W poniedziałek, 1 lutego 2021 r., weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29 stycznia 2021 r., zgodnie z którym obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa w obszarze sportu zostają przedłużone do 14 lutego 2021 r. Poniżej publikujemy treść aktów prawnych regulujących obostrzenia związane z epidemią choroby COVID-19.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91 i 153)

Prosimy również o zapoznanie z treścią artykułu na stronie gov.pl, dotyczącą obowiązujących zasad bezpieczeństwa i zakazów w sporcie. 

LINK DO ARTYKUŁU

Po przeanalizowaniu powyższych aktów prawnych WZSS ponownie rekomenduje swoim członkom zmianę terminów zawodów strzeleckich, zaplanowanych do dnia 14 lutego, na terminy późniejsze.