Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Zarząd Związku, na swoim posiedzeniu w dniu 10 kwietnia 2018 roku, zgodnie z przyjętą Uchwałą nr 12 / 2018 Zarządu WZSS z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektów uchwał Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, przyjął dwa projekty uchwał WZD Związku:

1)    projekt Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały;

2)    projekt Uchwały Walnego Zebrania Delegatów Związku w sprawie potwierdzania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego spełnienia przesłanki przez jego członków zwyczajnych do przyznania zniżki w rocznej opłacie za przedłużenie ważności licencji klubowej Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na następny rok kalendarzowy, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały.

Pierwszy z projektów dotyczy całkowitej zmiany Regulaminu składkowego. Uzasadnieniem dla wprowadzenia proponowanych rozwiązań jest przede wszystkim dostosowanie regulacji dotyczących składek członkowskich naszego związku, do zasad opłacania składki w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego. Obecnie składka w PZSS opłacania jest do końca października roku poprzedniego, co rodzi sprzeczność z dotychczasowymi zasadami jej opłacania, które obowiązywały w naszym Związku. Ponadto nowy regulamin bardziej szczegółowo odnosi się do zasad zarządzania funduszem Kolegium Sędziów WZSS, a także jasno określa zasady powstania i ustania obowiązku opłacania składki.

Drugi projekt wynika wprost z § 2 pkt 20 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku. Uregulowania dotyczące potwierdzania zniżki w rocznej opłacie za licencję klubową PZSS, przez związek wojewódzki, nie mają do końca umocowania w przepisach PZSS, pozostawiając tym samym pewną dowolność interpretacji prawa do tej ulgi, związkom wojewódzkim. Wypracowanie tego rozwiązania zajęło więcej czasu, niż ten zakładany w cytowanym przepisie, ale dzięki temu proponowany projekt został opracowany na podstawie doświadczeń zebranych z dwóch lat funkcjonowania możliwości udzielenia tej zniżki. W związku z powyższym powinien on odpowiadać potrzebom członków zwyczajnych naszego Związku.

Zgodnie z podjętą w dniu 10 kwietnia 2018 roku Uchwałą nr 8 / 2018, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Związku na dzień:

9 maja 2018 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 17.00
w drugim terminie – o godz. 17.30

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

w dniu 17 czerwca 2018 roku - godz. 11.00 (niedziela) - Egzamin przeniesiony z dnia 5 maja 2018 r.

64 – 010 Krzywiń, ul. Strzelecka 15 – Strzelnica Myśliwska,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 796 305 847; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Link do Egzaminów na stronie PZSS

Już po raz czwarty, w ramach współpracy Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, będziemy mieli okazję wystawiać się i promować naszą pasję, podczas Targów KNIEJE. Odbywają się one w weekend 09.-11.02.2018, czyli od piątku do niedzieli, jednak piątek jest tzw. dniem biznesowym, kiedy to nie mają wstępu zwykli zwiedzający. Sobota i niedziela jest już otwarta i tak jak dotychczas, spodziewamy się tłumów zainteresowanych spróbowaniem swoich sił na naszych strzelnicach.

W ramach współpracy z firmą SimWayHUNT Poland „laser range” traf10.eu, na naszym stoisku zaprezentujemy Laserowy trenażer strzelecki - SimWay. 

Serdecznie zapraszamy do odwiedzin na naszym stoisku - pawilon 8A stoisko nr 20

Zobacz jak przebiegały z naszym udziałem Targi "KNIEJE 2017".

 

Od 1 stycznia 2018 nastąpiła zmiana rachunku bankowego PZSS. Aktualny numer konta:

Alior Bank Warszawa

72 2490 0005 0000 4530 3676 0428

Ponadto zmieniono druk "ZMIANY BARW KLUBOWYCH ZAWODNIKA" - (Karta zgłoszenia zmiany przynależności klubowej) publikujemy jego nowy wzór.

UWAGA!

