Informujemy, że nastąpiła zmiana numeru konta bankowego Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nowy numer konta jest następujący:

98 1090 1362 0000 0001 5491 6148
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Informujemy również, że Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego dysponuje odrębnym rachunkiem Funduszu Kolegium Sędziów Związku, na który dokonywane mają być wpłaty "składki na rzecz Kolegium Sędziów Związku", zgodnie z § 13 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Numer tego konta jest następujący: 

29 1090 1362 0000 0001 5491 6226
Santander Bank Polska S.A. 6 Oddział w Poznaniu, Plac Wolności 15, 60-967 Poznań

Od dnia 9 sierpnia 2023 roku, prosimy o dokonywanie wpłat na wskazane powyżej rachunki bankowe, zgodnie z ich przeznaczeniem. Poprzedni rachunek bankowy nie służy już do obsługi finansowej Związku.