Wiadomości

Najważniejsze informacje dotyczące Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego

Począwszy od 27 października Klub Strzelecki "Defendu" Sp. z o. o. jest oficjalnie zarejestrowanym klubem IDPA w Polsce. International Defensive Pistol Association to międzynarodowa federacja strzelectwa dynamicznego, której profil znakomicie odpowiada formie uprawiania strzelectwa przez zaowdników KS "DEFENDU". 21 października zawodnicy KS "DEFENDU" wzięli udział w zawodach IDPA zorganizowanych we Włoszech przez zaprzyjaźniony klub Arena Shooters. Wystartowało w nich 150 osób z kilku krajów, w różnych klasach sprzętowych (SSP, ESP, CDP, CCP, REV) i klasach umiejętnościach (od niesklasyfikowanych do Expert). Najlepszy wynik to wynik Artura Silskiego. Zawody były zorganizowane na 7 torach i mialy 12 przebiegów. Dzień później pieciu przedstawicieli KS "DEFENDU": Szymon Anders, Wojciech Gortych, Szymon Gosek, Łukasz Jaworski, Artur Silski ukończyło kurs i zdobyło międzynarodowe uprawnienia IDPA Safety Officer - pozwalające prowadzić i sędziować zawody i testy klasyfikacyjne IDPA. Serdecznie gratulujemy.

Artykuł na stronie klubu.
Potwierdzenie rejestracji na stronie IDPA.
Link do strony IDPA.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 29 października 2017 roku, w wieku 82 lat, odszedł od nas nieodżałowany trener, sędzia i działacz strzelectwa sportowego Henryk Anders. 

Urodzony w dniu 3 grudnia 1935 roku. Aktywny działacz Ligi Obrony Kraju w Rawiczu i Lesznie, a także Leszczyńskiego Okręgowego Związku Strzelectwa i Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Od roku 1970 do roku 2005, instruktor – trener Uczniowskiego Klubu Sportowego "LESNA” w Lesznie, którego był również założycielem. Od roku 2006 do roku 2012 aktywnie szkolił młodzież Rawickiego Klubu Sportowego "BOCK" w Rawiczu. Kilkukrotnie, wraz ze szkolonymi przez siebie zawodnikami, reprezentował ten klub na międzynarodowych i krajowych zawodach w strzelectwie sportowym i sportach obronnych. Jego zawodnicy brali udział w Mistrzostwach Polski, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży, Mistrzostwach Krajowych i Wojewódzkich LOK oraz w zawodach regionalnych i klubowych. Szczególnie zasłużony w szkoleniu dzieci i młodzieży. Sędzią klasy państwowej. Posiadał wielki autorytet wśród kolegów, a przede wszystkim wśród zawodników. Szkolona przez niego młodzież osiągała najwyższe wyniki i zdobywała tytuły mistrzowskie na krajowych arenach zmagań strzeleckich. Wychowawca wielu członków kadry narodowej. Wielokrotnie odznaczany za swoje zasługi dla strzelectwa sportowego, także odznaczeniami państwowymi. Kawaler Srebrnego Krzyża Zasługi, odznaczony Srebrnym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Cześć Jego pamięci!!!

Pogrzeb odbędzie się 3 listopada 2017 r o godz. 11.00 na Cmentarzu Komunalnym w Lesznie przy ul. Osieckiej 5.
Bliskim składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci Henryka Andersa. 
strona PZSS
strona LOZS
Przeczytajmy o Henryku Andersie artykuł, który ukazał się w magazynie Strzelectwo Sportowe 3-4/2011

Przypominamy wszystkim, że zbliża się koniec terminu składania wniosków o przedłużenie licencji klubowej na rok 2018 (należy złożyć odpowiedni wniosek wraz ze wszystkimi wymienionymi w nim załącznikami). Zgodnie z §5 pkt 2 Regulaminu nadawania licencji uprawniających klub do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim „Dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w § 3 pkt. 4 i 7 w terminie do 31 października roku poprzedniego”. 

Przedłużenie ważności licencji klubowej jest warunkiem niezbędnym, aby od 1 listopada br. można było uzyskać Licencje zawodnicze na rok następny.