NOWY TERMIN KONSULTACJI PROGRAMOWO - FINSOWYCH TO
22 STYCZNIA (PONIEDZIAŁEK) GODZ. 15.00 - 16.00

HARMONOGRAM KONSULTACJI (pobierz .pdf)

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno - szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych Klubów w kat. Młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2018. Informacja dotyczy następujących podmiotów zrzeszonych w naszym Związku:

 1. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu;
 2. Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu;
 3. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie;
 4. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu;
 5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu;
 6. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;
 7. Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile;
 8. Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu;
 9. Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku;
 11. Międzyszkolny Klub Sportowy „MUSZKIET” w Wieleniu.

Począwszy od 27 października Klub Strzelecki "Defendu" Sp. z o. o. jest oficjalnie zarejestrowanym klubem IDPA w Polsce. International Defensive Pistol Association to międzynarodowa federacja strzelectwa dynamicznego, której profil znakomicie odpowiada formie uprawiania strzelectwa przez zaowdników KS "DEFENDU". 21 października zawodnicy KS "DEFENDU" wzięli udział w zawodach IDPA zorganizowanych we Włoszech przez zaprzyjaźniony klub Arena Shooters. Wystartowało w nich 150 osób z kilku krajów, w różnych klasach sprzętowych (SSP, ESP, CDP, CCP, REV) i klasach umiejętnościach (od niesklasyfikowanych do Expert). Najlepszy wynik to wynik Artura Silskiego. Zawody były zorganizowane na 7 torach i mialy 12 przebiegów. Dzień później pieciu przedstawicieli KS "DEFENDU": Szymon Anders, Wojciech Gortych, Szymon Gosek, Łukasz Jaworski, Artur Silski ukończyło kurs i zdobyło międzynarodowe uprawnienia IDPA Safety Officer - pozwalające prowadzić i sędziować zawody i testy klasyfikacyjne IDPA. Serdecznie gratulujemy.

Artykuł na stronie klubu.
Potwierdzenie rejestracji na stronie IDPA.
Link do strony IDPA.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 29 października 2017 roku, w wieku 82 lat, odszedł od nas nieodżałowany trener, sędzia i działacz strzelectwa sportowego Henryk Anders. 

Urodzony w dniu 3 grudnia 1935 roku. Aktywny działacz Ligi Obrony Kraju w Rawiczu i Lesznie, a także Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa i Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od roku 1970 do roku 2005, instruktor – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego "LESNA” w Lesznie, którego był również założycielem. Od roku 2006 do roku 2012 aktywnie szkolił młodzież Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu. Kilkukrotnie, wraz ze szkolonymi przez siebie zawodnikami, reprezentował ten klub na międzynarodowych i krajowych zawodach w strzelectwie sportowym i sportach obronnych. Jego zawodnicy brali udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Krajowych i Wojewódzkich LOK oraz w zawodach regionalnych i klubowych. Szczególnie zasłużony w szkoleniu dzieci i młodzieży. Sędzią klasy państwowej. Posiadał wielki autorytet wśród kolegów, a przede wszystkim wśród zawodników. Szkolona przez niego młodzież osiągała najwyższe wyniki i zdobywała tytuły mistrzowskie na krajowych arenach zmagań strzeleckich. Wychowawca wielu członków kadry narodowej. Wielokrotnie odznaczany za swoje zasługi dla strzelectwa sportowego, także odznaczeniami państwowymi. Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi, odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Cześć Jego pamięci!!!

Pogrzeb odbędzie się 3 listopada 2017 r o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lesznie przy ul. Osieckiej 5.
Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Henryka Andersa. 
strona PZSS
strona LOZS
Przeczytajmy o Henryku Andersie artykuł, który ukazał się w magazynie Strzelectwo Sportowe 3-4/2011

Przypominamy wszystkim, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o przedłużenie licencji klubowej na rok 2018 (należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymienionymi w nim załącznikami). Zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu nadawania licencji uprawniających klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim „Dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 4 i 7 w terminie do 31 października roku poprzedniego”. 

Przedłużenie ważności licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym, aby od 1 listopada br. można było uzyskać Licencje zawodnicze na rok następny.

W związku z licznymi nieprawidłowościami w składanych dokumentach, przypominamy, że regulamin strzelnicy musi posiadać decyzję o jej dopuszczeniu do użytkowania oraz regulamin opatrzony pieczęciami i podpisami wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) - wersja Word
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) wersja Word
Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Weryfikacja przygotowania zawodowego osób ubiegających się o licencję trenera PZSS.

