WAŻNE !!! Zmiana przepisu w regulaminie Kolegium Sędziów PZSS dotycząca ważności licencji sędziowskiej. Źródło: strona internetowa PZSS.

"Informuję, że w regulaminie KS PZSS w § 10 p. 2, zmieniono treść dotyczącą terminu ważności licencji sędziowskiej. Zmiana została zatwierdzona przez Zarząd PZSS.

Treść przepisu po zmianie:

§ 10 (...) 2. Ważność licencji sędziowskiej upływa z końcem roku następnego po roku, w którym odbyły się letnie igrzyska olimpijskie.

W związku z przesunięciem Igrzysk Olimpijskich w Tokio na 2021 rok, licencje sędziowskie wydane z datą ważności 2020, zostają automatycznie przedłużone w systemie PZSS do końca 2022 roku.

Antoni Kamiński
Przewodniczący Kolegium Sędziów PZSS"

LINK DO ORYGINALNEGO ARTYKUŁU.