, które już dokonały opłaty za licencję zawodniczą przelewem tradycyjnym na konto PZSS.

Licencje zawodnicze na rok 2018 są wydawane na dotychczasowych zasadach (wniosek w wersji papierowej, opłata zwykłym przelewem na konto PZSS).

Na stronie Internetowej PZSS opublikowano nowy Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim. Zmieniony został również druk Wniosku o przedłużenie licencji klubowej. Ponadto opublikowano również artykuł o tytule:

"Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019" - dotyczący wskazania cech umowy zawartej pomiędzy klubem, podmiotem wynajmującym strzelnicę dla danego klubu. 

Zapoznaj się z treścią artykułu (link) - Informacja Komisji Licencyjnej dotycząca licencji klubowych na rok 2019

W związku z powyższym proszę wszystkich kierowników klubów naszego Związku o zapoznanie się z nowelizacją przed złożeniem wniosków o przedłużenie licencji klubowej PZSS na rok 2019. Złożenie wniosku o przedłużenie licencji klubowej i uzyskanie jej na rok 2019 jest warunkiem niezbędnym do tego, by zawodnicy klubu otrzymali licencje zawodnicze na następny rok.

POBIERZ w wersji .pdf

Informujemy, że na stronie PZSS opublikowana została informacja, dotycząca sposobu wystawiania licencji zawodniczych na rok 2019, o następującej treści:

Informujemy, że wszystkie orzeczenia o nadaniu licencji zawodniczych wydawane na 2019 r. będą wydawane w wersji elektronicznej jako dokument PDF, który będzie dostępny do pobrania z Portalu Informatycznego PZSS. Karty plastikowe licencji będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Wnioski o nadanie oraz przedłożenie licencję na 2019 r. należy składać wyłącznie z wykorzystaniem Portalu Informatycznego PZSS.

Licencje wydawane na 2018 r. będą wydawane na dotychczasowych zasadach.

Źródło: http://pzss.org.pl

Ponadto na stronie Internetowej PZSS wprowadzono w menu bocznym zakładki dotyczące Portalu Informatycznego PZSS. Oprócz logowania i informacji dotyczących portalu, znalazła się tam zakładka do "POMOCY TECHNICZNEJ" pod linkiem: http://pomoc.pzss.org.pl/

Zobacz zrzuty ekranu rozwijając wiadomość!!!

UWAGA !!! NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU PORTALU PZSS. PRAWIDŁOWY LINK DO BAZY:
https://portal.pzss.org.pl/
POPRZEDNI LINK NIE DZIAŁA !!!

Artykuł źródłowy na stronie pzss.org.pl - link

WAŻNE !!!
W związku z wprowadzaniem nowego systemu informatycznego PZSS informujemy, że nie należy dokonywać żadnych wpłat za przystąpienie do egzaminu na patent strzelecki bezpośrednio na konto bankowe PZSS. Wpłaty należy dokonać w momencie rejestracji on-line na egzamin poprzez system Dot-pay (użytkownik zostanie automatycznie przekierowany podczas rejestracji). Bez takiego dokonania wpłaty rejestracja na egzamin nie będzie możliwa.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano artykuł dotyczący Portalu elektronicznej wymiany informacji z PZSS, o następującej treści:
(źródło pzss.org.pl - artykuł źródłowy link)

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy etap wdrożenia zapowiadanego Portalu Informatycznego PZSS (https://portal.pzss.org.pl/). Nowy system usprawni obieg dokumentów oraz skróci czas oczekiwania na wydanie patentu oraz licencji. Wszyscy zawodnicy otrzymają indywidualne konto dostępu, za pomocą którego będą mogli zarządzać swoimi danymi, składać wnioski oraz pobierać - w wersji elektronicznej - dokumenty wydane przez PZSS. Niezależnie od wersji elektronicznej wszystkie karty plastikowe będą wydawane na dotychczasowych zasadach. Obecnie są  uruchomione następujące funkcje: podgląd i zarządzanie danymi zawodników, podgląd danych trenerów, danych sędziów, skreślenie zawodnika (zgoda na zmianę barw klubowych), możliwość zapisywania się na egzamin na patent wraz z wniesieniem płatności online, przeprowadzanie egzaminów na patent strzelecki, nadawanie patentu strzeleckiego, pobieranie patentu w wersji elektronicznej. Trwa również wychwytywanie błędów i nanoszenie poprawek i wkrótce zostanie uruchomione  składanie wniosku o nadanie licencji oraz licencja zawodnicza w wersji elektronicznej.