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i Doskonalenia Kadr informuje, że  podczas zawodów:

1. Finał Ligi Młodzieżowej PSZZ  11.11.2017 Gdynia,
2. Zawody Klasyfikacyjne 18.11.2017 Wrocław,

zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o licencję trenera PZSS. Aby przystąpić do egzaminu należy dostarczyć do PZSS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.): zgłoszenie i dokument ukończenia kursu instruktorskiego - nie później niż 3 dni przed egzaminem.

Kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego.

Informujemy, że w terminie 01-03 grudnia 2017 roku, we Wrocławiu na strzelnicy WKS „Śląsk” ul. Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego. Jak co roku zostanie wydany biuletyn szkoleniowy, poświęcony problematyce związanej z naszym sportem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów szkoleniowych. Osobom, których artykuły (nie mniej niż 7 stron) zostaną zakwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny, zapewniamy bezpłatny udział w ww. kursie. Prosimy o przesłanie w/w materiałów najpóźniej do 5 listopada br. Prosimy o  przesyłanie do biura PZSS zgłoszeń uczestnictwa w kursie, emailem na adres: bezpośrednio do kierownika kursu Trenera Andrzeja Kijowskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 603 999 357 lub do biura PZSS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż do 19 listopada br.

Źródło: www.pzss.org.pl

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

w dniu 9 grudnia 2017 roku - godz. 11.00 (sobota)
63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a - siedziba klubu KSS LOK "VIS" w Gostyniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 669 218 251 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w dniu 10 grudnia 2017 roku - godz. 9.00 (niedziela)
60 - 790 Poznań, ul. Grunwaldzka 3 - siedziba klubu SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu,
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 508 056 444; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Link do Egzaminów na stronie PZSS

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III oraz PODWYŻSZENIA KLASY SĘDZIÓW Z KL. III NA KL. II

Kurs odbędzie się w Kaliszu na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska  193-195 . Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 28 października 2017 roku (sobota)godz. 9;00 do 29 października 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie w wysokości: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Opłata obejmuje również wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank PKO SA O/Poznań nr  29 1240 6625 1111 0010 5032 7538,
z opisem: kurs sędziowski kl. ... za …(nazwisko i imię)… Kalisz.

Uwaga!!! - zmiana terminu szkolenia dla sędziów umożliwiającego przedłużenie licencji sędziowskiej. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2017 roku - niedziela, a nie jak planowano w sobotę 28 października 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu omawiającego strzelectwo sportowe jako sport olimpijski. Jest to jednocześnie zaproszenie do rozpoczęcia uprawiania strzelectwa w jednej z wybranych form. Film znajduje się na kanale WIELKOPOLSKIE STRZELECTWO, to oficjalny kanał Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w serwisie YouTube. Prosimy o subskrypcje i komentarze.

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku.

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:
 - Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 - Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
•         do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
•         do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).
Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:
•         stypendiów – we wrześniu br.;
•         nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także stosowne wnioski, znajdują się na stronie UMWW.

Link do materiału (do pobrania) strona Internetowa UMWW

Departament Sportu i Turystyki - Oddział Sportu
ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
T: +48 61 626 68 45  |   F: +48 61 626 68 41

 

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza wszytskich zainteresowanych do wzięcia udziału w nastepujących zawodach strzeleckich, które są bezpośrednio wspierane przez nasz Związek, organizowanych na terenie Wielkopolski:

Letnia Strzelba IPSC L.l o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka Strzelectwa Sportowego,

które są zaplanowane w dniach 29-30 lipca 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody są zgloszone do kalendana imprez Wielkopolskiego Zawiązkll Strzelectwa Sportowego.

Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Sportera (VII edycja),

które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody te są wprowadzone do centralnego kalendarza imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Już po raz trzeci mieliśmy okazję promować naszą pasję podczas Targów KNIEJE. Na stoisku prezentowaliśmy dorobek w postaci medali i pucharów naszych zawodników. Odpowiadaliśmy też na pytania wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody ze strzelectwem. Na strzelnicy elektronicznej mieliśmy przyjemność zapoznawać z podstawami techniki strzelania, ale i dawać trochę adrenaliny w postaci prowadzenia zawodów.

Ogromne podziękowania należą się Wolontariuszom za cierpliwość w instruktażu, ale i wszystkim zaangażowanym w tę formę promocji strzelectwa.

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z Targów, okiem naszej kamery.

Działając na mocy § 39 pkt 14 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku, podjął Uchwałę nr 20 / 2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na dzień:

15 maja 2017 roku – poniedziałek
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Działając na mocy § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku, dokonał nowego wyliczenia delegatów na Walne Zebranie członków zwyczajnych Związku, na okres kadencji jego władz w latach 2017 / 2020, w oparciu o § 29 ust 1 i 2 Statutu Związku. Nowy podział delegatów został zawarty w:

 1. Uchwale nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020,
 2. Załączniku do Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu Związku przyjęto również wstępną datę zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą określona na dzień:

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana planowanego terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WZSS. Zebranie zostanie zwołane na dzień 15 maja 2017 roku (poniedziałek) - w Tarnowie Podgórnym

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III.

Kurs odbędzie się w siedzibie Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA", 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 7. Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 1 kwietnia 2017 roku (sobota) do 2 kwietnia 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie przyjmowana będzie przez Związek w wysokości: 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Wskazana opłata obejmuje wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
29 1240 6625 1111 0010 5032 7538
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Kierownikiem kursu jest Prezes KSS LOK "GILZA" w Pleszewie - Pan Zygmunt Urbaniak tel. 513 184 259, który udziela wszelkich informacji na jego temat. Kurs obejmuje zagadnienia we wszystkich trzech dyscyplinach sportu strzeleckiego: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Uchwała nr 18 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III.

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów na Patent Strzelecki, które odbędą się w następujących terminach:

data: 17 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 5 – siedziba klubu UKS „LESNA” Leszno
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

data: 24 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

 

W trakcie odbywających się w dniu 11 marca 2017 roku Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych, odbędzie się SZKOLENIE SĘDZIÓW. Jak już informowaliśmy poprzednio w artykule: "WAŻNE - Komunikat Kolegium Sędziów WZSS w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich", jednym z warunków do przedłużenia licencji sędziowskich na nowy cykl olimpijski, jest wzięcie udziału w szkoleniu, organizowanym przez Kolegium Sędziów WZSS. Cykl takich szkoleń został już przeprowadzony na przełomie 2016 i 2017 roku. Ponieważ nie wszyscy sędziowie, którzy uzyskali stosowna ilość punktów i złożyli wnioski, mogli wziąć udział w tych szkoleniach, Kolegium Sędziów zorganizuje jeszcze jedno, ostatnie takie szkolenie, właśnie w czasie Mistrzostw Wielkopolski.

W szkoleniu mogą wziąć udział sędziowie, którzy zgromadzili stosowną ilość punktów, złożyli poprawne wnioski, dokonali wpłaty 50,00 zł na konto WZSS i przesłali swoje zdjęcie.

Czas i miejsce szkolenia: 11 marca 2017 roku, od godz. 10.00 w Hali sportowej - Gimnazjum w Sierakowie – Rawicz ul. Przemyskiego 35.

Szczegółowych informacji udzielają:

Przewodniczący Kolegium Sędziów WZSS - Pan Stanisław Kopaniarz - tel. 608 384 578
Członek Kolegium Sędziów WZSS - Pan Ryszard Kapłon - tel. 605 583 119

Miło nam poinformować, że również w tym roku, będziemy promować strzelectwo naszego regionu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podczas odbywających się w najbliższy weekend (17.-19.02.) Targów Myślistwa i Strzelectwa "KNIEJE", można spotkać nasze stoisko w hali 8A. Jesteśmy gotowi opowiedzieć o wszystkim co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem przygody ze strzelaniem. Będzie też można spróbować swoich sił w strzelaniu z wykorzystaniem profesjonalnych trenażerów. Planowane jest również rozegranie zawodów dla wystawców i zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji: - strona internetowa Targów "KNIEJE"

