Poznań, dnia 10 grudnia 2015 roku

Uchwała nr 25 / 2015

Zarządu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Poznaniu
z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie wzięcia udziału w imprezie o nazwie
Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE.


Działając na mocy § 39 pkt 27 w związku z § 10 pkt 13 i 17 Statutu Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego , postanawia się co następuje:

§ 1.

1.    Zarząd Wielkopolskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nazywanego dalej „Związkiem”, przyjmuje pisemne zaproszenie z dnia 12 października 2015 roku L.dz. WZSS-30/2015, wystosowane przez Międzynarodowe Targi Poznańskie, do wzięcia udziału w imprezie targowej o nazwie:

Targi Myślistwa i Strzelców KNIEJE

które odbędą się w dniach od 12 do 14 lutego 2016 roku w obiektach Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Głogowska 14, 60 – 734 Poznań.

2.    Szczegółowy sposób udziału Związku w imprezie, o której mowa w ust. 1, zostanie określony w odrębnej uchwale Zarządu Związku.

§ 2.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy obecności 8 członków Zarządu Związku.