Kolegium Sędziów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego organizuje szkolenie sędziów strzelectwa sportowego klasy pierwszej i wyższej w strzelaniu z pistoletu, karabinu i do rzutków. Szkolenie jest bezpłatne i odbędzie się w dniach 26-28 października 2018 roku, w Poznaniu. Organizator zapewnia zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem dla jednej osoby w cenie 110 zł za dobę w Hotelu NARAMOWICE - Poznań, ul. Naramowicka 150. Szkolenie sędziów (pistolet i karabin): sala wykładowa Okręgowej Rady Łowieckiej w Poznaniu, siedziba Myśliwskiego Klubu Sportowego „DIANA” - 61-707 Poznań, ul. Libelta 37. Szkolenie sędziów (strzelanie do rzutków): strzelnica myśliwsko-sportowa „Lizawka” Poznań-Antoninek, ul. Bałtyckiej 61 (odcinek pomiędzy ulicami Warszawską a Gnieźnieńską). Sędziowie, którzy chcą wziąć udział w szkoleniu, powinni w terminie do 8 października 2018 r potwierdzić swój udział, wysyłając zgłoszenie na załączonym formularzu, pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz do wiadomości: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Rezerwacja w hotelu pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - hasło “sędzia PZSS”. Szczegółowych informacji dotyczącej organizacji szkolenia udziela Ryszard Kapłon członek KS PZSS - tel. 605 583 119.

Załącznik: Formularz zgłoszeniowy (.pdf)
Załącznik: Formularz zgłoszeniowy (.doc)

Poniżej lokalizacje adresów związanych ze szkoleniem.

Na stronie internetowej PZSS opublikowano informację dotyczącą zgłoszeń do kalendarza sportowego PZSS na rok 2019. Zgłoszenia należy składać wyłącznie na załączonym wniosku, który wraz z regulaminem zawodów należy przesyłać e-mailem pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 30 września 2018 r. Szczegółowe zasady wstawienia zawodów do kalendarza PZSS zawarte są w regulaminie zgłoszenia zawodów do kalendarza sportowego PZSS.

Poniżej prezentujemy opublikowane na stronie internetowej, stanowisko Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w sprawie projektu "Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym" - w którym zawarte zostały przepisy zmieniające ustawę o broni i amunicji.

STANOWISKO PZSS (.pdf) 

Zgodnie z Uchwałą nr 29 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wynikających z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG, Zarząd Związku po podjęciu swojego stanowiska w sprawie nowelizacji ustawy o broni i amunicji, rozpoczął działania mające na celu upowszechnienie przedmiotowego stanowiska. W tym celu jego przedstawiciele uczestniczyli w spotkaniach środowiska strzeleckiego z poznańskimi parlamentarzystami. Spotkania takie odbyły się w Biurze Poselskim PiS w dniach 20 i 21 sierpnia 2018 roku. Gospodarzem spotkania w dniu 20 sierpnia był Poseł na Sejm Pan Bartłomiej Wróblewski, zaś w dniu 21 sierpnia Poseł na Sejm Pan Tadeusz Dziuba. Relacje z tych spotkań znajdziecie na stronie:

BezPrzesady.com

Pierwszym odzewem na nasze stanowisko, jak również stanowisko pozostałych środowisk strzeleckich naszego województwa, jest pismo Pana Posła Bartłomieja Wróblewskiego, skierowane do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Pana Joachima Brudzińskiego. Dzięki uprzejmości Pana Posła, który wyraził zgodę na jego publikację, jego treść publikujemy pod poniższym linkiem w wersji .pdf.

Pismo w sprawie nowelizacji ustawy przekazał także Panu Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu, Pan Senator Robert Gaweł, do którego również skierowaliśmy nasze stanowisko. Poniżej publikujemy jego treść w wersji .pdf.