Przewodniczący Kapituły ds. przyjmowania i opiniowania wniosków o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, zwrócił się pismem L.dz. WSS/OP/43/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku z prośbą o składanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku w sekretariacie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na piśmie, wniosków ze szczegółowym i konkretnym opisem działalności osoby na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi kryteriami, godność „Członka Honorowego" może otrzymać:

 1. Członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego  (Zarząd, Komisja Rewizyjna), pełniący funkcję minimum przez dwie kadencje.
 2. Działacz Klubu lub Związku Sportowego, którego wieloletnia praca przyczyniła się do sukcesów sportowych i organizacyjnych wielkopolskiego sportu.
 3. Działacz samorządowy za wybitne zasługi i pomoc w realizacji zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Po analizie i ocenie działalności osób na rzecz wielkopolskiego sportu, którym ma być nadana Godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Kapituła zaopiniuje i przedstawi do akceptacji Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wnioski wraz z uzasadnieniem.

Poniżej publikujemy Regulamin.

W dniu 28 stycznia 2017 roku, w Bydgoszczy odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W trakcie jego obrad wybrano nowe władze naszego Związku.

W dniu 16 listopada 2016 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął uchwały, zmieniające zasady licencjonowania klubów sportowych, na następny cykl olimpijski, w latach 2017 – 2020. Podstawowa i najdalej idąca zmianą Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, jest wprowadzenie licencji rocznych, a nie jak miało to miejsce dotychczas, czteroletnich. Cytowany powyżej przepis nakłada na kluby obowiązek corocznego odnawiania licencji, do dnia 31 października, roku poprzedzającego wydanie licencji (§ 5 ust. 2). Jednocześnie nowy regulamin przedłużył okres składania wniosków licencyjnych w roku 2016, do dnia 15 grudnia 2016 roku (§ 8 ust. 1).

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno - szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych Klubów w kat. Młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2017. Informacja dotyczy następujących podmiotów zrzeszonych w naszym Związku:

 1. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu;
 2. Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu;
 3. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie;
 4. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu;
 5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu;
 6. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;
 7. Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile;
 8. Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu;
 9. Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku;
 11. Klub Strzelectwa Sportowego LOK "VIS" w Gostyniu.

Najbliższy Egzamin Patentowy, organizowany przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, odbędzie się:

data:    10 grudnia 2016 roku godz.: 11:00 (sobota)
adres:   63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu

Egzamin obejmie dyscypliny: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Pobierz dokumenty:

Link do strony PZSS - terminy egzaminów 
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego 
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

Szczegółowe informacje poniżej.

Zgodnie z podjętą w dniu 2 listopada 2016 roku Uchwałą nr 19 / 2016, Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, informuje swoich członków o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku na dzień:

30 listopada 2016 roku - środa
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Nadzwyczajne Walne Zebranie odbędzie się w siedzibie:

Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
62-080 Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia 3

Celem Zebrania jest:

1) wybór jedenastu delegatów Związku na Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji na lata 2017 – 2020;
2) ustanowienie pełnomocnika do reprezentacji Związku w przypadku zawierania umów i rozstrzygania sporów z członkami Zarządu Związku, na podstawie art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku, Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1393 i 1923).

Zarząd Związku przypomina, że zgodnie z § 31 ust. 5 Statutu Związku, obowiązek powiadomienia delegatów spoczywa na organach członka zwyczajnego z ramienia którego delegat posiada mandat do udziału w Walnym Zebraniu. Obowiązek ciążący na Zarządzie Związku, wynikający z § 31 ust. 4 Statutu, zostanie wykonany poprzez przesłanie pisma drogą pocztową.

Pobierz dokumenty:

Uchwała nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 19 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Podział mandatów na Walne Zebranie Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w kadencji władz 2013 / 2016

