Rozpoczął się proces zmiany siedziby Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Nasz nowy adres do korespondencji jest następujący: Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 36. Od dnia 26 lutego 2019 roku prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji do naszego Związku, na wskazany powyżej adres.