Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3. lutego 2024r., zmarł po ciężkiej chorobie, w wieku 75 lat Leszek Bartczak. 

Wieloletni, zasłużony działacz Ligi Obrony Kraju pełniący funkcję Prezesa Klubu Strzelectwa Sportowego LOK BURSZTYN w Kaliszu i Wiceprezes Zarządu Rejonowego LOK w Kaliszu. Za swą ofiarną działalność wyróżniony najwyższymi odznaczeniami Ligi Obrony Kraju. W zmarłym tracimy serdecznego przyjaciela, kolegę, szczególnie zainteresowanego sportem strzeleckim.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Kościele Św. Bartłomieja w Koninie, ul. Kościelna 1, w dniu 10. lutego o godzinie 13:00. 

Rodzinie zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia i żalu. Cześć Jego Pamięci!!!