W dniu 22 października odbyły się w Rawiczu obchody 10 - lecia Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu. W uroczystościach uczestniczył Prezes Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pan Tomasz Kwiecień, Dyrektor Sportowy Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Pani Jolanta Tołczyk. Nie zabrakło także przedstawicieli władz samorządowych, na czele z Burmistrzem Gminy Rawicz, Panem Grzegorzem Kubikiem, jego zastępcą Panem Pawłem Szybajem i Starostom Rawickim, Panem Adamem Sperzyńskim. W czasie uroczystej akademii wręczono szereg wyróżnień i podziękowań. Prezes RKS "BOCK" w Rawiczu został uhonorowany, za swoją dotychczasową działalność, tytułem "Zasłużonego dla Powiatu Rawickiego". Natomiast Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawiczu, Pan Maciej Szymkowiak, otrzymał z rąk Prezesa PZSS "Honorową Odznakę Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego". Niewątpliwą atrakcją dla najmłodszych zawodników rawickiego klubu była obecność na uroczystości, czterokrotnej olimpijki i srebrnej medalistki z Igrzysk Olimpijskich w Londynie, Pani Sylwii Bogackiej, która wręczyła zawodnikom klubu medale i wyróżnienia klubowe, za wyniki osiągane w roku 2016. Poniżej publikujemy sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności klubu. 
 
 

Poniżej publikujemy pisma dotyczące uprawnień kierowników i wychowawców, które zgodnie ze znowelizowanymi przepisami muszą posiadać trenerzy uczestniczący w szkoleniu KWM i KWJM oraz kadry narodowej.

Kluby uczestniczące w szkoleniu i współzawodnictwie dzieci i młodzieży winny dokonać analizy potrzeb w zakresie przeszkolenia swoich kadr trenerskich, w celu uzupełnienia ich kwalifikacji o te, które są wymagane obecnie obowiązującymi przepisamik prawa.

Najbliższy Egzamin Patentowy na terenie naszego województwa odbędzie się:

data:    5 listopada 2016 roku godz.: 11:00 (sobota)
adres:    60 - 780 Poznań, ul. Grunwaldzka 3, – siedziba klubu SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" w Poznaniu

Egzamin obejmie dyscyplin: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Pobierz dokumenty:

Link do strony PZSS - terminy egzaminów 
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego 
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

Szczegółowe informacje poniżej.

Pragniemy przekazać Państwu informację o rozpoczęciu rekrutacji do VIII edycji Sportowej Akademii Veolii- programu  wspierającego młode talenty sportowe.  Jego celem jest pomoc w rozwoju kariery  sportowej . Projekt adresowany jest do młodzieży  w wieku 14-18 lat- zawodniczek i zawodników, którzy reprezentują niezespołową  dyscyplinę olimpijską oraz osiągnęli określone w regulaminie wyniki sportowe.  Beneficjenci objęci programem otrzymają wsparcie finansowe oraz merytoryczne- profesjonalne warsztaty w zakresie marketingu sportowego.

Obecnie program funkcjonuje w 5 regionach: woj. mazowieckim, woj. wielkopolskim, woj. łódzkim, powiecie chrzanowskim i powiecie tarnogórskim

Termin składania wniosków upływa  9 października 2016 roku.

Szczegółowe warunki przyjmowania do programu oraz uczestnictwa w nim określa regulamin. W przypadku pytań, prosimy kontaktować się pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 
Pobierz dokumenty

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów Patentowych, odbywających się w najstępujących terminach i miejscach:

data:    24 września 2016 roku godz.: 11:00 (sobota)
adres:    63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu

data:    25 września 2016 roku godz.: 12:00 (niedziela)
adres:    64-920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 182, strzelnica CSS „TARCZA”

data:    2 października 2016 roku godz.: 11:00 (niedziela)
adres:    61 - 055 Poznań-Antoninek, ul. Bałtycka 1 – strzelnica myśliwsko-sportowa „Lizawka”

Pobierz dokumenty:

Link do strony PZSS - terminy egzaminów
REGULAMIN egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego
WNIOSEK O NADANIE PATENTU STRZELECKIEGO

Szczegółowe informacje poniżej.

 

Bądź jak nasze gwiazdy i weź udział w Europejskim Tygodniu Sportu – Bądź Aktywny,  #BeActive - Zaangażuj się!

 

Zosia Klepacka, Jerzy Janowicz, Oktawia Nowacka, Czesław Lang, Marta Domachowska, Maciej Lepiato, Justyna Kozdryk i Artur Siódmiak– to ambasadorowie Europejskiego Tygodnia Sportu., którzy zachęcają do aktywności fizycznej. Europejski Tydzień Sportu to ogólnoeuropejskie wydarzenie powstało z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności i realizowane jest pod hasłem #BeActive (Bądź Aktywny).

