W dniu 28 stycznia 2017 roku, w Bydgoszczy odbyło się Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. W trakcie jego obrad wybrano nowe władze naszego Związku.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, Prezesem PZSS na następną kadencję wybrany został dotychczasowy Prezes - Tomasz Kwiecień. Nalezy dodać, że był on jedynym kandydatem, zgłoszonym do objęcia tej funkcji przez związki wojewódzkie.

Zgodnie z uchwałą WZD PZSS liczba członków Zarządu PZSSw obecnej kadencji władz Związku będzie wynosić 14 osób, które zostały wybrane w osobnych wyborach, spośród zgłoszonych 20 kandydatów. W ich wyniku do Zarządu PZSS zostali wybrani:

Aleksiejuk Włodzimierz (Podlaski ZSS)
Graduszewski Adam (Kujawsko-pomorski ZSS)
Jarząbek Grzegorz (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
Kamiński Antoni (Łódzki ZSS)
Kędra Roman (Lubuski ZSS)
Kowalczyk Wojciech (Wielkopolski ZSS)
Krauz Rafał (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
Łuczak Paweł (Pomorski ZSS)
Łysiak Monika (Dolnoślaski ZSS)
Matracki Marek (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
Mauer-Różańska Renata (Dolnoślaski ZSS)
Pietruch Robert (Dolnoślaski ZSS)
Polaszczyk Szymon (Małopolski ZSS)
Stasiak Marek (Małopolski ZSS)

Wybory do Komisji Rewizyjnej PZSS odbywały się spośród 6 zgłoszonych kandydatów. Na podstawie uchwały WZD PZSS, liczba tego organu w obecnej kadencji, będzie wynosić 5 osób. Wynik wyborów wyłonił komisję w następującycm składzie:

Bednarz Eugeniusz (Warszawsko-mazowiecki ZSS)
Gniecki Eugeniusz (Małopolski ZSS)
Greszkiewicz Jerzy (Pomorski ZSS)
Kapłon Ryszard (Wielkopolski ZSS)
Zatwardnicki Józef (Dolnoślaski ZSS)

Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego jest reprezentowany w obecnych władzach przez Wojciecha Kowalczyka (MKS "DIANA" Poznań), który został członkiem Zarządu oraz Ryszarda Kapłona (RKS "BOCK" Rawicz) który został sekretarzem Komisji Rewizyjnej PZSS. Wszystkim wybranym do władz PZSS gratulujemy.

Źródło filmów: kanał YouTube POLSKI ZWIĄZEK STRZELECTWA SPORTOWEGO WARSZAWA