Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

 

Poznań, dnia 13 grudnia 2019 roku

Uchwała nr 47 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia składu kadry trenerskiej do współpracy z Kadrą Wojewódzką Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców na rok 2020.

Na podstawie § 39 pkt 24 lit. a i pkt 25 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, postanawia się co następuje:

§ 1. Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej "Związkiem", przyjmuje skład kadry trenerskiej do współpracy z Kadrą Wojewódzką: Młodzików, Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców w dyscyplinach strzelectwa sportowego, na rok 2020, w składzie: 

1) trener koordynator kadry wojewódzkiej: SZEMRAJ Przemysław - Instruktor - LT-02130518 - SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" Poznań;

2) trenerzy współpracujący:

a) WIŚNIEWSKI Mieczysław - instruktor - LT-02130597 - KSS LOK "BURSZTYN" Kalisz

b) KUBIK Henryk - instruktor - LT-01170600 - KSS LOK "BURSZTYN" Kalisz

c) KAPŁON Ryszard - instruktor - LT-12160487 - RKS "BOCK" Rawicz

d) WOJTAL Bogdan - instruktor - LT-12160770 - RKS "BOCK" Rawicz

e) RADZIMSKI Jacek - instruktor - LT-02190370 - RKS "BOCK" Rawicz

f) ROWICKI Józef - trener kl. II - LT-01170656 - WKS "GRUNWALD" Poznań

g) GÓRA-ŻYMIERSKA Anna - instruktor - LT-01170027 - KS "LESNA" Leszno

h) TYL Piotr - instruktor - LT-02190371 - RKS "BOCK" Rawicz

i) CZUPRYNIAK Marek - instruktor - LT-01170637- UKS "DELFIN" Biedrusko

j) BOREK Julita - instruktor - LT-11170221- SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" Poznań

k) ŻURCZAK Magdalena - instruktor - LT-08190430 - SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" Poznań

l) SULIBURSKA Zuzanna - instruktor - LT-12190461 - SKS "DWÓR GRUNWALDZKI" Poznań

m) KOWALCZYK Wojciech - instruktor - LT-01170613 - MKS "DIANA" Poznań

n) WOJTASIEWICZ Jaromir - instruktor - LT-12160767 - WKS "GRUNWALD" Poznań

o) KANDULSKI Maciej - instruktor - LT-12160797 - GKS "GRYF" Grodzisk Wlkp.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 10 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.