Poniżej zamieszcamy informacje, otrzymane z Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, dotyczące ubiegania się o stypendium sportowe dla młodzieży uzdolnionej sportowo oraz nagród za medale Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów, a także za uzyskanie nominacji olimpijskiej i paraolimpijskiej.

Zgodnie z treścią Uchwały nr 1 / 2015 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia patronatu nad imprezą o nazwie Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting, Zarząd Związku przjął Patronat nad imprezą targową o nazwie:

Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu EXPOShooting

 


 1. Program Targów EXPOShooting
 2. Plan ekspozycji
 3. Lista wystawców oraz marki reprezentowane

 

Która będzie odbywac sie w Sosnowcu w dniach od 15 do 17 maja 2015 roku. Organizatorem imprezy jest:

 

 

Expo Silesia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu,

ul. Braci Mieroszewskich 124, 41-219 Sosnowiec

Poniżej zamieszczamy szczegółową informację dotyczącą Targów. 

 

 

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego objął swoim patronatem Targi Strzelectwa, Militariów i Survivalu

6-8 maja 2016r.

www.exposhooting.pl

EXPOShooting - Targi z targetem na sukces!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Targach Strzelectwa, Militariów i Survivalu - EXPOShooting w dniach 6-8 maja 2016 roku w Expo Silesia w Sosnowcu. Będzie to jedyna w swoim rodzaju impreza w Polsce stworzona dla pasjonatów różnego rodzaju broni: pneumatycznej, palnej, czarnoprochowej, historycznej oraz kolekcjonerskiej. Udowodnimy, że strzelectwo to nie tylko interesująca dyscyplina sportowa, ale pasjonujące hobby dla każdego! Również fani broni cięciwowej i łucznictwa oraz ASG i paintballu znajdą tu coś dla siebie. Ci, w których żyłach płynie adrenalina, w specjalnych strefach tematycznych będą mogli razem z nami realizować swoje pasje w zakresie militariów, survivalu oraz outdooru.

 

Nasz przyjaciel, Adam Zwierzyński, od 8 lat walczy z nowotworem (śluzak rzekomy otrzewnej). Dotychczasowe leczenie okazało się niewystarczające. Konieczna jest natychmiastowa operacja i zmiana sposobu leczenia. Koszty z tym związane przekraczają możliwości finansowe Adama, dlatego POMAGAMY! Powołaliśmy komitet i organizujemy zbiórkę publiczną na ten cel.
 
 
 
 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego w Poznaniu wspólnie z Myśliwskim Klubem Sportowym „DIANA” w Poznaniu przyjmuje zgłoszenia na  kurs dla kandydatów na sędziów kl. III oraz podwyższających kwalifikacje sędziowskie strzelectwa sportowego w konkurencjach pistoletowych, karabinowych i strzelby gładkolufowej, oraz dla prowadzących strzelanie, który odbędzie się na strzelnicy sportowej MKS DIANA w Poznaniu - Antoninek – /strzelnica „Lizawka”/.  

 

Rozpoczęcie kursu w dniu 23.04.2016r. o godz. 9.00
 

Adam Smelczyński, wicemistrz olimpijski z Melbourne, 6-krotny olimpijczyk, wielokrotny mistrz i  medalista mistrzostw Europy i medalista mistrzostw świata, przez wiele lat postać tytaniczna strzelectwa światowego, kawaler medalu Kalos Kagathos przyznanego za wybitne osiągniecia w sporcie i poza nim jest w potrzebie. Dr Smelczyński, który przez całą zawodową karierę niósł  pacjentom ulgę i poprawiał komfort ich życia teraz sam potrzebuje wsparcia.
 
 
 

 Przeczytaj całość w celu wsparcia Adama Smelczyńskiego!!!

 

Już po raz drugi Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego brał udział w Targach "KNIEJE" organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, które odbyły się w dniach od 12 do 14 lutego 2016 roku. Nasza ekspozycja wraz ze strzelnicami z elektronicznymi trenażerami, była umiejscowiona w pawilonie nr 5a.

