Poznań, dnia 24 września 2012 rokuUchwała nr 22 / 2012

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 24 września 2012 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 3 / 2012
Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012
Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.Działając na mocy § 39 pkt 27 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu , postanawia się co następuje:

 

§ 1.

 

Do Kalendarza Imprez Strzeleckich na rok 2012 Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu, wprowadzonego Uchwałą nr 3/2012 Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu z dnia 23 stycznia 2012 r., wprowadzone zostają dodatkowo następujące zawody:


1)    Puchar Prezesa Klubu ESA Shooting Club organizowane w dniu 12 sierpnia 2012 roku na strzelnicy Rawicz – Sierakowo ul. Leśna, przez ESA Shooting Club;

2)    Puchar Zarządu Klubu ESA Shooting Club organizowane w dniu 20 października 2012 roku na strzelnicy Rawicz – Sierakowo ul. Leśna oraz Rawicz - Dębno, przez ESA Shooting Club:

3)    Strzelanie o Szablę Starosty organizowane w dniu 30 września 2012 roku, przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie;

4)    Strzelanie październikowe pamięci Brata Piotra i Norberta organizowane w dniu 13 października 2012 roku, przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie;

5)    Strzelanie Niepodległościowe organizowane w dniu 11 listopada 2012 roku, przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie;

6)    Strzelanie Wigilijne organizowane w dniu 15 grudnia 2012 roku, przez Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Margoninie;

§ 2.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu.