Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel. – 61 679 25 00, fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.

Poznań, dnia 20 lipca 2021 roku

Uchwała nr 24 / 2021
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 20 lipca 2021 r.
w sprawie pokrycia kosztów podróży na Mistrzostwa Danii w roku 2021, sędziemu klasy międzynarodowej, członkowi Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, Michałowi Gabryelskiemu.

Na podstawie § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , w związku z § 16 ust. 2 pkt 2 lit b oraz ust. 3 Regulaminu składek i innych opłat członkowskich Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1. 1 Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, postanawia pokryć koszty podróży do miejscowości Esbjerg w Danii, gdzie w dniach od 27 do 29 sierpnia 2021 roku odbywać się będą Mistrzostwa Danii, członkowi Kolegium Sędziów Związku, sędziemu międzynarodowemu Michałowi Gabryelskiemu, w kwocie 1 000,00 zł (jedentysiąc złotych 00/100).

2. Pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1, nastąpi poprzez opłacenie dokumentu finansowego przedstawionego przez sędziego Michała Gabryelskiego, po zakończeniu zawodów, o którym mowa w ust. 1.

3. Środki, o których mowa w ust. 1, będą pochodzić z Funduszu Kolegium sędziów Związku.

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.