 

 

ponizej zamieszczamy więcej zdjęć, atkże link do stron MTP z galerią zdjęć.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, na swoim posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2015 roku, jednogłośnie, uchwałą własną, przyjął stanowisko w sprawie projektu zmian Dyrektywy Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG). Powyższe stanowisko zostało przekazane Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Sportu, Panu Jarosławowi Stawiarskiemu, w tym samym dniu.
 
 
Jednocześnie prosimy o wsparcie naszej inicjatywy, gdyż sprawa może dotknąć nas wszytskich.
 

Jeżeli chcesz przeczytać stanowisko - rozwiń tę wiadomość.

 

Informujemy, że prawidłowe konto bankowe przewidziane do obsługi Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest następujące:

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35

29 1240 6625 1111 0010 5032 7538

 

NIP: 779 21 45 389
REGON: 634158061
KRS: 0000093230

 

W związku z powyższym prosimy o kierowanie przelewów dla WZSS w Poznaniu na wskazane powyżej konto.
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu pragnie zwrócić uwagę członków zwyczajnych Związku na nowelizację przepisów PZSS w postaci Regulaminu nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim , zatwierdzonego uchwałą Zarządu PZSS z dnia 26 kwietnia 2012 r., który wejdzie w życie z dniem 1 października 2012 r.

Zgodnie z nowelizacją:

 

dokonaną przez Zarząd PZSS, na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2012 roku, od dnia 1 maja 2012 obowiązują nowe zasady ubiegania sie o Licencję Zawodniczą, przez osoby, które nie mogą udokumentować stosownej ilości osobostartów za rok poprzedni. Zasady te zostały określone w znowelizowanych zapisach § 7 ust 8 przedmiotowego regulaminu, które brzmią w następujący sposób:

 

§ 7 ust 8 pkt 1) W przypadku nieudokumentowania udziału we współzawodnictwie sportowym w roku poprzedzającym warunkiem przedłużenia ważności licencji jest zaliczenie sprawdzianu praktycznego (wg regulaminu egzaminu na patent – część praktyczna). Sprawdzian przeprowadza się w klubie macierzystym wnioskodawcy, w każdej dyscyplinie, w której zawodnik nie udokumentował udziału we współzawodnictwie.

pkt 2) Sprawdzian przeprowadza komisja powołana przez kierownika klubu po uzgodnieniu jej składu i terminu sprawdzianu z Prezesem PZSS.

pkt 3) Członkowie komisji muszą posiadać aktualną licencję trenera lub sędziego wydaną przez PZSS.

pkt 4) Opłata za sprawdzian wynosi:

- 400,-zł – za pierwszą dyscyplinę
- 200,-zł – za każdą następną

pkt 5) Opłata za sprawdzian stanowi dochód klubu sportowego .

pkt 6) PZSS może skontrolować przeprowadzanie sprawdzianu. Upoważnienie do dokonania kontroli wydaje Prezes PZSS.

 

Nowy tekst jednolity regulaminu jest opublikowany na stronach internetowych PZSS oraz na naszej stronie w zakładce "przepisy PZSS ". W związku z powyższym, osoby które zamierzają jeszcze w tym roku uzyskać licencję zawodniczą, a nie mogą udokumentować osobostartów w roku poprzednim, nie będą mogły przystępować do egzaminu w ramach przeprowadzanych EGZAMINÓW PATENTOWYCH. Potrzeby w tym zakresie należy zgłaszać do klubów macierzystych, które zgodnie z nowelą otrzymały prawo do organizacji tego typu egzaminów.
 

Poniżej zamieszczamy materiały dotyczące deregulacji zawodów trenera i instruktora sportu, zawierające:

 • WYJAŚNIENIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI W ZWIĄZKU Z DEREGULACJĄ ZAWODÓW RENERA I INSTRUKTORA SPORTU;
 • OPINIĘ WIELKOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO W PRZEDMIOCIE PROJEKTU USTAWY Z DNIA 6 MARCA 2012 ROKU O ZMIANIE USTAW REGULUJĄCYCH WYKONYWANIE NIEKTÓRYCH ZAWODÓW W ZAKRESIE DEREGULACJI ZAWODU TRENERA I INSTRUKTORA SPORTU.