Relacja ze spotkania z Panem Posłem Bartłomiejem Wróblewskim znalazła się na jego oficjalnym FB i została udostępniona na FB Związku.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na swoim posiedzeniu w dniu 19 sierpnia 2018 roku, postanowił wyrazić sprzeciw oraz podjąć dozwolone prawem działania wobec zmian prawnych Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji (Dz.U. z 2017 poz. 1839 z późn. zm.), które wynikają z projektu Ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wynikających jednocześnie z procesu implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 roku zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG. Proces legislacyjny tej ustawy jest dostępny na stronach MSWiA pod tym linkiem: 

Projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Swoje stanowisko Zarząd Związku przyjął Uchwałą nr 29 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 19 sierpnia 2018 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji, wynikających z implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniającej Dyrektywę Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni 91/477/EWG.

Nie jest to pierwsze działanie Zarządu Związku w tej sprawie. Przypominamy treść artykułu z dnia 2 grudnia 2015 roku: "Stanowisko Zarządu WZSS w sprawie dyrektywy UE 91/477/EWG". Wtedy wyraziliśmy swój sprzeciw w trakcie procesu legislacyjnego samej dyrektywy unijnej. Również wówczas Zarząd Związku swoje stanowisko wyraził w: "Uchwale nr 21 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie stanowiska Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego wobec projektu zmian Dyrektywy Rady Europy z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG)". 

Poniżej pełny tekst Stanowiska

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr VI/85/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nrXIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) oraz nr VI/86/ll z dnia 18 kwietnia 2011r. i nr XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), Departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:

1)   stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo w kategorii junior i młodzieżowiec w dyscyplinach olimpijskich,
2)   nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich.

Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydatów spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:

• do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
• do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody.

W dniu 9 maja 2018 roku, podczas posiedzenia Zarządu Związku, przyjęto w poczet jego członków wspierających Strzelecką Fundację Sportową z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Królewskiej 25/4. Jest to pierwszy członek wspierający naszego Związku, od początku jego istnienia. We współpracy z tą organizacją Związek upatruje rozwoju strzelectwa sportowego na terenie województwa wielkopolskiego. To właściwy kierunek współpracy podmiotów komercyjnych z sektorem edukacji sportowej, obejmującym nasze kluby strzeleckie. Otaczający nas świat nieustannie się rozwija. Nie możemy zostawać w tyle. Dzięki współpracy ze Strzelecką Fundacją Sportową, przed Związkiem otwierają się nowe perspektywy. Dla rozwoju sportu strzeleckiego konieczne jest znalezienie nowych źródeł finansowania, zapewniających normalne funkcjonowanie systemu szkolenia, zarówno na poziomie wojewódzkim, jak i klubowym.

Pierwszym efektem naszej współpracy jest stypendium, jakie Fundacja przekazała naszej najlepszej obecnie zawodniczce w pistolecie – Julicie Borek. Przekazanie to odbyło się w dniu 2 czerwca 2018 roku, na strzelnicy KS „DEFENDU”, zlokalizowanej w Józefowie koło Lwówka. Wsparcie finansowe naszej zawodniczki, ma jej zapewnić spokojny trening przed najważniejszymi imprezami tego roku. Na pewno nie jest to koniec naszej współpracy. Obecnie nastąpi okres wypracowywania formuły wspólnych działań.

Uchwała nr 18 / 2018 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia w poczet członków wspierających Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Strzeleckiej Fundacji Sportowej z siedzibą w Poznaniu, ul. Królewska 25/4, 60-688 Poznań

Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 12 / 2018 Zarządu WZSS z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjął dwa projekty uchwał WZD Związku:

1)    projekt Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2)    projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Związku w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Pierwszy z projektów dotyczy całkowitej zmiany Regulaminu składkowego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim dostosowanie regulacji dotyczących składek członkowskich naszego związku, do zasad opłacania składki w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie składka w PZSS opłacania jest do końca października roku poprzedniego, co rodzi sprzeczność z dotychczasowymi zasadami jej opłacania, które obowiązywały w naszym Związku. Ponadto nowy regulamin bardziej szczegółowo odnosi się do zasad zarządzania funduszem Kolegium Sędziów WZSS, a także jasno określa zasady powstania i ustania obowiązku opłacania składki.