W związku z licznymi nieprawidłowościami w składanych dokumentach, przypominamy, że regulamin strzelnicy musi posiadać decyzję o jej dopuszczeniu do użytkowania oraz regulamin opatrzony pieczęciami i podpisami wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

LICENCJE KLUBOWE

Regulamin nadawania i pozbawiania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie w sporcie strzeleckim
Wniosek o przedłużenie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) - wersja Word
Wniosek zgłoszenie przynależności do PZSS i przyznanie licencji klubowej
- nowy (16.11.2016) wersja Word
Instrukcja prawidłowego wypełnienia wniosku o przyznanie licencji klubowej PZSS

Weryfikacja przygotowania zawodowego osób ubiegających się o licencję trenera PZSS.

Zespół Metodyczno-Szkoleniowy i Doskonalenia Kadr informuje, że  podczas zawodów:

1. Finał Ligi Młodzieżowej PSZZ  11.11.2017 Gdynia,
2. Zawody Klasyfikacyjne 18.11.2017 Wrocław,

zorganizowany zostanie egzamin sprawdzający przygotowanie zawodowe osób ubiegających się o licencję trenera PZSS. Aby przystąpić do egzaminu należy dostarczyć do PZSS (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.): zgłoszenie i dokument ukończenia kursu instruktorskiego - nie później niż 3 dni przed egzaminem.

Kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego.

Informujemy, że w terminie 01-03 grudnia 2017 roku, we Wrocławiu na strzelnicy WKS „Śląsk” ul. Świątnicka 36, odbędzie się kurs doskonalenia zawodowego trenerów strzelectwa sportowego. Jak co roku zostanie wydany biuletyn szkoleniowy, poświęcony problematyce związanej z naszym sportem. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich artykułów szkoleniowych. Osobom, których artykuły (nie mniej niż 7 stron) zostaną zakwalifikowane do druku przez zespół redakcyjny, zapewniamy bezpłatny udział w ww. kursie. Prosimy o przesłanie w/w materiałów najpóźniej do 5 listopada br. Prosimy o  przesyłanie do biura PZSS zgłoszeń uczestnictwa w kursie, emailem na adres: bezpośrednio do kierownika kursu Trenera Andrzeja Kijowskiego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 603 999 357 lub do biura PZSS Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nie później niż do 19 listopada br.

Źródło: www.pzss.org.pl

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem następujących Egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania sportu strzeleckiego (EGZAMINÓW PATENTOWYCH):

w dniu 18 listopada 2017 roku - godz. 12.00
64 - 920 Piła, Al. Powstańców Wielkopolskich 182 - Centrum Strzelectwa Sportowego "TARCZA"
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu będzie możliwość wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 604 240 613 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

w dniu 19 listopada 2017 roku - godz. 11.00
63 – 900 Rawicz – Sierakowo, ul. Leśna, – strzelnica sportowa OSiR Rawicz
obejmuje dyscypliny sportu strzeleckiego: pistolet, karabin strzelba gładkolufowa.
W czasie Egzaminu nie będzie możliwości wykonania badań lekarskich.
Kontakt: tel. 605 583 119; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Link do Egzaminów na stronie PZSS

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III oraz PODWYŻSZENIA KLASY SĘDZIÓW Z KL. III NA KL. II

Kurs odbędzie się w Kaliszu na terenie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz, ul. Wrocławska  193-195 . Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 28 października 2017 roku (sobota)godz. 9;00 do 29 października 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie w wysokości: 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Opłata obejmuje również wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
Bank PKO SA O/Poznań nr  29 1240 6625 1111 0010 5032 7538,
z opisem: kurs sędziowski kl. ... za …(nazwisko i imię)… Kalisz.

Uwaga!!! - zmiana terminu szkolenia dla sędziów umożliwiającego przedłużenie licencji sędziowskiej. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 października 2017 roku - niedziela, a nie jak planowano w sobotę 28 października 2017 roku.

