Poznań, dnia 16 lutego 2009 roku


Uchwała nr 5 / 2009

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 16 lutego  2009 r.
w sprawie określenia liczby delegatów członków zwyczajnych na Walne Zebranie Delegatów
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu,
kadencji władz w latach 2009 – 2013.


§ 1.

Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, zgodnie z kompetencją zawartą w § 39 ust. 21, w oparciu o § 29 ust. 1 i 2 Statutu Związku, określa członkom następującą liczbę delegatów, poszczególnych członków zwyczajnych:

1.BASZTA Ostrzeszów1
2.BELLONA Kalisz4
3.BURSZTYN Kalisz3
4.DWÓR GRUNWALDZKI Poznań2
5.INTER-CONTINENTAL Piła5
6.KS GŁOMIA Krajenka1
7.MAGNUM Poznań2
8.MKS DIANA Poznań6
9.MKS LOK LESNA Leszno2
10.TARCZA 96 Poznań2
11.TARCZA Piła1
12.TS OLIMPIA Poznań2
13.UKS DELFIN Biedrusko2
14.UKS KOPERNIK Konin1
15.UKS SPARTAKUS Biedrusko1
16.WKS GRUNWALD Poznań3
17.WLKP. KS GRUNWALD Poznań3
18.Leszczyński Okręgowy Związek Strzelectwa14

§ 2.

Szczegółowe wyliczenia ogólnej liczby delegatów dla poszczególnych członków zwyczajnych Związku w oparciu o przepisy § 29 ust. 1 i 2, przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 6 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.

Załącznik

pobierz załącznik do Uchwały nr 5 / 2009