Drugi projekt wynika wprost z § 2 pkt 20 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. Uregulowania dotyczące potwierdzania zniżki w rocznej opłacie za licencję klubową PZSS, przez związek wojewódzki, nie mają do końca umocowania w przepisach PZSS, pozostawiając tym samym pewną dowolność interpretacji prawa do tej ulgi, związkom wojewódzkim. Wypracowanie tego rozwiązania zajęło więcej czasu, niż ten zakładany w cytowanym przepisie, ale dzięki temu proponowany projekt został opracowany na podstawie doświadczeń zebranych z dwóch lat funkcjonowania możliwości udzielenia tej zniżki. W związku z powyższym powinien on odpowiadać potrzebom członków zwyczajnych naszego Związku.

Zgodnie z podjętą w dniu 10 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 8 / 2018, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

9 maja 2018 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

w dniu 16 czerwca 2018 roku - godz. 11.00 (sobota)

63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w dniu 17 czerwca 2018 roku - godz. 11.00 (niedziela) - Egzamin przeniesiony z dnia 5 maja 2018 r.

64 – 010 Krzywiń, ul. Strzelecka 15 – Strzelnica Myśliwska,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 796 305 847; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Link do Egzaminów na stronie PZSS

Już po raz czwarty, w ramach współpracy Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, będziemy mieli okazję wystawiać się i promować naszą pasję, podczas Targów KNIEJE. Odbywają się one w weekend 09.-11.02.2018, czyli od piątku do niedzieli, jednak piątek jest tzw. dniem biznesowym, kiedy to nie mają wstępu zwykli zwiedzający. Sobota i niedziela jest już otwarta i tak jak dotychczas, spodziewamy się tłumów zainteresowanych spróbowaniem swoich sił na naszych strzelnicach.

W ramach współpracy z firmą SimWayHUNT Poland „laser range” traf10.eu, na naszym stoisku zaprezentujemy Laserowy trenażer strzelecki - SimWay. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin na naszym stoisku - pawilon 8A stoisko nr 20

Zobacz jak przebiegały z naszym udziałem Targi "KNIEJE 2017".

 

Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta:

Alior Bank Warszawa

72 2490 0005 0000 4530 3676 0428

Ponadto zmieniono druk "ZMIANY BARW KLUBOWYCH ZAWODNIKA" - (Karta zgłoszenia zmiany przynależności klubowej) publikujemy jego nowy wzór.

UWAGA!

NOWY TERMIN KONSULTACJI PROGRAMOWO - FINSOWYCH TO
22 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 15.00 - 16.00

HARMONOGRAM KONSULTACJI (pobierz .pdf)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno - szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych Klubów w kat. Młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2018. Informacja dotyczy następujących podmiotów zrzeszonych w naszym Związku:

 1. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu;
 2. Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu;
 3. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie;
 4. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu;
 5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu;
 6. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;
 7. Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile;
 8. Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu;
 9. Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku;
 11. Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” w Wieleniu.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 29 października 2017 roku, w wieku 82 lat, odszedł od nas nieodżałowany trener, sędzia i działacz strzelectwa sportowego Henryk Anders. 

Urodzony w dniu 3 grudnia 1935 roku. Aktywny działacz Ligi Obrony Kraju w Rawiczu i Lesznie, a także Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa i Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od roku 1970 do roku 2005, instruktor – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego "LESNA” w Lesznie, którego był również założycielem. Od roku 2006 do roku 2012 aktywnie szkolił młodzież Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu. Kilkukrotnie, wraz ze szkolonymi przez siebie zawodnikami, reprezentował ten klub na międzynarodowych i krajowych zawodach w strzelectwie sportowym i sportach obronnych. Jego zawodnicy brali udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Krajowych i Wojewódzkich LOK oraz w zawodach regionalnych i klubowych. Szczególnie zasłużony w szkoleniu dzieci i młodzieży. Sędzią klasy państwowej. Posiadał wielki autorytet wśród kolegów, a przede wszystkim wśród zawodników. Szkolona przez niego młodzież osiągała najwyższe wyniki i zdobywała tytuły mistrzowskie na krajowych arenach zmagań strzeleckich. Wychowawca wielu członków kadry narodowej. Wielokrotnie odznaczany za swoje zasługi dla strzelectwa sportowego, także odznaczeniami państwowymi. Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi, odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Cześć Jego pamięci!!!