Zapraszamy do obejrzenia filmu omawiającego strzelectwo sportowe jako sport olimpijski. Jest to jednocześnie zaproszenie do rozpoczęcia uprawiania strzelectwa w jednej z wybranych form. Film znajduje się na kanale WIELKOPOLSKIE STRZELECTWO, to oficjalny kanał Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w serwisie YouTube. Prosimy o subskrypcje i komentarze.

 

Informacja w sprawie możliwości uzyskania stypendiów i nagród sportowych w 2017 roku.

Zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XIX/518/16 z dnia 30 maja 2016r. (dot. stypendiów sportowych) i XXIX/741/17 z dnia 27 marca 2011 (dot. nagród sportowych), departament Sportu i Turystyki informuje o możliwości ubiegania się o przyznanie:
 - Stypendium dla młodzieży uzdolnionej sportowo,
 - Nagród za wybitne osiągnięcia sportowe dla medalistów Igrzysk Głuchych oraz Mistrzostw Świata i Europy w kategorii seniorów w dyscyplinach i konkurencjach olimpijskich,
 - Nagród dla trenerów i działaczy sportowych zasłużonych w osiąganiu wyników w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym oraz za szczególne zasługi dla Sportu.
Wnioski z opisem sukcesów sportowych kandydata spełniających warunki określone w ww. uchwałach należy złożyć w Departamencie Sportu i Turystyki w następujących terminach:
•         do 31 sierpnia br. - o przyznanie stypendiów, uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w okresie poprzedniego roku do 31 sierpnia roku, w którym przyznaje się stypendia,
•         do 15 listopada br. - o przyznanie nagród, uwzględniając wyniki sportowe i zasługi wypracowane w roku, w którym przyznaje się nagrody oraz nagrody za zasługi dla sportu (działacze sportowi).
Celem zaproponowania Zarządowi Województwa Wielkopolskiego listy kandydatów oraz wysokości przyznanych stypendiów i nagród odbędzie się posiedzenie Komisji ds.:
•         stypendiów – we wrześniu br.;
•         nagród – na przełomie listopada i grudnia br.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i trybu przyznawania stypendiów oraz nagród sportowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także stosowne wnioski, znajdują się na stronie UMWW.

Link do materiału (do pobrania) strona Internetowa UMWW

Departament Sportu i Turystyki - Oddział Sportu
ul. Niepodległości 34, 61-714 Poznań
T: +48 61 626 68 45  |   F: +48 61 626 68 41

 

 

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego zaprasza wszytskich zainteresowanych do wzięcia udziału w nastepujących zawodach strzeleckich, które są bezpośrednio wspierane przez nasz Związek, organizowanych na terenie Wielkopolski:

Letnia Strzelba IPSC L.l o Puchar Prezesa Wielkopolskiego Zawiązka Strzelectwa Sportowego,

które są zaplanowane w dniach 29-30 lipca 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody są zgloszone do kalendana imprez Wielkopolskiego Zawiązkll Strzelectwa Sportowego.

Otwarte Mistrzostwa Polski Ligi Sportera (VII edycja),

które odbędą się w dniach 26-27 sierpnia 2017 roku, na strzelnicy myśliwskiej w Podstolicach k/Wrześni. Zawody te są wprowadzone do centralnego kalendarza imprez Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

 

Już po raz trzeci mieliśmy okazję promować naszą pasję podczas Targów KNIEJE. Na stoisku prezentowaliśmy dorobek w postaci medali i pucharów naszych zawodników. Odpowiadaliśmy też na pytania wszystkich zainteresowanych rozpoczęciem swojej przygody ze strzelectwem. Na strzelnicy elektronicznej mieliśmy przyjemność zapoznawać z podstawami techniki strzelania, ale i dawać trochę adrenaliny w postaci prowadzenia zawodów.

Ogromne podziękowania należą się Wolontariuszom za cierpliwość w instruktażu, ale i wszystkim zaangażowanym w tę formę promocji strzelectwa.

Zapraszamy do obejrzenia kilku ujęć z Targów, okiem naszej kamery.

