Poznań, dnia 14 maja 2013 roku


Uchwała nr 14 / 2013

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 14 maja 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 12 / 2013  Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 10  kwietnia 2013 roku
w sprawie wyróżnienia czołowych zawodników, trenerów i członków zwyczajnych Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na podstawie § 39 pkt 27 w związku z § 50 ust. 1 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , a także w związku z wykryciem błędnego naliczenia punktów zdobytych we współzawodnictwie dzieci i młodzieży przez poszczególnych członków zwyczajnych Związku w roku 2009, postanawia się co następuje:

§ 1.


§ 1.
Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu postanawia w związku z zakończeniem kadencji władz 2009 – 2012, uhonorować pucharami, następujących członków zwyczajnych Związku:

1)    Myśliwski Klub Sportowy „DIANA” w Poznaniu – najlepszy klub Wielkopolski we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2009 – 2012;

2)    za osiągnięcie najwyższego poziomu sportowego we współzawodnictwie dzieci i młodzieży w latach 2009 – 2012:

a)    Rawicki Klub Sportowy "BOCK" w Rawiczu
b)    Uczniowski Klub Strzelecki LOK „LESNA” w Lesznie
c)    Klub Strzelectwa Sportowego LOK „BURSZTYN” w Kaliszu
d)    Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” w Biedrusku
e)    Uczniowski Klub Sportowy „DELFIN” w Biedrusku

§ 2.

Zmiana określona w § 1 podyktowana jest oparciem się o błędne dane w roku 2009, co wynikało z nieokreślonej wady arkusza kalkulacyjnego, zawierającego dane dotyczące ilości zdobytych punktów przez poszczególne kluby, który został opublikowanej przez Polską Federację Sportu Młodzieżowego. Uchwała w sposób formalny prostuje powstały błąd.

§ 3.

1.    Uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu zwołanym na zasadach określonych w § 9 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu WZSS z wykorzystaniem środków telekomunikacyjnych.

2.    Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 9 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.