Pogrzeb odbędzie się 3 listopada 2017 r o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lesznie przy ul. Osieckiej 5.
Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Henryka Andersa. 
strona PZSS
strona LOZS
Przeczytajmy o Henryku Andersie artykuł, który ukazał się w magazynie Strzelectwo Sportowe 3-4/2011

Przypominamy wszystkim, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o przedłużenie licencji klubowej na rok 2018 (należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymienionymi w nim załącznikami). Zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu nadawania licencji uprawniających klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim „Dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 4 i 7 w terminie do 31 października roku poprzedniego”. 

Przedłużenie ważności licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym, aby od 1 listopada br. można było uzyskać Licencje zawodnicze na rok następny.

W związku z licznymi nieprawidłowościami w składanych dokumentach, przypominamy, że regulamin strzelnicy musi posiadać decyzję o jej dopuszczeniu do użytkowania oraz regulamin opatrzony pieczęciami i podpisami wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) - wersja Word
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) wersja Word
Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Weryfikacja przygotowania zawodowego osób ubiegających się o licencję trenera PZSS.

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i Doskonalenia Kadr informuje, że  podczas zawodów:

1. Finał Ligi Młodzieżowej PSZZ  11.11.2017 Gdynia,
2. Zawody Klasyfikacyjne 18.11.2017 Wrocław,

zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o licencję trenera PZSS. Aby przystąpić do egzaminu należy dostarczyć do PZSS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.): zgłoszenie i dokument ukończenia kursu instruktorskiego - nie później niż 3 dni przed egzaminem.

Kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego.

Informujemy, że w terminie 01-03 grudnia 2017 roku, we Wrocławiu na strzelnicy WKS „Śląsk” ul. Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego. Jak co roku zostanie wydany biuletyn szkoleniowy, poświęcony problematyce związanej z naszym sportem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów szkoleniowych. Osobom, których artykuły (nie mniej niż 7 stron) zostaną zakwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny, zapewniamy bezpłatny udział w ww. kursie. Prosimy o przesłanie w/w materiałów najpóźniej do 5 listopada br. Prosimy o  przesyłanie do biura PZSS zgłoszeń uczestnictwa w kursie, emailem na adres: bezpośrednio do kierownika kursu Trenera Andrzeja Kijowskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 603 999 357 lub do biura PZSS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż do 19 listopada br.

Źródło: www.pzss.org.pl

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

w dniu 9 grudnia 2017 roku - godz. 11.00 (sobota)
63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a - siedziba klubu KSS LOK "VIS" w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w dniu 10 grudnia 2017 roku - godz. 9.00 (niedziela)
60 - 790 Poznań, ul. Grunwaldzka 3 - siedziba klubu SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 508 056 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Link do Egzaminów na stronie PZSS

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III oraz PODWYŻSZENIA KLASY SĘDZIÓW Z KL. III NA KL. II

Kurs odbędzie się w Kaliszu na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska  193-195 . Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 28 października 2017 roku (sobota)godz. 9;00 do 29 października 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie w wysokości: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Opłata obejmuje również wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank PKO SA O/Poznań nr  29 1240 6625 1111 0010 5032 7538,
z opisem: kurs sędziowski kl. ... za …(nazwisko i imię)… Kalisz.

Uwaga!!! - zmiana terminu szkolenia dla sędziów umożliwiającego przedłużenie licencji sędziowskiej. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2017 roku - niedziela, a nie jak planowano w sobotę 28 października 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu omawiającego strzelectwo sportowe jako sport olimpijski. Jest to jednocześnie zaproszenie do rozpoczęcia uprawiania strzelectwa w jednej z wybranych form. Film znajduje się na kanale WIELKOPOLSKIE STRZELECTWO, to oficjalny kanał Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w serwisie YouTube. Prosimy o subskrypcje i komentarze.

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku.

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:
 - Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 - Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
•         do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
•         do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).
Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:
•         stypendiów – we wrześniu br.;
•         nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także stosowne wnioski, znajdują się na stronie UMWW.

Link do materiału (do pobrania) strona Internetowa UMWW

Departament Sportu i Turystyki - Oddział Sportu
ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
T: +48 61 626 68 45  |   F: +48 61 626 68 41