Działając na mocy § 39 pkt 14 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku, podjął Uchwałę nr 20 / 2017 w sprawie zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, na dzień:

15 maja 2017 roku – poniedziałek
w pierwszym terminie – o godz. 16.30
w drugim terminie – o godz. 17.00

Działając na mocy § 39 pkt 21 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Zarząd Związku na swoim posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku, dokonał nowego wyliczenia delegatów na Walne Zebranie członków zwyczajnych Związku, na okres kadencji jego władz w latach 2017 / 2020, w oparciu o § 29 ust 1 i 2 Statutu Związku. Nowy podział delegatów został zawarty w:

 1. Uchwale nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020,
 2. Załączniku do Uchwały nr 15 / 2017 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, kadencji władz w latach 2017 – 2020.

Na tym samym posiedzeniu Zarządu Związku przyjęto również wstępną datę zwołania Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, którą określona na dzień:

UWAGA!!! Nastąpiła zmiana planowanego terminu Walnego Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego WZSS. Zebranie zostanie zwołane na dzień 15 maja 2017 roku (poniedziałek) - w Tarnowie Podgórnym

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem:

KURSU DLA KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW KL. III.

Kurs odbędzie się w siedzibie Klubu Strzelectwa Sportowego LOK "GILZA", 63-300 Pleszew, ul. Poniatowskiego 7. Zajęcia odbędą się podczas jednego zjazdu, w terminie od 1 kwietnia 2017 roku (sobota) do 2 kwietnia 2017 roku (niedziela). Opłata za uczestnictwo w kursie przyjmowana będzie przez Związek w wysokości: 350,00 zł (trzystapięćdziesiąt złotych 00/100) od jednego uczestnika. Wskazana opłata obejmuje wydanie licencji sędziowskiej. Opłaty należy dokonywać na konto Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego:

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
60 – 791 Poznań, ul. Reymonta 35
29 1240 6625 1111 0010 5032 7538
Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznań

Kierownikiem kursu jest Prezes KSS LOK "GILZA" w Pleszewie - Pan Zygmunt Urbaniak tel. 513 184 259, który udziela wszelkich informacji na jego temat. Kurs obejmuje zagadnienia we wszystkich trzech dyscyplinach sportu strzeleckiego: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Uchwała nr 18 / 2016 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie organizacji kursu dla kandydatów na sędziów kl. III.

Informujemy, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego będzie organizatorem Egzaminów na Patent Strzelecki, które odbędą się w następujących terminach:

data: 17 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 5 – siedziba klubu UKS „LESNA” Leszno
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

data: 24 czerwca 2017 roku godz.: 11:00
adres: 63 - 800 Gostyń, ul. Wrocławska 45 a, – siedziba klubu KSS LOK „VIS” w Gostyniu
Zakresu egzaminu: pistolet, karabin, strzelba gładkolufowa

 

W trakcie odbywających się w dniu 11 marca 2017 roku Mistrzostw Wielkopolski w strzelaniach pneumatycznych, odbędzie się SZKOLENIE SĘDZIÓW. Jak już informowaliśmy poprzednio w artykule: "WAŻNE - Komunikat Kolegium Sędziów WZSS w sprawie przedłużenia licencji sędziowskich", jednym z warunków do przedłużenia licencji sędziowskich na nowy cykl olimpijski, jest wzięcie udziału w szkoleniu, organizowanym przez Kolegium Sędziów WZSS. Cykl takich szkoleń został już przeprowadzony na przełomie 2016 i 2017 roku. Ponieważ nie wszyscy sędziowie, którzy uzyskali stosowna ilość punktów i złożyli wnioski, mogli wziąć udział w tych szkoleniach, Kolegium Sędziów zorganizuje jeszcze jedno, ostatnie takie szkolenie, właśnie w czasie Mistrzostw Wielkopolski.

W szkoleniu mogą wziąć udział sędziowie, którzy zgromadzili stosowną ilość punktów, złożyli poprawne wnioski, dokonali wpłaty 50,00 zł na konto WZSS i przesłali swoje zdjęcie.

Czas i miejsce szkolenia: 11 marca 2017 roku, od godz. 10.00 w Hali sportowej - Gimnazjum w Sierakowie – Rawicz ul. Przemyskiego 35.

