Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego
61 – 361 Poznań, ul. Starołęcka 36 
tel./fax – 61 895 08 05, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP: 779 21 45 389 / REGON: 634158061 konto bankowe – 26 1090 1362 0000 0001 3617 8402
Związek wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Wydział VIII Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000093230.


 

Poznań, dnia 9 października 2019 roku

Uchwała nr 41 / 2019
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego
z dnia 9 października 2019 r.
w sprawie dofinansowania przez Wielkopolski Związek Strzelectwa Sportowego statutowej działalności Klubu Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu.

Działając na mocy § 39 pkt 5 i 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , a także na podstawie § 2 pkt 8 Uchwały nr 6 / 2017 Walnego Zebrania Delegatów Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie określenia planu działania Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, do końca obecnej kadencji władz Związku, postanawia się co następuje:

§ 1. 1. Zarząd Związku mają na uwadze koszty, które poniesie członek zwyczajnego Związku:

Klub Strzelectwa Sportowego LOK „VIS” w Gostyniu (4/W1/11),

na organizację i zabezpieczenie logistyczne egzaminów stwierdzającego  posiadanie  kwalifikacji  niezbędnych  do  uprawiania sportu strzeleckiego, który odbył się w dniu 28 września 2019 roku, w miejscowości Gostyń, którego bezpośrednim organizatorem był Związek, przekazuje ze środków własnych kwotę 1 000,00 zł (tysiąc złotych 00/100) wskazanemu powyżej podmiotowi, z przeznaczeniem na realizację jego własnych celów statutowych w postaci zakupu sprzętu.

2. Realizacja ust. 1 nastąpi w formie opłacenia dokumentu finansowego wystawionego na Związek, wskazanego przez podmiot określony w ust. 1. 

§ 2. 1. Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Związku  z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2. Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 7 członków Zarządu Związku.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.