Szczegółowych informacji udzielają:

Przewodniczący Kolegium Sędziów WZSS - Pan Stanisław Kopaniarz - tel. 608 384 578
Członek Kolegium Sędziów WZSS - Pan Ryszard Kapłon - tel. 605 583 119

Miło nam poinformować, że również w tym roku, będziemy promować strzelectwo naszego regionu na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Podczas odbywających się w najbliższy weekend (17.-19.02.) Targów Myślistwa i Strzelectwa "KNIEJE", można spotkać nasze stoisko w hali 8A. Jesteśmy gotowi opowiedzieć o wszystkim co trzeba wiedzieć przed rozpoczęciem przygody ze strzelaniem. Będzie też można spróbować swoich sił w strzelaniu z wykorzystaniem profesjonalnych trenażerów. Planowane jest również rozegranie zawodów dla wystawców i zwiedzających.

Serdecznie zapraszamy!!!

Więcej informacji: - strona internetowa Targów "KNIEJE"

Przewodniczący Kapituły ds. przyjmowania i opiniowania wniosków o nadanie godności członka honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, zwrócił się pismem L.dz. WSS/OP/43/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku z prośbą o składanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 marca 2017 roku w sekretariacie Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, na piśmie, wniosków ze szczegółowym i konkretnym opisem działalności osoby na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego. Przypominamy, że zgodnie z przyjętymi kryteriami, godność „Członka Honorowego" może otrzymać:

 1. Członek władz statutowych Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego  (Zarząd, Komisja Rewizyjna), pełniący funkcję minimum przez dwie kadencje.
 2. Działacz Klubu lub Związku Sportowego, którego wieloletnia praca przyczyniła się do sukcesów sportowych i organizacyjnych wielkopolskiego sportu.
 3. Działacz samorządowy za wybitne zasługi i pomoc w realizacji zadań Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Po analizie i ocenie działalności osób na rzecz wielkopolskiego sportu, którym ma być nadana Godność Członka Honorowego Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego, Kapituła zaopiniuje i przedstawi do akceptacji Zarządowi Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sportowego wnioski wraz z uzasadnieniem.

Poniżej publikujemy Regulamin.

W dniu 28 stycznia 2017 roku, w Bydgoszczy odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W trakcie jego obrad wybrano nowe władze naszego Związku.

W dniu 16 listopada 2016 roku, na swoim posiedzeniu, Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego podjął uchwały, zmieniające zasady licencjonowania klubów sportowych, na następny cykl olimpijski, w latach 2017 – 2020. Podstawowa i najdalej idąca zmianą Regulaminu nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, jest wprowadzenie licencji rocznych, a nie jak miało to miejsce dotychczas, czteroletnich. Cytowany powyżej przepis nakłada na kluby obowiązek corocznego odnawiania licencji, do dnia 31 października, roku poprzedzającego wydanie licencji (§ 5 ust. 2). Jednocześnie nowy regulamin przedłużył okres składania wniosków licencyjnych w roku 2016, do dnia 15 grudnia 2016 roku (§ 8 ust. 1).

Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe prosi uprzejmie o przygotowanie planu organizacyjno - szkoleniowego (planu szkolenia i imprez) poszczególnych Klubów w kat. Młodzieżowych (młodzik, junior młodszy, junior, młodzieżowiec) na rok 2017. Informacja dotyczy następujących podmiotów zrzeszonych w naszym Związku:

 1. Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu;
 2. Sekcja Strzelecka – Wojskowy Klub Sportowy „GRUNWALD” w Poznaniu;
 3. Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie;
 4. Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu;
 5. Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu;
 6. Stowarzyszenie Strzeleckie „BELLONA” w Kaliszu;
 7. Strzelecki Klub Sportowy „INTER – CONTINENTAL” w Pile;
 8. Strzelecki Klub Sportowy „DWÓR GRUNWALDZKI” w Poznaniu;
 9. Grodziski Klub Strzelecki "GRYF" w Grodzisku Wielkopolskim;
 10. Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku;
 11. Klub Strzelectwa Sportowego LOK "VIS" w Gostyniu.